"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Back to basics: persoonlijke interactie als sleutel tot geëngageerde professionals

De persoonlijke interactie in de relatie die organisaties met hun (zelfstandige) professionals hebben verdient meer aandacht. Back to basics dus!

19986418_sOok nu de economie weer aantrekt, gaan bedrijven anders dan voorheen om met hun totale arbeidspotentieel. Welke maatregelen organisaties ook nemen, het wordt steeds belangrijker om op het ‘juiste’ moment de ‘juiste’ professionals in te kunnen zetten. Of deze personen nu vast in dienst zijn of tijdelijk worden ingehuurd. Om meer grip op die inzet te krijgen, is het essentieel dat er binding is met deze professionals. De sleutel tot die binding is persoonlijke interactie.

Binding verdient aandacht

Het is geen nieuws dat het voor ieder bedrijf cruciaal is om flexibel en wendbaar te zijn en de bottom line scherp in het oog te houden. Om mee te kunnen bewegen met de markt verkleinen bedrijven hun vaste kern, bekijken zij per project welke cast ze inzetten, zetten ze een flexibele schil op, kiezen ze bij voorkeur voor korte arbeidsovereenkomsten en richten ze marktplaatsen of strakkere inkoopprocedures in.

Deze maatregelen hebben vanuit het oogpunt van efficiëntie ongetwijfeld gewerkt, maar of het de band met professionals heeft versterkt valt te betwijfelen. Met name zelfstandig professionals voelen zich niet altijd serieus genomen en soms zelfs gedegradeerd tot een ‘wandelend cv met een tarief’. Door de vele reorganisaties blijven veel werknemers zitten waar ze zitten tot zich betere tijden aandienen. Aanpassingen aan de marktomstandigheden zijn echter pas écht effectief, wanneer de band met de mensen achter het bedrijf, of ze nu in dienst zijn of ingehuurd als zelfstandige, niet uit het oog wordt verloren.

Kracht van persoonlijke ontmoeting

Die binding met een merk of organisatie ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is het nodig elkaar te zien en te begrijpen wat de ander beweegt. Wereldleiders en ministers reizen op dit moment de hele wereld over om elkaar te zien en te spreken, al is het maar voor even. Daarmee wordt bevestigd dat een persoonlijke ontmoeting elementair is.

De meerwaarde van persoonlijke interactie geldt ook voorde workforce van organisaties. Hoeveel een organisatie ook investeert in harde factoren, het schiet zijn doel voorbij wanneer een (zelfstandig) professional zich niet betrokken voelt en zodra hij zijn kans schoon ziet voor de concurrent gaat werken. Zeker in tijden waarin zijn of haar expertise het verschil maakt. Een investering in zachte factoren is dus minstens zo belangrijk. Een gedachte die langzaam omarmt wordt in de markt, nu ook partijen als McKinsey dit benoemen.

De persoonlijke interactie in de relatie die organisaties met hun (zelfstandige) professionals hebben verdient met andere woorden meer aandacht. Back to basics dus!

Het vanuit authenticiteit inzetten op interactie en het leggen van verbindingen met (interim) professionals, de jongere generatie en klanten. Belangrijke factoren voor het succes van bedrijven, waarbij mensen altijd het uitgangspunt vormen. Linda laat haar licht schijnen op onderwerpen die bij ZiPconomy naar voren komen en die haar raken. Bekijk alle berichten van Linda Brandwijk-de Groot