"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De voor- en nadelen van flexibel werken.

Flexibel werken is al een tijdje een hot item. Er wordt dan ook veel onderzoek naar gedaan. Dat de conclusies van deze onderzoeken niet altijd overeen komen wordt weer maar eens gevoelig aangetoond. Zo concludeert het ene onderzoek dat dankzij het flexibel werken de betrokkenheid wordt vergroot. Het andere onderzoek concludeert net het tegenovergestelde. Wat geloof jij?

.

Flexibel werken verhoogt de betrokkenheid

Uit onderzoek van Erin Kelly en Phyllis Moen blijkt dat flexibel werken een heleboel voordelen kent. Zo blijkt dat flexibel werken niet alleen goed is voor de reputatie of om werknemers te trekken, het is daadwerkelijk goed voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, vermindert het ziekteverzuim en versterkt de betrokkenheid bij de organisatie. Dit zijn mijn inziens een heleboel goede voordelen die organisaties aan het denken moeten zetten. Eens te meer omdat een hogere betrokkenheid garant staat voor een hogere productiviteit.

Flexibele werken en Het Nieuwe Werken

De belangrijkste reden waarom het flexibel werken juist die voordelen kent is omdat zij die flexibel werken bijna een uur extra slapen per werkdag. Daarbovenop hebben zij het gevoel dat zij meer controle over hun tijd hebben waardoor hun worklife balans beter in evenwicht blijft. Dit maakt de cirkel natuurlijk rond en is volgens de onderzoekers het laatste bewijs dat de resultaten tellen en niet volgens traditioneel gedachtegoed het aantal uren aanwezigheid.

Flexibel werken leidt tot een lagere productiviteit

Toch is niet iedereen positief over het flexibele werken. Uit het rapport van het wetenschappelijke bureau FNV blijkt dat flexibel werken op termijn schadelijk is voor organisaties. Dit komt omdat deze organisaties die zich inlaten met flexibel werken op langere termijn aan concurrentiekracht verliezen. Hiermee doelt het FNW op het inzetten van uitzendkrachten, zelfstandigen en tijdelijke contracten. Dit zou volgens hun geen economisch voordeel opleveren. Sterker nog dit zou leiden tot minder innovatie en een lagere productiviteit aangezien er minder wordt geïnvesteerd in opleidingen voor flexibele krachten.

Flexibel werken voor vast personeel

Hoewel flexibel werk hier vanuit een andere perspectief wordt bekeken (als in een andere doelgroep) blijkt het flexibele werken ook voor vast personeel minder positief te zijn dan in eerste instantie algemeen werd aangenomen. In feite staat dit rapport haaks op het Amerikaanse onderzoek van Kelly en Moen, want flexibel werken word hier als onzekere arbeid gezien en dat kan leiden tot een slechtere gezondheid o.a. vanwege stress.

De voor- en nadelen van flexibel werken

Hieronder volgt een overzicht van de voor- en nadelen van flexibel werken gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek en op het rapport van FNV.

Voordelen flexibele arbeidsrelaties:

  • Met flexibele krachten kunnen werkgevers de personeelslasten snel aanpassen aan de vraag vanuit de markt.
  • Flexibele krachten kan een opstap zijn naar een vaste baan.
  • Gezinszorg kan goed worden gecombineerd met flexibel werk.

Nadelen flexibele arbeidsrelaties:

  • Lagere productiviteit en innovatievermogen vanwege minder investeringen in training en opleiding.
  • Verminderde loyaliteit bij flexibele krachten.
  • Verhoogd risico op ongevallen door stress als gevolg van baanonzekerheid en door fysiek zwaar werk waarvoor flexibele krachten vaak worden ingezet.

Wat geloof jij? Ben jij voor of tegen flexibel werken?

De mening van Lodi Planting

Ik geloof hier wel in de gulden middenweg. Ik denk dat flexibel werken zowel goede als negatieve gevolgen kan hebben ook met het oog op de betrokkenheid of loyaliteit. Het verschil of het goed of slecht uitdraait heeft mijn inziens ook met een heleboel variabelen te maken als type organisatie, aard van het werk en de houding van de manager.

(ik heb mijn inspiratie hierhierhier en hier vandaan gehaald)

Hallo, ik ben Lodi en ik doe elke dag datgene wat ik het liefste doe. Als Digital Nomad reis ik de wereld over terwijl ik leuk werk doe. Zo help ik freelancers aan een nieuwe website en leer ik hen hoe zij zichzelf naar nieuwe klanten kunnen bloggen. Lees meer over mij. Bekijk alle berichten van Lodi Planting