"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Compliant inhuren in 2020: De tijd dringt

“We hebben nog maar drie maanden, de tijd dringt”, waarschuwt Paul Oldenburg van Staffing MS (onderdeel van HeadFirst Group). Hij doelt onder andere op de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 ingaat. Veel organisaties zijn nog niet klaar voor de nieuwe regels en moeten dus aan de slag. Om die bedrijven vooruit te helpen, organiseert HeadFirst Group het Hiring Insights Event ‘Compliant inhuren in 2020′.

Paul Oldenburg heeft praktijkspecialisten uitgenodigd om een overzicht te geven van wat kan, mag en welke voorbereidingen noodzakelijk zijn. Waar moet je de komende drie maanden mee aan de slag, als je in 2020 aan wet- en regelgeving wilt voldoen?

Stap 1: Wijs een eigenaar aan in de organisatie

“De ingewikkelde, steeds veranderende wet- en regelgeving is momenteel een belangrijke reden dat klanten werken met tussenpartijen zoals wij”, vertelt Oldenburg. “Waar het vóór 2014 vooral ging om kostenbesparing, gaat het nu vooral om compliancy.”

Maar een bureau inschakelen is niet genoeg, benadrukt hij. “Je moet het borgen in de organisatie,” zegt Oldenburg. “Afdelingen HR, inkoop en legal zijn niet automatisch expert op het gebied van inhuurwetgeving. Wijs dus een verantwoordelijke aan, een duidelijke proceseigenaar. Die kan overal vandaan komen. Het is logisch dat het iemand is van HR of inkoop, maar het kan ook de manager zijn die het vaakst personeel inhuurt.”

Stap 2: Inventariseer wat er verandert

De wet- en regelgeving voor het inhuren van externe professionals verandert continu. Volgens Oldenburg zijn deze ontwikkelingen komende periode in elk geval belangrijk:

• Nieuwe wet: WAB
Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. “Deze wet heeft vooral gevolgen voor organisaties die zelf mensen werven en vervolgens laten payrollen”, vertelt Oldenburg. “Het gaat dan vooral om bedrijven die niet te veel fte’s op de loonlijst mogen hebben, maar wel mensen nodig hebben om het werk te doen. Of organisaties die liever geen mensen in dienst nemen, omdat ze bang zijn dat ze er niet makkelijk vanaf komen als het minder goed gaat met de zaak.”

Vanuit dit soort motieven payroll gebruiken, mag niet meer. “Maar uitzenden mag wel”, zegt Oldenburg. “Het waterbedeffect ligt op de loer. Als organisatie kun je dus tegen een uitzendbureau zeggen: ‘zoek iemand. En trouwens, dit is de persoon die ik wil.’ Ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt.”

• Update Wet DBA
De regering komt waarschijnlijk binnen enkele weken met nieuwe inzichten rondom de wet DBA. Oldenburg: “De verwachte koers is dat het kabinet strenger gaat handhaven op kwaadwillendheid. En dat bedrijven sneller als kwaadwillend gezien worden, indien ze hun inhuurbeleid niet aanpassen.”

• Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
De WKA en de WAS gaan over jouw verantwoordelijkheid als eindopdrachtgever. In de WAS is bijvoorbeeld vastgelegd dat je als opdrachtgever van uitzend- en payrollkrachten of gedetacheerden altijd verplicht bent loon uit te betalen. Ook als een uitzendbureau of payrollbedrijf het loon om wat voor reden dan ook niet meer kunt betalen.

En ook bij schijnzelfstandigheid ben je aansprakelijk als opdrachtgever, zelfs al werk je met een tussenpartij. Stelt de Belastingdienst achteraf vast dat de zzp’er in de praktijk als schijnzelfstandige werkt – en dus moet worden gezien als werknemer – dan raakt dat ook de eindopdrachtgever.

  • Lees meer in dit interview met flexspecialist Jasper van der Voet van Pellicaan Advocaten.

Autoriteit Persoonsgegevens deelt ‘AVG-boetes’ uit

“Inhuur gaat voor een groot deel over het verwerken van persoonsgegevens”, legt Oldenburg uit. “Het is dus heel belangrijk dat je je aan de privacywet houdt. In de praktijk slingeren bijvoorbeeld cv’s overal rond, zowel fysiek op tafel als in allerlei mailboxen.”

Laat zien dat je controle hebt over persoonsgegevens, tipt Oldenburg. “Gebruik tools om informatie te anonimiseren, zorg dat alles op één plek is opgeslagen en geef individuen controle over hun eigen informatie. Dit is echt belangrijk, want de Autoriteit Persoonsgegevens is actief en streng aan het handhaven.”

Stap 3: Maak keuzes

Oldenburg: “Welke keuzes je kunt maken en welke acties richting 1 januari nodig zijn, daar gaan we het dinsdag 1 oktober met deelnemers en specialisten uitgebreid over hebben. Uiteraard delen wij op ZiPconomy diverse uitkomsten. Want ondanks dat het stappenplan voor iedereen hetzelfde is, verschillen de keuzes die gemaakt moeten worden per organisatie.”

Kijk voor informatie over het programma van het Hiring Insigths Event ‘Compliant inhuren in 2020’ in de Agenda van ZiPconomy

 

Staffing Mangement Services brengt de regie op het inhuurproces terug bij de inlener. Staffing MS geeft advies, implementeert of neemt de uitvoering van (een deel van) het inhuurproces over. Bekijk alle berichten van StaffingMS