"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Omzet organisatieadviesbranche: min 6% in 2020, plus 3% in 2021, zo voorspelt ABN AMRO

“Zakelijke dienstverlening is nog niet klaar met corona” zo stelt ABN AMRO vast in haar sectorprognose. De crisis laat diepe sporen na in de zakelijke dienstverlening. Per segment lopen de gevolgen echter sterk uiteen. Zo verwacht de bank dat de organisatieadviessector (waaronder interim management) in 2021 de helft van het omzetverlies van dit jaar weet goed te maken. De uitzendbranche zal in 2021 harder groeien, maar de dip in 2020 was ook veel forser.

De sector Zakelijke Dienstverlening als geheel zal in 2020 met 6 procent krimpen, terwijl in 2021 slechts een gedeeltelijk herstel in het vooruitzicht ligt. Dat stelt ABN AMRO sector econoom Ingrid Laane in het rapport “Zakelijke dienstverlening is nog niet klaar met corona”. Voor de gehele sector verwacht ABN AMRO een herstel van 3%. Voor het CBS, die de indeling van de KVK gebruikt, vallen veel interim-managers en interim-professionals onder de categorie ‘organisatie advies’.

Uitzendsector: diep dal, stevig herstel

De uitzendsector is binnen de sector zakelijke dienstverlening een van de zwaarst getroffen sectoren. ABN AMRO  rekent dit jaar op een krimp van 12 procent. “De krimp van de uitzendbranche is dit jaar sterker dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van 9 procent. terwijl “Het verschil met de vorige crisis twee oorzaken heeft. Zo zal de economie als geheel veel sterker krimpen dan in 2009. Daarnaast is het coronavirus nog steeds aanwezig, wat nu nog een rem zet op economische activiteiten”, zegt Ingrid Laane. “We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van het herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel. Zo bevindt deze sector zich door de hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van ruim 2 procent in een goede uitgangssituatie. Dit vertaalt zich in 2021 naar een groeiverwachting van de uitzendbranche van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.”

Organisatieadviesbureaus

ABN AMRO voorspelt minder scherpe cijfers in de organisatieadviesbranche. De Bank verwacht voor deze branche een omzetkrimp van 6 procent in 2020 en een groei van 3 procent in 2021

“Ook organisatieadvies is sterk conjunctuur gevoelig. Dit blijkt ook uit de kredietcrisis, waar de branche in 2009 te maken kreeg met een krimp van 7,5 procent en het jaar daarop met nog eens een tik van ruim 10 procent. Daarentegen accelereert de vraag bij een groeiende economie. Dit blijkt uit de omzetcijfers van afgelopen jaren, die tussen de 5 en 9 procent groei op jaarbasis lagen.”

Waar in het eerste kwartaal van dit jaar de coronacrisis nog niet gevoeld werd met een groei van ruim 7 procent ten opzichte van een jaar eerder, geldt dit niet voor het tweede kwartaal van 2020. Uit CBS cijfers blijkt dat de omzet van de branche in het tweede kwartaal van dit jaar kromp met 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Zie hier voor een overzicht van organisatiesadviesbureaus

De vooruitzichten voor de rest van het jaar en voor 2021 zijn onzeker. Volgens een van de bestuursleden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus, de brancheorganisatie waar ABN AMRO mee sprak, spelen verschillende factoren hier een rol. Eerste factor is dat een deel van de consultants ingezet wordt als extra capaciteit in het bedrijfsleven. Wanneer er minder budgetten zijn door de economische terugval, wordt er minder ingehuurd. Tweede factor is dat een deel van de opdrachtgevers acuut gebrek aan financiële middelen heeft, waardoor opdrachten worden stopgezet. Derde factor is dat publieke organisaties (met name gemeenten) door wegvallende (belasting)inkomsten en sterk stijgende uitgaven aan diverse steunpakketten, op de inhuur van adviseurs gaan bezuinigen. Terwijl van oudsher de overheid een stabiele opdrachtgever is die weinig conjunctuur gevoelig is.

Het aantal organisatieadviseurs dat onvoldoende vraag als een belemmering ziet, stijgt ook in het derde kwartaal, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar gaf 9,8 procent van de ondernemers uit de branche aan onvoldoende vraag als een belemmering te zien, terwijl dit in het derde kwartaal is gestegen tot 25,4 procent.

Er is ook een plus. “Een belangrijke reden om een adviseur in te schakelen is de sterk veranderende omgeving van bedrijven. De coronacrisis leidt tot veel veranderingen en die moeten worden begeleid. Dit speelt bijvoorbeeld bij fusies en overnames, herstructurering van bedrijven en wanneer ondernemers versneld moeten digitaliseren als gevolg van de coronacrisis.”  

Download hier het volledige rapport van ABN AMRO.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie