"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes in voortgangsrapportage Wet DBA: Meldpunt, meer voorlichting, maar we gaan gewoon door.

Extra voorlichting, een meldpunt voor ongewenste effecten en een mild boete regime. Daarmee hoopt Staatssecretaris Wiebes de onrust over de Wet DBA weg te nemen.

“De implementatie is halverwege. Er is veel bereikt, maar ook nog veel te doen.” Dat schrijft Staatssecretaris Wiebes in zijn voortgangsrapportage Wet DBA  die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In een lange brief somt Wiebes de stand van zaken op en wijst er herhaaldelijk op dat veel onrust vooral komt door gebrek aan informatie. Met extra voorlichting, een meldpunt voor ongewenste effecten en een mild boete regime hoopt Staatssecretaris Wiebes de onrust over de Wet DBA weg te nemen. Wiebes reageert niet op eerste berichten omtrent het aantal zzp’ers dat (bedoeld of onbedoeld) een opdracht kwijt zijn geraakt.

Boetes en Meldpunt

“Een beetje buiten de lijntjes tekenen lijkt niet direct tot boetes” stelt Wiebes verder. En wie goedwillend is en niets fout doet krijgt geen boete. Dat lijkt zo zijn reactie te zijn op de oproep van partijgenoot Zijlstra om  voorlopig geen boetes uit te delen. De Belastingdienst had overigens al eerder aangekondigd niet voor 1 mei 2017 te gaan handhaven.

Daarnaast gaat de Belastingdienst een meldpunt inrichten waar opdrachtgevers en opdrachtnemers ongewenste effecten van de Wet DBA aan kunnen geven.

Wiebes gaat in de brief verder uitvoering in op een aantal sectoren om aan te geven dat op sectorniveau volgens hem meer en meer duidelijk wordt wat wel en wat niet (meer) kan. Ook zegt hij toe dat er per 31 oktober een register komt met alle goedgekeurde overeenkomsten.

Echte ondernemers kunnen zonder modelovereenkomst werken

Een interessante passage is dat Wiebes schrijft dat ‘echte ondernemers’, hij noemt als voorbeeld organisatieadviseurs met veel verschillende opdrachtgevers, zich sowieso geen zorgen moeten maken. Zij vallen buiten de scope van de Wet DBA en kunnen wat hem betreft zonder modelovereenkomst werken. Dit is in lijn met eerdere uitspraken van Wiebes in bijvoorbeeld de Eerste Kamer.

De Belastingdienst gaat hier extra voorlichting over geven. Daar kijken we naar uit. Want tot nu toe is dit aspect niet tot nauwelijks in de voorlichting naar voren gekomen. Sterker nog: in die voorlichting wordt juist aangegeven dat het feit dat iemand ondernemer is, geen rol speelt in de beoordeling van de opdrachtrelatie danwel arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Groeiende onrust in de Kamer

Deze rapportage komt in reactie op een groeiend aantal Kamervragen en was al voor het zomerreces aangekondigd. De Staatssecretaris staat onder groeiende druk. In het eerste Vragenuurtje na het reces stond de Wet DBA gelijk op de agenda. Wiebes’ partijgenoot Halbe Zijlstra kwam vrijdag fel uit de hoek door van het Kabinet te eisen dat er geen boetes worden uitgedeeld zolang ‘het een chaos is’. Zijlstra zinspeelde zelfs op het intrekken van de Wet.

Peter Omtzigt zegt in een reactie op BNR dat hij de brief te mager vindt. Het CDA Kamerlid is vooral op zoek naar veel concretere uitspraken over wat nu wel en niet kan. In eerdere Kamervragen heeft hij daar ook om gevraagd. Hij wacht nog op antwoord. Steven van Weyenberg (D66) is teleurgesteld dat Wiebes niet op de D66 wens voor directe intrekking van de Wet DBA ingaat.

In de Kamer is afgesproken dat er op korte termijn een debat met Wiebes komt.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts