"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Goed Opdrachtgeverschap. Wat verwacht, wil en vind jij eigenlijk?

Wat vind jij – als zelfstandige – belangrijk in je relatie met je opdrachtgever. Wat maakt een opdrachtgever ‘goed’. Doe mee aan onderzoek ZZPbarometer.

12120255_s Een groeiend aantal mensen werkt niet meer in een traditionele werkgever-werknemer relatie. Beroepen en functies maken plaats voor rollen en taken. Per opdracht maak je afspraken en heb je wederzijdse verwachtingen. Formeel en informeel, uitgesproken en onuitgesproken.

Dat geldt in toenemende mate voor mensen met een reguliere, vaste baan (vanwege het projectmatig werken, matrix-aansturing). Het geldt helemaal voor alle mensen met hybride contractenvorm (in dienst van organisatie A, maar actief bij B) die via bijvoorbeeld detacheringsconstructies werken. En de 817.000 zzp’ers die het CBS momenteel telt, weten natuurlijk al niet beter. Zij hebben geen werkgever, maar een opdrachtgever.

Naast Goed Werknemerschap aandacht voor Goed Opdrachtgeverschap

Bij een traditionele werkrelatie gaan we er vanuit dat de relatie tussen werkgever en werknemer effectiever wordt als de werkgever ook oog heeft voor de wensen van die werknemer. Het hele concept van Goed Werkgeverschap is daarop gebaseerd. Maar ja, voor steeds meer mensen geldt dat ze geen werkgever hebben. Hoe zit het dan voor hen?

Zelf ben ik er van overtuigd dat Goed Opdrachtgeverschap er voor kan zorgen dat organisaties effectiever gebruik kan maken van hun ingehuurde professionals. Op alle niveaus. Opdrachtgevers die (net als bij hun medewerkers) snappen wat die zelfstandigen die ze inhuren drijft, wat voor hen van belang is, wat zij willen; die opdrachtgevers weten betere zelfstandigen aan te trekken, meer uit hun talent te halen en effectiever samen te werken. En zo meer waarde te krijgen. De parallel met goed werkgeverschap is snel getrokken.

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts