"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jubelbegroting laat zzp’ers met rust.

In de Miljoenennota 2016 staan weinig tot geen fiscale of andere beleidsmaatregelen die zzp’ers zullen raken.

pkoffer0037cDe zzp’er is de grote afwezige in de Miljoenennota 2016 die vanmiddag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Waar vorige jaar nog een hele paragraaf aan deze groep was gewijd, komt de afkorting zzp nu slechts een keer voor in de nota.

Zoals al verwacht blijf de zelfstandigenaftrek buiten schot, worden er ook geen maatregelen aangekondigd ten aanzien van verplichte verzekeringen voor zzp’ers  noch komt er een algehele aanpassing van het zzp-beleid. Los daarvan zullen verschillende fiscale maatregelen die voor iedereen gelden, zullen natuurlijk wel effect hebben op zelfstandigen.

Jaar lang puzzelen, zonder resultaat

Een jaar lang is er in Haagse kringen gespeculeerd op mogelijke maatregelen die de groei van het aantal zzp’ers zou moeten inperken. Immers in de vorige Miljoenennota stond nog dat de  “sterke groei (van het aantal) zelfstandigen zonder personeel zet druk op welvaartsstaat”.

Aanpassing van de zelfstandigenaftrek is een van de instrumenten om met name aan de onderkant van de zzp-markt de stap naar zelfstandigheid minder aantrekkelijk te maken en de prijsconcurrentie met werknemers in loondienst tegen te gaan. In dat kader gaat het kabinet wel de loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen verlagen (zie pagina 21). De aftrek zelf blijft overeind, de groei van de zelfstandigenaftrek staat netjes ingeboekt tot 2020 (pag 25, bijlage 3). Er komt ook geen grote belastingherziening, waar de zelfstandigenaftrek vast onderdeel van had uitgemaakt, vanwege gebrek aan draagvlak daarvoor.

Daarnaast loopt er al langer een discussie over het feit dat veel zzp’ers niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en weinig pensioen opbouwen. Met betrekking tot het pensioen komt het kabinet niet verder dan aan te kondigen dat  ´er een gedifferentieerde aanpak is nodig om alle werkenden te ondersteunen bij de opbouw van een adequaat aanvullend pensioen: niet te weinig én niet te veel. Het kabinet wil daartoe onder meer samenwerken met sociale partners en zelfstandigenorganisaties om de verdere mogelijkheden te verkennen.` Het kabinet geeft aan voorstander te zijn van meer maatwerk en keuzemogelijkheden, en dus geen verplichting.

Het in de vorige Miljoenennota werd verwezen naar het “Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP”. Dat is nu in juni afgerond en naar het kabinet gestuurd. Dat onderzoek geeft input voor een hervorming van het zzp-beleid en het fiscaal/sociaal stelsel voor zzp’ers. Minister Asscher beloofde direct na de zomervakantie met een kabinetsreactie te komen.  Die reactie is er nog steeds niet en elke verwijzing daarna in de miljoenennota ontbreekt.

Coalitie komt er niet uit

Het uitblijven van een nieuw zzp-beleid of aanpassingen van fiscale voorzieningen komt niet als een verrassing. Zoals eerder in dit artikel al eens toegelicht vindt de VVD het wel welletjes en wil na de aanpassing van de VAR en Wet Aanpak Schijnconstructies niet verder ingrijpen in de zzp-markt. De PvdA wil juist een beleid dat de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleint. “De VVD wil niets, wij willen een inclusief beleid”, aldus PvdA kamerlid Mei Li Vos onlangs in Nieuwsuur over de patstelling tussen de twee coalitiepartijen.

Kortom: Geen nieuws over de zzp’ers. En dat is ook nieuws. Wat overigens nog niet wil zeggen dat genoemde items definitief van tafel zijn. Het wachten is op de verkiezingsprogramma´s.

Ondernemerschap en regelgevig

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts