"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Potentieel: waartoe ben je nou echt in staat?

De komende weken presenteert Cees Harmsen stapsgewijs het cascademodel uit zijn nieuwe boek Present! dat in maart verschijnt. Hierin staan tien p’s van personal branding, die elkaar trapsgewijs beïnvloeden. Na de p’s van purpose, passie en persoonlijkheid nu aandacht voor de vierde p: potentieel.

Het aanspreken van je potentieel vraagt allereerst om het formuleren van heldere ambities. Je zult dit uit eigen ervaring kunnen beamen. Van alle voornemens in je leven waar je ooit met een halfslachtige ambitie aan bent begonnen, zullen de meeste hopeloos zijn mislukt. Want wanneer de ambitie ontbreekt, vertroebelt de motivatie en wordt het steeds lastiger om successen te boeken.
Maar ambitie is niet alles: je moet ook overtuigd zijn dat je in staat bent om je ambitie te realiseren. Daarmee komen we terecht bij psychologische kwaliteiten als moed en mentale kracht. Dit is vaak de grootste beperking van je potentieel en die lijkt van alle tijden te zijn. De grote Seneca constateerde dit 2000 geleden al: ‘Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat we niet durven, het is omdat we niet durven dat de dingen moeilijk zijn.’

Als het werkelijk je ambitie is om jezelf als personal brand te manifesteren, dan zul je ergens de moed vandaan moeten halen om moeilijke uitdagingen aan te gaan en consistent te spreken en te handelen naar je diepste overtuiging. Een manier om die moed te ontwikkelen, is door gebruik te maken van een aantal beproefde mentale technieken.
Veel van deze technieken stammen uit de sportwereld en behoren inmiddels tot het standaardarsenaal van topsporters. Dat is zeker niet altijd zo geweest. Mentale begeleiding heeft lang een zweverig tintje gehad en zelfs nu zijn er nog coaches die veel meer heil zien in eindeloze vaardigheidstraining dan in gerichte mentale training. Dat is jammer, want vanaf een zeker niveau is het verschil in talent en trainingsarbeid niet doorslaggevend voor het winnen van een wedstrijd of het bereiken van de top. Wat de doorslag geeft is het verschil in mentaliteit en mindset, want het is onmogelijk om betere resultaten te boeken dan je mentale instelling toelaat. Dat geldt evenzeer voor personal branding: het is onmogelijk om jezelf sterker te profileren dan je mentale instelling toelaat.

Praktische invulling

In ‘Present’ staan vier methoden om je potentieel te ontwikkelen. Ik bespreek daar een van: het ontwikkelen van een karaktervolle brand. Dat proces verloopt via de volgende stappen:

1. Concentreer je op het positieve
Alles wat je aandacht geeft, wordt groter. Daarom is het belangrijk om je te concentreren op je positieve kanten en je sterktes.

2. Positioneer jezelf met krachtige woorden
De gedachten in je hoofd krijgen vorm door de woorden die je gebruikt om jezelf te positioneren. Zijn deze woorden energiek, krachtig en oprecht? Getuigen ze van ambitie, enthousiasme en lef?

3. Laat je daden spreken
Woorden krijgen pas echt inhoud door de acties die eruit volgen. Sluiten de acties die je laat zien aan bij de woorden die je gebruikt? Pas je toe wat je predikt?

4. Ontwikkel zinnige gewoontes
Acties die je herhaalt worden gewoontes. Goede gewoontes en hardnekkige slechte gewoontes hebben precies dezelfde oorsprong: het repeteren van gedrag. Maak dus een lijst van activiteiten die je personal brand helpen versterken en stel alles in het werk om activiteiten die je personal brand verzwakken uit te bannen.

5. Vorm je professionele karakter
Aristoteles zei het al: ‘Excelleren is geen eenmalige activiteit, maar het resultaat van een gewoonte.’ Wat je herhaaldelijk doet is wie je uiteindelijk wordt. Het ontwikkelen van jezelf tot een karaktervolle personal brand is dus geen snelle eenmalige activiteit, maar het resultaat van een bewuste, consequente inspanning.

Tot zover dit korte artikel over het aanspreken van je rijke potentieel. De conclusie is dat de sleutelbos tot de schatkamer van je potentieel naast vanzelfsprekende sleutels als het opdoen van kennis en het oefenen van vaardigheden, altijd twee grote sleutels bevat: ambitie en mentale instelling. In de volgende bijdrage over de vijfde p van personal branding – power – bespreek ik een aantal krachtige denktechnieken die je helpen om je ambities te verwezenlijken, je doelen te realiseren en weerstand te bieden aan alles wat je daarvan afhoudt.

Cees Harmsen helpt professionals bij het ontwikkelen van hun psychologische capaciteiten en het creëren van een attractief professioneel profiel. Hij is actief als coach, trainer en presentator en is auteur van vier boeken over personal branding en persoonlijke effectiviteit. Bekijk alle berichten van Cees Harmsen