"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: Sterkste afname van vacatures ooit gemeten. Daling met 60 duizend in eerste kwartaal, vooral in uitzendbranche.

Volgens het CBS zijn er 226 duizend openstaande vacatures. Een forse daling, vooral in de uitzendsector.

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 waren er 60 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder, een afname van 21 procent. De eerste afname in zeven jaar tijd. Toch staan er nog steeds 226 duizend vacatures open. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Spanning arbeidsmarkt

Het gemiddelde aantal banen groeide met 23 duizend, aanzienlijk minder dan in de voorgaande kwartalen. Toch nam ook het gemiddelde aantal werklozen af en wel met 39 duizend.  Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning op de arbeidsmarkt terug naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal waren dat er nog 91. De cijfers staat nu na het eerste kwartaal op hetzelfde niveau als eind 2018.

De cijfers gaan over het eerste kwartaal. De  aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gingen medio maart van kracht. De volle impact van de maatregelen zijn dus nog niet zichtbaar in deze cijfers.

Grootste daling aantal banen bij uitzendbureaus

In het eerste kwartaal ontstonden 266 duizend nieuwe vacatures. Daartegenover stond een record aan vervulde (inclusief vervallen) vacatures, namelijk 331 duizend, 19 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het aantal vervallen vacatures was met 55 duizend betrekkelijk groot. Doorgaans is dit minder dan 20 duizend in een kwartaal. Met name in de detailhandel en horeca vervielen veel vacatures. In de handel werden de meeste vacatures vervuld.

Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 27 duizend van het vierde op het eerste kwartaal. Zo’n grote daling is na het eerste kwartaal van 2010 niet meer voorgekomen. Over heel 2019 daalde het aantal banen in deze branche al met 28 duizend. In de jaren 2018 en 2017 was nog sprake van een flinke stijging met 26 duizend en 75 duizend banen.

Andere bedrijfstakken groeiden in het eerste kwartaal nog wel vergeleken met het vierde kwartaal van 2019. In de zakelijke dienstverlening kwamen er 18 duizend banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de zorg (10 duizend), cultuur, recreatie en overige diensten (7 duizend), en de informatie en communicatie (5 duizend).

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie