"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Asscher wil meer fatsoen in flexmarkt en publieke verzekering voor zzp’er

Lodewijk_Asscher_2013-1Er moet een vrijwillige, betaalbare publieke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid komen voor zzp’ers. Ook moeten zelfstandigen zich makkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenfonds. Dat moet de bestaansonzekerheid voor deze zelfstandigen beperken. Dat zegt minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken in een interview in de Volkskrant.

Asscher hekelt de bestaansonzekerheid die de flexibilisering en de uitwassen van het vrij verkeer van arbeid in de Europese Unie met zich meebrengen. Hij heeft het over een  veramerikanisering van de arbeidsmarkt.

Zzp-schap moet autonome keuze zijn

In een interview in het FD legt hij uit waarom hij strijdt tegen de ‘doorschoten flexibilisering’: “Er zal gezien de bliksemsnelle technologische ontwikkelingen altijd behoefte zijn aan flex en “werk” verandert in “taken”. Ik zie dat en ben daar helemaal niet tegen. Maar ik wil wel bepaalde waarden vasthouden: respect, waardering en erkenning voor de waarden van werk. Als mensen alleen maar van onzeker contractje naar contractje gaan, kopen ze geen huis. Ze worden niet geschoold en uiteindelijk kost dat innovatie. De economie als geheel betaalt een prijs. We moeten niet altijd hetzelfde werk doen, maar de beroepsbevolking kan niet bestaan uit louter zzp’ers en flexwerkers. ‘

Over zzp’ers zegt Asscher in dat zelfde FD interview: “Het zzp-schap zou steeds een autonome keuze van een werkende moeten zijn. Er is nu te vaak sprake van oneigenlijk gebruik, van mensen die het zzp-schap in worden geduwd en dan vervolgens worden onderbetaald. Dat oneigenlijke gebruik moeten we afremmen.

FNV-voorman Ton Heerts heeft gelijk dat we ons daarbij op de opdrachtgevers moeten richten. Ik kan nu niet op de kabinetsdiscussie vooruitlopen (Asscher doelt hierbij op de discussie over uitkomsten van de IBO-werkgroep, red.) , maar ik kan wel zeggen dat we het niet over dé zzp’er moeten hebben. Het maakt nogal wat uit of je een interimmer bent die €500 per uur rekent en best voor zichzelf kan zorgen, of een pakketbezorger.” Wellicht een tikfout of een verspreking; interimmers die €500 per uur rekenen lijken me niet echt exemplarisch voor de interim markt

Vrijwillige verzekering

Het ontbreken van betaalbare verzekeringen tegen bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid vergroot volgens Asscher de onzekerheid van flexwerkers. Commerciële verzekeringen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid zijn volgens Asscher te duur voor zelfstandigen met lage inkomsten. In recent onderzoek van een aantal zzp-belangenorganisaties werd overigens duidelijk dat niet alleen zzp’ers met lage inkomens de verzekeringen te duur vinden. In dat onderzoek gaf het merendeel van zie zzp’ers aan niets te voelen voor verplichte verzekeringen, zoals o.a. het AWVN voorstelt.

Minister Asscher kondigt in het Volkskrant interview een vrijwillige publieke verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid aan. Details over hoe dat er uit gaat zien, maakt hij nog niet bekend.

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie