"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

FNV Zelfstandigen pleit voor minimumtarief

Josien van Breda en Mariette Patijn (FNV) pleiten voor een minimumtarief voor zzp’ers in sommige sectoren, om zo de scheve machtsverhoudingen weer wat gelijk te trekken.

Zelfstandigen hebben vaak een slechte onderhandelingspositie. Ze zijn de dupe van scheef gegroeide verhoudingen op de arbeidsmarkt. Dat stellen Josien van Breda, directeur van FNV Zelfstandigen en Mariette Patijn, FNV Bestuurder, in een opiniestuk in Trouw. Ze pleiten daarom voor een minimumtarief voor zzp’ers in sommige sectoren.

“Een reële loonsverhoging en vaste contracten met meer inkomenszekerheid voor werknemers, het versterken van de onderhandelingspositie van zelfstandigen én goede tarieven. Dat is het recept waarmee de verhoudingen rechter getrokken kunnen worden.” FNV herhaalde dit standpunt gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Kwetsbare zzp’ers

Volgens  Van Breda en Patijn hebben zelfstandigen vaak een afhankelijkheidspositie ten opzichte van hun opdrachtgevers. Dat maakt hen kwetsbaar. “Opdrachtgevers spelen zelfstandigen tegen elkaar uit en dicteren hun tarieven.” De FNV ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan.

“Wij willen dat iedere werkende fatsoenlijk rond kan komen van zijn inkomen, zich kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een goed pensioen kan opbouwen. Het uurtarief van zelfstandigen is helaas vaak ontoereikend om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en pensioen goed af te dekken. Om het uurtarief van zelfstandigen te verhogen willen wij de positie van de zelfstandige ten opzichte van zijn opdrachtgever versterken.”

Collectief onderhandelen over tarief

De FNV wil dat doen door in bepaalde sectoren minimumuurtarieven in de cao af te spreken en zelfstandigen de mogelijkheid te geven gezamenlijk te onderhandelen met hun opdrachtgever.

“Een hoger uurtarief voor zelfstandigen voorkomt ook dat werkgevers zelfstandigen aan het werk zetten in plaats van werknemers die een hoger uurloon hebben. Werkgevers kiezen er daardoor steeds vaker voor om van werknemers afscheid te nemen en zelfstandigen aan te nemen. Voor hen is dat de makkelijkste en snelste optie om de kosten te drukken, risico’s af te wentelen en meer winst te maken. Maar voor de individuele werkende is het een hard gelag: weg sociale zekerheid, weg toekomstig pensioen.”

Het tegen elkaar uitspelen van werknemers en zelfstandigen zorgt volgens de beide FNV voorvrouwen voor een ratrace naar beneden. “Het dwingt bedrijven die niet meedoen ook mee te doen, omdat ze anders duurder zijn dan hun concurrent. Uiteindelijk wordt niemand daar beter van, zelfs het bedrijfsleven niet.”

In haar column op ZiPconomy pleitte PvdA kamerlid Mei Li Vos eerder dit jaar voor het aanpassing van de mededingingswet. Die laten het nu nog niet toe dat zzp’ers zich verenigen om collectief (minimum) tariefsafspraken te maken.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Weinig verrassend pleidooi van de vakbond. Ik zie twee nuances:
    FNV probeert evident misbruik en schijnconstructies aan te pakken en dat is te waarderen. In Den Haag zullen er zeker partijen zijn die met dit ballonnetje mee waaien. Maar een concrete invulling in de praktijk wordt een drama. Dat is een bruggetje naar mijn volgende punt:
    De Wet DBA moest dergelijke misstanden toch juist voorkomen? FNV vindt dus dat een klant het tarief nog steeds kan opleggen aan de ZZP’er. Dat lijkt veel op een gezagsverhouding en daarom in strijd met de bedoelingen van de WBDA. Maar kennelijk heeft FNV er bij voorbaat al geen vertrouwen in.
    Tot slot: als je als ZZP’er vindt dat het geboden tarief onvoldoende is, moet je niet akkoord gaan. Mijn advies: investeer in jezelf en verhoog zo je marktwaarde. Voor wie dat niet kan is het ondernemerschap misschien niet weggelegd.

    • Het probleem is veel meer dat er in bepaalde sectoren geen eerlijk speelveld meer is, zodat er niets te onderhandelen valt. Voorbeeld de tolken en vertalers die voor de overheid werken, kunnen maar via 1 intermediair een opdracht krijgen, waarbij de tarieven eenzijdig zijn vastgesteld. De basis hiervoor is gelegd via een aanbesteding van de overheid……..