"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Provoceren: wat ga ik veranderen?

De komende weken presenteert Cees Harmsen stapsgewijs het cascademodel uit zijn nieuwe boek Present! dat in april is verschenen. Hierin staan tien p’s van personal branding, die elkaar trapsgewijs beïnvloeden. Na de p’s van purposepassiepersoonlijkheid,  potentieelpower en presteren, nu aandacht voor de zevende p: provoceren.

 De essentie van  personal branding is dat je heel eigenwijs de dingen doet waar jij als mens in gelooft. Niet doen wat iedereen doet, maar zaken in een nieuw perspectief plaatsen en bestaande aannames nuanceren. Er zit enige arrogantie in deze manier van denken, maar het getuigt ook van lef en vertrouwen in je eigen kunnen. De kunst is om te horen en te begrijpen wat je doelgroep wil en die wens zowel te honoreren als te provoceren met een verrassend alternatief. Het schoolvoorbeeld hiervan is Henry Ford, die zei: ‘Als we hadden geluisterd naar de wensen van onze klanten, hadden we nu een sneller en sterker paard gemaakt in plaats van een auto.’ Wat Ford vervolgens deed was het concept snelheid een revolutionaire invulling geven, op een manier die zijn doelgroep nooit had kunnen bedenken. Dat is provoceren. Dat is eigenzinnigheid.

Goede provocateurs zijn dwarsdenkers. Niet negatief of contra, maar anders: dwars. Het zijn vaak mensen met een tweezijdige loyaliteit: hun eigen team en iets daarbuiten, dat in strijd is met de heersende gedachtegang binnen de organisatie. Denk daarbij aan een belang of een idee dat binnen de organisatie verre van populair is. Dwarsdenkers willen daar iets mee. Ze houden van constructieve actie, waardoor zinvolle veranderingsprocessen op gang komen. Ze zijn in staat om de boot te laten schommelen, maar zorgen er ook voor dat ze er zelf niet uitvallen, anders heeft het allemaal geen zin.

Intermezzo: dwarsdenken

Tijd voor kleine oefening. Ga eens na hoe en waar jij je doelgroep zou kunnen provoceren. Neem daarbij je organisatie of je werkveld als uitgangspunt. Wat zou daar allemaal veranderd kunnen worden? Mogelijke voorbeelden zijn:

  • onzinnige regels en procedures;
  • een verouderde werkwijze die niet meer past bij deze tijd;
  • gewoontes die de groei en ontwikkeling van personen blokkeren;
  • een vorm van dienstverlening die ernstig tekortschiet;
  • gedrag dat leidt tot een onwenselijke cultuur.

Als je er goed over nadenkt, is er van alles dat je zou kunnen provoceren in je werkveld en wat je kunt vervangen door een beter alternatief. Een oprechte personal brand herkent dat en onderneemt actie om het beter te doen dan gebruikelijk is. Het is precies deze eigenschap  die hem of haar uniek en onderscheidend maakt.

Praktische invulling

Een belangrijk aspect van provoceren is je wijze van communiceren. Want als dwarsdenker ben je niet enkel radicaal in je denkwijze, maar tevens een overtuigende diplomaat in je werkwijze.  In Present! staan een aantal oefeningen om je stijl van provoceren te analyseren en waar nodig te polijsten. In deze korte bijdrage geef ik je een paar tips die je kunt gebruiken om constructief te provoceren:

  • Purpose

Geheel in lijn met het cascademodel begint provoceren met een heldere purpose: je moet eerst voor jezelf duidelijk hebben waar je voor staat en waarom dat belangrijk is.

  • Ferm en vriendelijk

Wees scherp op de inhoud, maar doe dit op een hoffelijke en charmante wijze. Dit is een les die  politici zich ter harte zouden moeten nemen. Het gebeurt naar mijn mening nog veel te vaak dat de goede inhoud van de boodschap verloren gaat in de agressieve wijze van communiceren.

  • Short en simple

Provoceren roept altijd reactie op en juist daarom is het belangrijk om kort, simpel  en bondig te formuleren. Natuurlijk: stilistisch gezien is het fraai om je gehoor met prachtige zinnen en bijzinnen te betoveren. Maar een goed idee is het waard om in begrijpelijke taal te worden uitgelegd.

We hebben rebellie en provocatie hard nodig in onze maatschappij. Zonder dwarsdenkers is er geen creatieve verandering en komt alles tot stilstand. Maar constructief dwarsliggen is moeilijk, omdat de kleine minderheid die dit doet vaak wordt veracht, genegeerd of gepest door de grote meerderheid. De kunst is daarom te provoceren op een wijze die aanslaat bij de doelgroep.

Er is nog veel meer te vertellen over provoceren, maar daarvoor verwijs ik je graag naar mijn boek. Dat wil ik graag succesvol op de markt zetten en daarmee introduceer ik tevens het onderwerp van de volgende p in het cascademodel: positioneren.

Cees Harmsen helpt professionals bij het ontwikkelen van hun psychologische capaciteiten en het creëren van een attractief professioneel profiel. Hij is actief als coach, trainer en presentator en is auteur van vier boeken over personal branding en persoonlijke effectiviteit. Bekijk alle berichten van Cees Harmsen