"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gemeenten en lokaal ZZP-beleid. Werk aan de winkel!

Het faciliteren van het zelfstandig ondernemerschap moet hoger op de agenda van Gemeenten. Vindt Esther Raats van PZO.

stembiljetU heeft het breed in de media vernomen, op 19 maart jongstleden ging circa 53,8 procent van de Nederlanders naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De belangen voor politiek Den Haag waren groot, immers straalt de uitkomst af op landelijk beleid.

Nu is het van belang snel te komen tot lokale coalitievorming, zodat op korte termijn beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Gemeenten staan voor grote uitdagingen om het toegenomen takenpakket zorgvuldig tot uitvoering te brengen en om aan lokaal ondernemerschap meer ruimte te geven.

In de Haagse plannen staat groei van de Nederlandse economie terecht op nummer 1. Bij uitstek een speerpunt waar zzp’ers een forse bijdrage kunnen leveren. ZZP’ers staan immers garant voor innovatie en groei, zo blijkt voortdurend uit onderzoek.

Gemeenten ondersteunen actief zzp’ers

Steeds meer Gemeenten zien in dat zij actief werk moeten creëren om het groeiend aantal zzp’ers in hun Gemeente te ondersteunen. Vooral de grote steden lopen hierin voorop. De Amsterdam Economic Board, ik word zzp’er in Rotterdam en initiatieven in Utrecht ondersteunen de zzp’ers door onderzoek te doen en netwerken te faciliteren. Slechts een kleine greep van voorbeelden waarmee Gemeenten zich inspannen het toegenomen takenpakket zorgvuldig te borgen.

Iedere Gemeente ziet inmiddels in dat de groep zzp’ers gefaciliteerd aan de gang gehouden moeten blijven. Dit begint bij het ondernemerschap van de zzp’er zelf. Maar zeg nou zelf, is het niet bij uitstek belangrijk dat het vestigingsklimaat van deze groeiende groep ondernemers de eerste stap is om die bijdrage te kunnen leveren aan de lokale economie?

Ik geef u nog een voorbeeld ter illustratie. Een leeg gebouw, wordt met hulp van de Gemeente omgeturnd tot een bedrijfsverzamelgebouw. Als uw bedrijf te groot wordt voor de zolderkamer, maar nog te klein is voor een eigen bedrijfspand, is een bedrijfsverzamelgebouw een geschikte middenweg. In een bedrijfsverzamelgebouw worden meerdere ondernemingen gehuisvest. Vaak heeft u de keus uit kantoren van verschillende afmetingen, geheel toegepast op uw bedrijf. In de regel is het ook mogelijk een abonnement af te sluiten voor een aantal dagen per maand. Dat is handig als u normaal gesproken thuis werkt, maar een representatieve ruimte wilt hebben wanneer u klanten ontvangt.

Een prima ontwikkeling want de zzp’er die vaak thuis klein begint heeft ambitie en wil de zolderkamer verlaten voor een heus kantoorpand. De omzet is er vaak nog niet naar om dat op te pakken. Een bedrijfsverzamelgebouw biedt dan uitkomst waarbij een pand toegankelijk wordt gemaakt voor zzp’ers. Goed voor de lokale economie en de uitstraling van het pand.

Iets waar de betreffende Gemeente profijt van heeft, evenals de zzp’er. De zzp’er werkt dichtbij huis, komt terecht in een netwerk, heeft faciliteiten als koffie en soms zelfs een vriendelijke receptie tot zijn/haar beschikking waardoor de uitstraling bereikt wordt die nodig is.

