"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Met het interimbureau heb ik een hele andere relatie dan met mijn klant”

In de reeks over Goed Opdrachtgeverschap, deze week een interview met Rosé van Velzen

Goed Opdrachtgeverschap: het zorgen voor de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een interim professionals optimaal wordt. Wat vinden ZiP’ers zelf van ‘Goed Opdrachtgeverschap’ , wat ervaren ze?  ZiPconomy laat elke week een zelfstandig interim professional aan het woord over dit thema.  Deze aflevering Rosé van Velzen, die werkt in de ideale driehoek van interimmanager, interimbureau en de klant.

Wat betekent Goed Opdrachtgeverschap voor jou?

“Ik werk onder andere via interimbureau AIM4 en met hen heb ik een hele andere relatie dan met mijn klant. Met een bureau zoek ik een duurzame relatie. Dan is het belangrijk dat het bureau een goed netwerk heeft en met name ook interessante opdrachten aanbiedt, die ik zelf moeilijker kan verwerven. In de relatie met een klant gaat het per definitie om een interimopdracht, dus een tijdelijke relatie. Daarbij is het vooral belangrijk dat ik een heldere opdracht heb, waarbij de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en er vertrouwen is. De persoonlijke band is zeker ook belangrijk, maar vanaf het begin staat centraal dat het om een tijdelijke opdracht gaat.”

Goed Opdrachtgeverschap ZiPconomy, Rose

 

Rosé ziet het bureau en de klant beide als opdrachtgever. “Maar het zijn heel verschillende relaties. Mijn relatie met de klant is veel intensiever en inhoudelijker. Daarmee heb ik veel vaker contact dan met het bureau. Als een opdracht goed loopt, klets ik met het bureau alleen af en toe bij. Als het een keer moeizaam loopt, zijn ze ook sparringpartner en dan is het contact intensiever. Maar mijn hoofdrelatie is met de klant.”

Het succes van met name zwaardere opdrachten wordt voor een deel bepaald door ervaring maar vooral door je persoonlijkheid

Hoe kom je aan passende opdrachten?

“Dat gaat zowel via het interimbureau als via mijn eigen netwerk. Die opdrachten verschillen van elkaar. Bepaalde opdrachten komen nu eenmaal makkelijker binnen via een bureau dan via je eigen netwerk. Met name bij complexe vraagstukken zoekt een opdrachtgever de zekerheid van een bureau. Je huurt de persoon, maar ook de expertise en zekerheid van het bureau.”

Een persoonlijke benadering vindt Rosé erg belangrijk. “AIM4 zoekt bijvoorbeeld niet een cv bij een opdracht, maar vergelijkt de persoonlijkheid van een interimmer met die van de opdrachtgever. Dat is een fundamenteel verschil met andere bureaus waar ik ook mee heb gewerkt. Die zeggen ‘mail je cv maar en als ik iets vind dat daarbij past, neem ik wel contact op’. Zij hebben geen enkel gevoel bij wie ik ben, in welke context ik mijn opdrachten heb gedaan en of ik pas bij de persoon en de organisatie van de klant. AIM4 doet dat heel anders. Zij onderhouden een netwerk van interimmers en opdrachtgevers. Bij het maken van een match telt meer dan alleen je deskundigheid. Ook eigenschappen zoals sensitiviteit en doorzettingsvermogen zijn van belang. Ik vind dat heel prettig. Het succes van met name zwaardere opdrachten wordt voor een deel bepaald door ervaring maar vooral door je persoonlijkheid. Dat klinkt heel logisch, maar zo wordt niet vaak gewerkt in de interimwereld. Typisch.”

Ook opdrachtgevers kiezen volgens Rosé bewust voor AIM4. “Dat zorgt ervoor dat het netwerk van opdrachtgevers, interimmers en het bureau goed op elkaar aansluit. Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat het bureau een onredelijke opdrachtgever in zijn netwerk zou hebben. Dat past gewoon niet in het netwerk. Ook mijn huidige opdrachtgeefster heeft bewust voor dit bureau gekozen, omdat ze iemand zocht die zowel kan verbinden als structureren. Die eigenschappen gaan over het algemeen niet zo goed samen.”

Hoe zorgt een Goede Opdrachtgever dat jij prettig kunt starten met een opdracht?

“Meestal zijn mijn opdrachtgevers goed voorbereid en krijg ik een enorme berg papier of mail om me in te werken. Ik vind het heel fijn als een klant me de ruimte geeft om me in te lezen, in te werken en mensen te spreken. Mijn huidige klant heeft mij in de eerste weken vooral veel gesprekken laten voeren. Er werd nog weinig direct resultaat van me verwacht. Dat is een investering voor de klant, maar wel eentje die zich terugbetaalt.”

Ook hier ziet Rosé de meerwaarde van het interimbureau. “Als het bureau de klant goed kent, krijg je vooraf veel informatie over de opdrachtgever. Ik kom graag goed beslagen ten ijs en vind het belangrijk dat het bureau echt goed snapt wat de opdracht inhoudt en wat voor persoon de opdrachtgever is.”

Het gevoel van vakgenoten onder elkaar is hier veel sterker dan bij cv-schuivende bureaus

Wat heb je nodig om prettig en gemotiveerd te werken?

“Mijn dagelijkse motivatie tijdens een opdracht komt vooral van de klant. Afstemming met mijn opdrachtgever is heel belangrijk. We moeten beide regelmatig checken of mijn inzet nog klopt met de verwachting. Ik zit graag fysiek in de buurt van mijn opdrachtgever. Mijn huidige opdrachtgever zit bijvoorbeeld maar twee deuren verderop, waardoor het makkelijk is om elkaar op te zoeken.”

Ook het interimbureau speelt een motiverende rol. “AIM4 organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met een spreker, waar interimmers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Daarnaast zijn er ook sociale activiteiten. Zo word je snel opgenomen in het netwerk en leer je elkaar kennen. Ik ken inmiddels iedereen op het kantoor van het bureau en meerdere interimmers Dat gevoel van vakgenoten onder elkaar is hier veel sterker dan bij die cv-schuivende bureaus.”

Houd je contact met oud-opdrachtgevers?

“Ja ik houd altijd contact als ik prettig met iemand heb gewerkt. Mijn netwerk is daardoor behoorlijk groot. Dat is ontstaan door eerdere dienstverbanden en opdrachten. Ik heb bijvoorbeeld nog steeds contact met opdrachtgevers van meer dan tien jaar geleden. Eén van mijn huidige klanten is een collega van vijftien jaar geleden. Die contacten spelen op persoonlijke titel en niet vanuit de opdrachtgeversrol.”

Ook het interimbureau investeert zelf in het onderhouden van relaties. “Toen mijn contactpersoon van het bureau trouwde, vond ik het vanzelfsprekend om hem iets te sturen. En als ik terugkom van vakantie, vraagt hij hoe mijn vakantie geweest is. Het klinkt simpel, maar het maakt echt verschil.”

Banner Goed Opdrachtgeversschap II

(Wil je laten weten wat jij vindt van Goed Opdrachtgeverschap? Doe dan mee aan het onderzoek daarover van de Univ Tilburg. Zie deze pagina voor meer informatie en een korte vragenlijst) 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie