"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eerste Kamer stemt definitief in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

Minister Koolmees krijgt steun voor het eerste deel van zijn nieuwe arbeidsmarktwetgeving. Vervanging van de Wet DBA moet nu snel volgen.

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht voor invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gestemd. Dit ondanks eerdere forse kritiek vanuit de Senaat en weerstand bij zowel werkgevers- en werknemersorganisaties en branche-organisaties van flexbemiddelaars. Het kabinet wil met de Wet Arbeidsmarkt en balans (WAB) de kloof tussen vaste contracten en flexcontracten verminderen.

Naast de coalitiepartijen stemde alleen de SGP en de OSF in met de WAB. “Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’’, zo reageerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Koolmees deed eerder twee toezeggingen aan de Eerste Kamer: nog voor de zomer komt hij met een uitwerking van een minimumtarief voor zzp’ers. En een verplichte pensioenregeling voor payrollkrachten wordt een jaar uitgesteld.

Met de goedkeuring van de WAB komt er nog meer druk op minister Koolmees om snel met nieuwe regelgeving rond de inhuur van zzp-ers te komen. Een motie-Van de Ven(VVD)/Oomen-Ruijten (CDA) om snel tot voorstellen voor nieuw zzp-beleid te komen kreeg zeer brede steun.

Nog voor de zomer komt de minister met meer duidelijkheid over de invulling van de nieuwe zzp-wetgeving. Naast een ‘minimum inhuurtarief’ gaat het dan vooral om een webmodule. Met het invullen van de webmodule, een online vragenlijst, moet een opdrachtgever zekerheid krijgen of een opdracht wel of niet door een zzp’er uitgevoerd kan worden.

Lees meer:

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts