"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek blijft. Maar misschien wel anders…

De zelfstandigenaftrek lijkt te blijft bestaan. De regeringspartijen PvdA en VVD lieten deze week bij monde van hun woordvoerders Ed Groot (PvdA) en Erik Ziengs (VVD), weten voor handhaving van de aftrek te zijn. ‘Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde’, zei PvdA-kamerlid Ed Groot dinsdag tijdens een discussiebijeenkomst over deze aftrek.

Afschaffing lijkt dus niet aan de orde (dat zou ook een te grote stap zijn) de discussie over de voorwaarden is van tafel. Eerder was er sprake van om de aftrek omzetafhankelijk te maken, in plaats van een vast bedrag, De Groot denkt aan het stellen van voorwaarden.

De Groot sluit namelijk niet uit dat er zelfstandigenaftrek gaat veranderen bij de herziening van het belastingstelsel. Zo zouden er prikkels kunnen worden ingebouwd om zzp’ers een verzekering te laten afsluiten voor arbeidsongeschiktheid. Ook zou het aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor een zzp’er om personeel aan te nemen, zodat doorgroei wordt bevorderd. De Groot zegt daarbij dat het hier slechts om eerste ideeën gaat.

VVD-kamerlid Erik Ziengs wil dat er geen enkele manier getornd wordt aan de zelfstandigenaftrek, ook niet door daar verplichtingen aan te koppelen. Ziengs wijst erop dat deze aftrek ook bedoeld is voor de zelfstandige ondernemers met enkele personeelsleden die onder de inkomstenbelasting valt. Inkomensachteruitgang voor ondernemers als gevolg van de belastinghervorming sluit Ziengs echter uit.

De discussie is dus nog niet helemaal afgelopen.

(Lees voor een overzicht van het recente nieuws over de Haagse plannen voor zelfstandigen de ZiPconomy themanieuwsbrief van juni: Zie hier

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts