"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Column Esther Raats: De Professionele ZZP-lobby. Transparant en effectief!

PZO voorzitter Esther Raats over de lobby voor ZZP’ers in Den Haag.

Lobby staat in de belangstelling. Ik luister graag naar BNR Radio en hoor dan met regelmaat issues rondom lobby voorbij komen. Eerlijk gezegd kan ik me goed voorstellen dat lobby een ‘black box’ begrip is dat bij veel mensen onbekend is.

Vanuit PZO heb ik dagelijks te maken met lobby thema’s rondom zzp’ers. De reden dat de vereniging PZO ooit is opgericht, is gelegen in het feit dat wet- en regelgeving op de wensen en behoeften van zzp’ers aan dient te worden gesloten. Immers vormen zzp’ers een unieke groep en zij zijn niet te vergelijken met werkgevers noch werknemers. De beleidsmedewerkers van PZO zorgen dag in dag uit dat beleidsmakers in Den Haag begrip hebben over hetgeen de zzp’er beweegt en daarnaast dragen zij voorstellen aan die de uitgangspunten van het bewust zelfstandig ondernemerschap ondersteunen. 

Hoe werkt die lobby?

Hoe werkt het nu eigenlijk in de praktijk? Jaarlijks stelt PZO een lobby agenda op waarop besloten wordt door de achterban van de vereniging om vervolgens in het nieuwe kalenderjaar aan de slag te kunnen gaan. Belangrijke thema’s als pensioen, arbeidsongeschiktheid, VAR en aanbestedingen zijn een greep uit de doelstellingen voor 2014. Nadat dit plan is vastgesteld, gaan de beleidsmedewerkers aan de slag. Doelstellingen per dossier worden bepaald en voortdurend onder de aandacht gebracht.

PZO doet dit met wetenschappelijke lading van haar argumenten door voortdurend onderzoek te stimuleren. PZO besteedt haar onderzoeksvragen uit bij het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO); een onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat de vragen toetst bij een wetenschappelijke zzp-achterban. Met deze resultaten gaan de beleidsmedewerkers van PZO op pad en wordt extra lading gegeven aan de te voeren lobby.

Degelijk en weldoordachte oplossingen biedend aan Haagse beleidsmakers welke alsdan inzien dat het traditionele, soms zelfs tunnel redenering, weinig faciliterend werkt voor zzp’ers.

Lobby effectief

Ondernemers zijn dagelijks druk bezig om hun business te draaien en omzet te genereren. Dat valt lang niet altijd mee. Tegelijkertijd realiseren nog niet alle zzp’ers zich het belang van een vereniging zoals PZO. PZO zorgt er voor dat ver van de bed thema’s, echter wel degelijk relevant voor iedere zzp’er, adequaat opgelost worden. Zo heeft PZO er onlangs mede voor gezorgd dat de plannen om de zelfstandigenaftrek in te perken van de baan zijn en dat er in 2015 een pensioenvoorziening voor zelfstandigen komt.

Lobby is niet ondoorzichtig maar juist buitengewoon effectief zolang de massa van belanghebbenden zich samenvoegt!

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO 

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO