"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een eigen marktplaats versus ‘open’ marktplaatsen. Wat werkt het best voor inhuur interim professionals?

In gesprekken met grotere (potentiële) klanten komt het geregeld tot een discussie over het als organisatie zelf ontwikkelen en beheren van een marktplaats versus het gebruik maken van een ‘open’ marktplaats waar meerdere opdrachtgevers gebruik van maken. Ik gebruik hier de term marktplaats als een online locatie waar zzp-ers zich kunnen inschrijven om te kunnen reageren op openstaande opdrachten van een of meerdere specifieke opdrachtgevers.

Als belangrijkste reden voor een eigen marktplaats wordt vaak genoemd  het hebben van een eigen pool met zzp-ers. Een ander veel genoemde reden is het potentiele kostenvoordeel. Een eigen marktplaats zou aanzienlijk goedkoper zijn dan gebruik maken van bestaande marktpartijen.

Als eigenaar van de ‘open’ marktplaats Interimpuls (waar meerdere opdrachtgevers de zzp-ers zelf zoeken en eventueel hun opdrachten plaatsen) trek ik deze voordelen in twijfel. Ik stel hier een aantal nadelen tegenover. Preken voor eigen parochie? Zeker, maar als ik niet oprecht zou geloven in de open marktplaats, zou ik er ook niet in investeren.

De mythe van ´eigen´ zzp´ers

Organisaties willen graag een ‘eigen’ pool met zzp-ers, die belangrijk zijn voor de organisatie en waarmee een lange termijn relatie kan worden opgebouwd. De mythe van het hebben van een grote groep ‘eigen’ zzp-ers is, naar mijn mening, hardnekkig en bijzonder vreemd tegelijk. Een zzp-er is niet voor niets zelfstandig en als deze zich voor 100% zou willen committeren aan een organisatie, zou deze wel in dienst treden bij betreffende organisatie.

Natuurlijk begrijp ik dat een selecte groep van zzp-ers van cruciaal belang kunnen zijn voor een organisatie vanwege hun kennis en ervaring. Het hebben van een goede lange termijnrelatie is hierbij zeker van belang. Maar vraagt dit om een eigen marktplaats met een paar duizend zzp-ers? En kan deze selecte groep niet op efficiëntere en leukere manieren aan uw organisatie worden verbonden? Ik denk dan aan het aanbieden van opleidingen (tegen gereduceerde prijzen), simpelweg het tijdig betalen van een goed uurtarief of het inhoudelijk aantrekkelijk maken van de opdrachten.

Ik ben van mening dat de kracht van een zzp-er juist ligt in het werken in verschillende organisaties en daar relevante ervaring op doen om specialist te worden in hun vakgebied. Een zzp-er die 4 jaar achtereen voor u werkt brengt nu nog weinig nieuws.

En mocht u in de illusie verkeren dat ‘uw’ zzp-ers zich alleen op uw marktplaats inschrijven, dan haal ik u graag uit uw droom. Uit ons onderzoek blijkt dat zzp-ers zich gemiddeld op bijna 7 marktplaatsen inschrijven.

De praktische problemen van een eigen marktplaats

Dan wat praktische problemen van een eigen marktplaats. Hoe organiseert u voldoende traffic zodat uw database groot genoeg is om altijd de juiste zzp-er te vinden die ook nog eens beschikbaar is? Bent u goed vindbaar in Google? Er zijn maar 10 (gratis) plekjes op pagina 1 van Google. Daar kunnen we niet allemaal staan. Ik denk dat er maar een aantal organisaties in Nederland zijn die van zichzelf voldoende aantrekkingskracht hebben om een database van voldoende omvang te realiseren. En heeft u wel voldoende interim opdrachten om de eigen marktplaats rendabel te houden? Een reden waarom de marktplaats van Drechtsteden is gestopt met haar marktplaats (zie artikel Mark Bassie).

Wie handelt de vragen af die komen via de diverse social media (onmisbaar kanaal voor traffic)? Hoe bewaakt u de actualiteit van de gegevens in de database?

Het vinden, registreren en beheren van grote groepen zzp-ers kan naar mijn mening het beste worden gedaan door de grotere partijen (open marktplaatsen) met voldoende schaalvoordelen.

Zij doen dit sneller en goedkoper dan, over het algemeen, organisaties dit zelf kunnen doen. En dit hoeft echt niet duur te zijn. En daarmee ben ik gelijk op het verwachte kostenvoordeel gekomen; naast de bovengenoemde operationele kosten, is er de ontwikkeling of aanschaf van de software en het beheer hiervan.  Ik ben ervan overtuigd dat voor de meeste bedrijven geldt dat een eigen marktplaats niet goedkoper is dan het gebruik van open marktplaatsen. Ik schat dat er maar een paar bedrijven in Nederland zijn die zoveel inhuren, waar een volledig zelfstandige aanpak loont. Dat het goedkoper is dan het gebruik van de traditionele intermediair met marges per uur zie ik wel maar ik vind het een suboptimale tussenstap.

De extra kosten van een eigen marktplaats ten opzichte van open marktplaatsen wegen naar mijn mening niet op tegenover eventuele strategische voordelen op personeelsgebied.  Overall zie ik niet zo gauw de voordelen van het creëren van een eigen grote pool van zzp-ers via een eigen marktplaats en zou ik organisaties willen adviseren om te focussen op hun core-business. Dan zal ik dat ook doen.

Marc van Heese is mede-oprichter van Interimpuls, een initiatief waarmee opdrachtgevers en zelfstandige interim professionals rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen en waarin Interimpuls administratief kan ondersteunen. Op basis van opgedane ervaring heeft hij een duidelijke visie ontwikkeld over welke kant de interim-markt opgaat en zou moeten opgaan. Bekijk alle berichten van Marc van Heese

6 reacties op dit bericht

 1. Beste Marc,

  Een heldere uiteenzetting, waarbij je een aantal ‘voor-tegen’ argumenten geeft, waar ik me wel ik kan vinden.

  Vraag is of die argumenten ook tot jouw conclusie moeten leiden. Zeker: genoeg zzp’ers die vrijheid zo belangrijk vinden dat ze zich niet willen binden in een flexpoule. Maar andere groepen zoeken juist meer de verbinding (Atos doet daar momenteel onderzoek naar, benieuwd naar de uitkomsten daarvan). Ik denk ook even aan de oproep van SER voorzitter Wiebe Draijer onlangs bij ons congres
  waarin hij organisaties oproept om zzp’ers meer te binden.

  Voor mij begint het met een helder visie als organisatie. Wat wil je vanuit een strategische HR blik met je ‘externe’ flexibiliteit. En dat laten ondersteunen door de juiste tools. Los van het feit dat elke tool zo zijn voor- en nadelen heeft en dat organisaties daar inderdaad goed over moeten nadenken, kan je die afweging pas goed maken als je hem afzet tegen een eigen strategische visie.

  Groet,

  Hugo-Jan

 2. Beste Marc,

  De nuanceringen van Hugo-Jan onderschrijf ik. De term ‘flexibele schil’ als half-open grens van het personeelsbestand valt tegenwoordig veel. Ik denk dat een bedrijf die moet beperken tot een aantal specifieke functies, maar uiteraard kan een bedrijf een andere strategische keuze maken.

  Het zal wel en/en worden, wat de wereld voor de ZP er ook niet eenvoudiger op maakt!

  Groet,

  Reyer Brons

 3. Beste Marc,

  Prima stuk met 1 belangrijke kanttekening.

  Wat is een ‘open’ marktplaats?

  In mijn beeld is een open marktplaats een marktplaats waar iedereen met dezelfde kansen kan reageren op de vraag van een inlener. In jouw voorbeeld ga je ervanuit dat iedere inlener gebruik kan maken van een beperkt aanbod, namelijk de bij jou ingeschreven ZP-ers. Interimpuls is in mijn beeld dus geen open maar een gesloten marktplaats. Het bestand is jouw eigendom, waarbij jij afspraken hebt gemaakt met de ingeschreven kandidaten. Deze afspraken zijn niet altijd even helder voor, of niet in het belang van de inlener.

  Soms wil een inlener wel een bestand met kandidaten die hij beter kent, bv omdat ze eerder voor de organsiatie gewerkt hebben. Vaak best logisch. In dat geval heeft het opzetten van een preferred community zin. Je hebt volkomen gelijk dat een ZP-er nooit van de inlener is.

 4. Rob, dank voor het compliment.

  Wat betreft je kanttekening: niet helemaal een juiste aanname.
  De inlener zoekt bij Interimpuls de beste zzp-er in onze database en maakt zelf de afspraken met de zzp-er. Wij zitten hier financieel niet tussen. Als de beste kandidaat niet beschikbaar is in onze database, dan, zetten wij de opdracht uit via de social media. Elke zzp-er kan zich inschrijven en reageren.

  Als de opdrachtgever het selecteren aan ons uit besteedt, dan doen wij dit voor een vast bedrag en geen marge per uur. Ook hier maken de opdrachtgever en de zzp-er zelf afspraken over het uurtarief. De afspraken zijn hierdoor voor zowel de inlener als de zzp-er altijd helder.

  Wat betreft je opmerking over ‘preferred community’, eens maar dat is wat anders dan uitgebreide marktplaats.

 5. Een discussie over ‘gesloten’ en ‘open’ marktplaatsen is een verwarrende ook al omdat de term
  ‘marktplaats’ zelf voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Wat bedoelen we precies met open en gesloten? Voor de leveranciers? En zijn dat dan alleen ZP’ers of ook bemiddelingsbureaus?
  En is het een platform waar meerdere opdrachtgevers hun inhuuropdrachten publiceren of is het een platform van 1 opdrachtgever en in die zin dus gesloten voor andere opdrachtgevers?

  Het aantal varianten in ‘marktplaatsen’ is groot en het is dan niet alleen belangrijk wie je toegang tot welke opdrachten en/of kandidaten wilt geven, zoals hierboven al terecht aangegeven.

  Minstens zo belangrijk is het om na te denken wat je qua interactie wilt bereiken. Gaat het je alleen om de juiste m/v te vinden voor een opdracht of wil je ook interactie met je kandidatenbestand bereiken bijvoorbeeld voor binding, informatie- of kennisdeling of co-creatie? En welke interactie wil je tussen je medewerkers in loondienst en de ZP’ers? Het antwoord op dit soort vragen bepaalt (samen met de verwachte beschikbaarheid van geschikte kandidaten) wat voor soort platform/marktplaats/jobboard het beste is.

 6. Beste Marc,

  Goed advies, concentreer je op je core-business. Maar wat is de core-business?
  Nederland verandert in een ontzettend snel tempo in een kenniswerkers land.
  Kenniswerkers die er steeds vaker werken als zzp-er.
  Als je in de toekomst als grotere organisatie succesvol wilt zijn, zul je ‘eigen’ zzp-ers in kaart moeten brengen. Om ze vervolgens snel op de juiste plaats tegen het juiste tarief in te zetten. Het managen van talent / flexschil wordt daarmee voor veel organisaties core-business.

  Wat betreft ‘ De mythe van ´eigen´ zzp´ers’
  Met ‘eigen’ bedoelen wij niet dat je ze bezit, maar dat je meta-data opbouwt over hun functioneren.
  Je moet weten wie ze zijn, wat ze goed kunnen, welke tarieven ze hanteren, met wie ze goed samenwerken, waar ze eerder binnen je organisatie actief waren, of ze toen succesvol waren, wanneer ze beschikbaar zijn. Het is niet voor niets dat ‘big data’ het buzzwoord van het jaar is.
  Data is koning, data is macht. Jezelf afhankelijk maken van providers voor je core-business, verzwakt je concurrentiepositie aanzienlijk.

  Wat betreft ‘de praktische problemen’
  Voldoende traffic is niet een probleem op dit moment. Alle marktplaatsen die we starten zitten binnen enkele maanden op duizenden profielen. Mede ook omdat we onze eigen database bij aanvang gratis aanschrijven. 12 jaar geleden was de profielendatabase een unique sellingpoint, inmiddels is alles zo transparant dat wij hier geen meerwaarde in zien.

  De kosten van een eigen marktplaats of inhuurtool zijn geïmplodeerd. Toen wij startte zaten de kosten rond de 100k per jaar. Nu eerder op een tiende van dit bedrag en bij participatie binnen een collectief nog lager. Onze klanten zijn 100% data eigenaar. Niet omdat ze daar om vragen, maar omdat wij ze op het hart drukken dat ze dat in de toekomst succesvol maakt.

  De keuze voor een eigen marktplaats vs het gebruik van een externe tool is daarmee, zoals Hugo-Jan ook al aangaf, een strategische keuze.

  Just some thoughts , succes met je business