"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belangenbehartigers ONL, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw en SoloPartners bundelen hun krachten in de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Vier ondernemersorganisaties trekken voortaan samen op om een volwaardige stem te krijgen in Den Haag over het zzp-beleid. Ze werken voortaan samen onder de noemer Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

De voorzitters van belangenbehartigers ONL, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw en SoloPartners hebben bekend gemaakt dat zij voortaan samen optrekken richting de politiek. De partijen hebben gezamenlijk ongeveer 100.000 leden. Door samen te werken, hopen ze dat hun stem vaker gehoord wordt door Haagse politici.

  • UPDATE (11 sept 2020): VZN heeft bekend gemaakt dat Cristel van de Ven door voorzitter wordt.

Eerdere allianties

Deze stap volgt op eerdere pogingen tot samenwerking tussen organisaties die opkomen voor de belangen van zelfstandigen. Zo lanceerde ONL eerder een alliantie met de Werkvereniging: het Modern Werkenden Collectief. Opvallend genoeg noemt ONL voorman Hans Biesheuvel nu specifiek FNV Zelfstandigen en PZO als potentiële bondgenoten. Met die laatste partij werkte ZZP-Nederland al eerder samen: PZO en ZZP-Nederland presenteerden gezamenlijk het manifest Moderne Arbeidsmarkt.

Wat Maarten Post van ZZP-Nederland betreft blijft die samenwerking ook bestaan. “We zijn er als vereniging voor onze leden en we werken inhoudelijk samen met zoveel mogelijk andere partijen.”

Maar Margreet Drijvers, directeur van PZO, laat alvast weten dat ze voor haar vereniging geen meerwaarde ziet om in dit initiatief te stappen. “Wij wensen ze veel succes en zullen in de toekomst vast vruchtbaar samenwerken, zoals we dat altijd hebben gedaan. Maar we hebben met VNO-NCW en MBK-Nederland samen al een platform waarin alle zelfstandigen en zzp’ers van die drie partijen vertegenwoordigd zijn.” Gezien de inhoudelijke verschillen lijkt een samenwerking met FNV Zelfstandigen niet erg voor de hand te liggen.

Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging laat weten dat zij “niet gevraagd zijn omdat wij geen zzp-club zijn. Wij staan inderdaad voor de Modern Werkenden,  inclusief zzp’ers’.”

 

Rechtspositie voor zzp’ers

Ook de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland komt met een manifest. Daarin onderschrijven ze de analyse van de Commissie Borstlap en willen ze helder definiëren wie een zzp’er is. De partijen pleiten voor een verankerde rechtspositie van de zzp’er met duidelijke fiscale regels. Post: “We zetten stippen op de horizon. Vervolgens gaan we samen met de politiek en de polder bepalen hoe we daar komen.”

Motie Tielen

Dat zzp-organisaties een grotere stem moeten krijgen in het zzp-debat, dat vindt ook de Tweede Kamer. In juli werd een motie aangenomen, waarin VVD, CDA en D66 pleiten voor een sterkere positie voor zzp’ers in de polder. Hun stem moet gelijkwaardig zijn aan die van werkgevers en werknemers, vinden de partijen.

“Afgelopen periode hebben we regelmatig gezegd dat we zo’n formele plek in de polder ambiëren en op constructieve manier willen samenwerken met de bestaande polderpartijen”, zegt Post. “We kregen vaak het verwijt dat zzp-organisaties zo versnipperd zijn. Met deze nieuwe samenwerking hopen we onze boodschap als belangenbehartigers van de zzp’er eenduidig naar voren te brengen.”

Het is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter van de VZN wordt. Het wordt in elk geval niet een van de voormannen van de vier partijen.