"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eerlijke Flex: De overheid moet stoppen het leven van een zzp’er zuur te maken

Eerlijke Flex is problemen rond flex daar aanpakken waar ze zijn en ruimte laten voor de ondernemende zzp’ers. Column Tjebbe van Oostenbruggen.

Tjebbe van Oostenbruggen
Tjebbe van Oostenbruggen

Het verminderen van administratieve lasten klinkt ons allemaal als muziek in de oren, ook voor zzp’ers. De VAR, het formulier met 27 vragen rondom ondernemerschap, maakt eindelijk plaats voor een (model)contract en toetsing achteraf. Goed of niet? Volgens Staatssecretaris Wiebes verandert de wetgeving niet en worden de criteria niet strenger, alleen de duidelijkheid vooraf wordt vervangen door controle achteraf.

Zzp’er prefereert controle vooraf

De vraag die rijst: Waar is de zzp’er beter mee af? Een klant wil immers een bepaalde vorm van zekerheid hebben bij het inhuren van een zzp’er. Zekerheid dat zij als klant niet achteraf aangeslagen worden voor loonheffingen door de Belastingdienst. Als die zekerheid niet bij de Belastingdienst gehaald kan worden, waar haal je die dan als klant? Juist, bij de zzp’er. Dan worden de zzp’ers gecontroleerd op het nakomen van fiscale verplichtingen. Daarnaast worden de eisen rondom dossiervorming tijdens de opdracht verhoogd en inzetten die te lang duren, zullen preventief gestopt worden. De meeste zzp’ers beantwoorden liever de 27 vragen op de VAR voor de start van een opdracht. Wiebes weet dit en toch wordt de wetgeving doorgezet.

Zzp’ers moeten inleveren

Lasten eerlijker verdelen, arbeid meer laten lonen en ondernemerschap stimuleren. Het hervormen van het belastingstelsel klinkt uitstekend. Maar, net als in alle andere plannen die de afgelopen jaren als proefballonnetjes zijn opgelaten, leveren de zzp’ers in. Zij raken hun belastingvoordelen kwijt en het opbouwen van pensioen in eigen beheer wordt fiscaal ontmoedigd. Minister Asscher spreekt over verplichte deelname aan collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. Waar stopt het? Stopt het pas als zzp’ers weer gelijk gesteld zijn aan loondiensters qua risico’s, belasting en inkomsten?

Ondernemerschap is een keuze. Een keuze voor vrijheid. Een keuze om zelf balans aan te kunnen brengen tussen risico’s en inkomsten voor nu en later. Een bewuste keuze om minder te participeren in de sociale regelingen van Nederland. Echte zzp’ers willen helemaal geen bemoeienis van de overheid in hun financiën. Toch laat het kabinet proefballonnetjes op…

Schijnconstructies

Het tegengaan van schijnconstructies met zzp’ers klinkt eveneens als muziek in de oren. Niemand kan er op tegen zijn dat een medewerker gedwongen wordt om tegen de meest beroerde tarieven als zzp’er aan de slag te gaan, terwijl de Nederlandse wet dat beschermt. Premier Rutte heeft in april 2015 nog gezegd dat het hooguit 5% van de zzp’ers betreft. 5% van de 900.000 zzp’ers is hooguit 45.000, waarschijnlijk geconcentreerd in specifieke risicovolle sectoren zoals de postbezorging, tuinbouw en logistieke sector. De vraag die we ons als BV Nederland moeten stellen is de volgende: ‘Waarom moeten de 855.000 zzp’ers en hun klanten lijden onder de wantoestanden veroorzaakt door slechts een kleine groep van uitbuiters?’ Deze groep heeft last van dezelfde wetgeving, dezelfde handhavingsmaatregelen en gepaard gaande administratieve lasten.

De Wet aanpak schijnconstructies is er alleen voor loondiensters, waarom niet ook voor zzp’ers? Maak klanten aansprakelijk voor vooraf gedefinieerde wantoestanden en laat die 855.000 zzp’ers verder buiten schot. Nu ontstaat de situatie dat zzp’ers gedwongen worden in payrolling of vervroegd stoppen met hun projecten opdat niet 2 jaar lang dezelfde persoon wordt ingehuurd. Dit is absoluut niet in het belang van de zzp’er. Kiezen voor ondernemerschap moet toch gewoon mogelijk zijn in een vrije markt economie? Dat Rutte en Roemer hierover van mening verschillen, dat geloof ik. Maar dat Rutte zijn eigen kabinet hier niet van kan overtuigen…

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet 

Dit is een voorpublicatie uit een nog te verschijnen boek over Eerlijke Flex. Wil je dat jouw visie over flexibel werken ook opgenomen wordt in dat boek? Doe dan mee en stuur je bijdrage naar Eerlijke Flex. Het boek wordt aangeboden aan politiek, journalisten, inleners en belangenorganisaties teneinde te komen tot een duurzame ontwikkeling van de flexmarkt.

 

EerlijkeFlex is een online denktank waarop experts, wetenschappers, filosofen, trendwatchers en inleners uit verschillende branches hun visie geven op de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Het doel is te komen tot een duurzame ontwikkeling van de flexmarkt. Zie: EerlijkeFlex Bekijk alle berichten van Eerlijke Flex