Meer aandacht voor ondernemerschap

Soms hoor ik wat neerbuigende geluiden over de lokale politiek, het is klein en bekrompen. Onlangs heb ik een verkiezingsdebat tussen lijsttrekkers mogen leiden in de plaats waar ik woon. Er werd veel gesproken over kleinere zaken, een stoeptegel die scheef lag, een stopbord dat nodig was. Weinig aandacht was er voor ondernemerschap terwijl 25% van de begroting van de Gemeente gedragen wordt door de OZB van de bedrijven die gevestigd zijn in de Gemeente waarin ik woon. Dit verbaasde mij enorm. Uit de voornoemde voorbeelden begrijpt u het al; ik ben groot voorstander van lokale politiek zeker wanneer zzp’ers en de lokale politiek de handen ineen slaan. Samenwerking loont en lost op waardoor de leefgemeenschap ineens een stuk leuker wordt.

Ook vanuit PZO-ZZP roep ik Gemeenten dus graag op om snel te handelen in het belang van de Nederlandse economie en het ondernemerschap.

Esther Raats-Coster (Voorzitter PZO)

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

3 reacties op dit bericht

 1. Esther,

  Ik ben het helemaal eens met het uitgangspunt dat gemeenten actief kunnen en moeten zijn in het faciliteren (liever dan ondersteunen) van zzp’ers. Goed voor de sociale cohesie, betrokkenheid burgers/ondernemers met de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten.

  Of gemeenten “actief werk moeten creëren om het groeiend aantal zzp’ers in hun Gemeente te ondersteunen” zoals je schrijft, dat gaat me een stap te ver.

  Gemeenten zouden in hun rol als opdrachtgever nog wel na kunnen denken hoe ze hun beleid rond inhuur en inzet van zzp’ers zo kunnen inrichten dat daarmee ook het lokaal ondernemerschap wordt bevorderd, dan wel de samenwerking met die ondernemers wordt verbeterd. De manier waarop nu opdrachten worden aanbesteed vergroot vaak enorm het gat tussen overheid en ondernemers. (al snap ik natuurlijk de beperkingen van aanbestedingswet c.q. de noodzaak om transparantie te betrachten)

  Maar toch: het mijn inziens bijv. prima mogelijk zijn om bijvoorbeeld werkplekken in te richten in ruil voor diensten aan gemeenten. Op die manier gebruik maken van het sociaal (en betrokken!) kapitaal van een gemeente is een werkwijze die pas bij veel zelfstandigen.

 2. Gemeenten en ZZP-ers blijft een lastig gegeven. Diensten moeten samenwerken, en daar zijn gemeentediensten niet altijd even goed in (zacht gezegd). Zo maakt een dienst economische zaken beleid rondom ZZPers (bv AEB, IkwordZZP-er). Dat hoort daar ook thuis, is mijn mening. Maar een dienst Sociale Zaken of DWI beoordeelt startende ZZP-ers (die niet bij de reguliere financiele instellingen terecht kunnen en dat zijn er veel) en kredieten aan ondernemers in zwaar weer. Samenwerking tussen die twee zie ik maar moeizaam tot niet gebeuren.
  De rol van de gemeenten zie ik als faciliteren van ondernemerschap en nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking en arbeidsrelaties, Dat zou kunnen middels overleg waarbij de werkgevers/opdrachtgevers betrokken zijn én de werknemers (FNV bv) en ZZP-ers, Faciliteren van innovatieve vormen van arbeidsrelaties (het grote gebied tussen arbeidsovereenkomst en zzp-overeenkomst) zou helpen. Samenwerking daarin eveneens.
  Andere mogelijkheden zijn het faciliteren en inzetten van crowdfunding met social impact, zoals bv in Rotterdam is gedaan voor werklozen. Er is zoveel mogelijk in dit soort projecten als je creatief kunt denken en de moeite wilt doen. Gemeentes kunnen dit faciliteren.
  En inderdaad, het aanbestedingentraject zoals dat nu is geregeld, helpt ook niet echt. Wordt gestuurd door vergaande bureaucratie en administratieve lasten. Zou het niet tijd worden voor ‘ruimte in plaats van regels’?

 3. de deur voor zzp’ers zit bij bij veel gemeenten potdicht. Daar zit toch wel een rare dubbele boodschap in t.o.v. stimuleren zzp-ondernemerschap.