"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minimumtarief zzp. Een overzicht standpunten politieke partijen rond dit zzp-dossier.

De totstandkoming van het tarief is typisch een vrij onderhandelingsspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat hoort per definitie bij het ondernemerschap. Dat is voor de zelfstandige ondernemers niet anders, zo zullen velen van mening zijn.

Volgens anderen ligt dat genuanceerder. Zij vinden dat er branches zijn waarbij de opdrachtgevers zo veel macht hebben (bijv. omdat er maar een klein aantal opdrachtgever zijn), dat er van een goede, vrije concurrentie en tarief vorming geen sprake meer is. Het instellen van een minimumtarief en/of zzp’ers collectief onderhandelingsmogelijkheden geven op brancheniveau (wat onder de huidige mededingswetgeving niet mag) moet voorkomen dat er zeer lage tarieven betaald wordt.

Een variatie op dit thema is een verbod op ‘stukloon’: niet per uur maar per verrichting worden betaald. Denk aan de pakketjesbezorgers die per afgeleverd pakket betaald worden. Volgens sommigen leidt dat tot betaling ver onder de minimumloontarieven en sociaal onwenselijke situaties.

Voorstanders minimumtarief

  • Kiezen tussen een werknemer en zelfstandige moet gaan om kwaliteit, niet om prijs.
  • Met een minimumtarief voorkom je oneigenlijke concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers.
  • In sommige sectoren is er sprake van uitbuiting, dat moet je bestrijden door tariefgrenzen.
  • Een gezond minimumtarief is goed voor een sterk imago van de zzp-markt.

Tegenstanders minimumtarief

  • Een ondernemer hoort optimale vrijheid te hebben om zijn eigen prijzen te kunnen bepalen.
  • Zelfstandigen werken vaak ook in andere vormen van ‘uurtje-factuurtje’, dus zo’n regeling is onuitvoerbaar.
  • Ondernemer moet goed zijn kosten in prijs kunnen verwerken, gevaar is dat minimumtarief ook de norm wordt.
  • Tariefafspraken maken in cao’s geeft vakbonden de macht over zzp’ers.

Standpunten politieke partijen

Voor ons project ‘ZZP-kiest’ en het daarbij behorende zzp-kieskompas verzamelde we in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 de meningen van politieke partijen over dit thema. Een overzicht van de meningen uit de verkiezingsprogramma’s, aangevuld met de reacties van de verschillende partijen op de stellingen uit het zzp-kieskompas.

1 VVD Minimumtarief past niet bij ondernemerschap
2 PvdA Voorstander van loonbescherming voor zzp’ers, onderhandel mogelijkheden creëren in sectoren waar zzp’er kwetsbaar is door macht opdrachtgever (bijv Kunst, Media)
3 PVV
4 SP
  • Verbod op stukloon
  • Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
5 CDA  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
6 D66 Arbeidsinspectie versterken, zodat de machtsverhouding tussen opdrachtgever en zzp’er niet scheef groeit. Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
7 CU  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
8 GL  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
9 SGP  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
10 PvdD
11 50Plus
12 Ond.Partij
13 VNL  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
14 DENK  Eens met stelling “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.”
16 FvD Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping)

 

Actueel 

Zie voor een overzicht van actuele artikelen over dit onderwerp deze pagina