"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Liveblog #6 Dag van de Zelfstandige – Plenaire discussie: Werk beneden uw niveau – een risico?

Na de plichtplegingen komen op het eerste plenaire gedeelte van de Dag van de Zelfstandige, een paar grote namen op het podium. Leo Witvliet en Willem van Rhenen belichten – elk vanuit hun eigen invalshoek – het fenomeen zelfstandig werken.

De flexibele werknemer van vandaag (ZZP-er of niet) lijkt doorgaans bewust voor deze flexibiliteit te kiezen. Witvliet maakt duidelijk dat toch veel vaker dan gedacht en gehoord de werkgever die flexibiliteit wel verlangt maar de werknemer toch meer hang heeft naar een vast verband.

De stelling “Over 5 jaar is iedereen ZZP’er” levert de verwachte gemengde reacties op, terwijl de toelichtingen op deze reacties niet echt tot verdieping leiden.

Willem van Rhenen maakt duidelijk dat het verschil tussen de werknemer en de ZZP’er gezocht moet worden langs de as: verbinding  <  —  >  autonomie. Of wel, werkt u graag in een groep of werkt u liever alleen. Duidelijk is dat zingeving essentieel is voor succes of u nu werknemer bent of ZZP’er. En waar die zingeving ontbreekt – bijvoorbeeld door onvoldoende interessant werk – loopt u risico’s.

In de plenaire sessie komt eveneens de vraag aan de orde of aanwezigen liever thuis op de bank zitten of liever een klus beneden hun niveau aannemen? De meerderheid in de zaal gaat voor de klus.

Lopen zij nu – gelet op het bovenstaande – risico’s?

Professionals in Flex is een advies- en interimmanagement-organisatie ván en vóór de flexbranche. De organisatie bestaat enkel uit zelfstandige professionals die zich verbonden hebben aan dit bureau als associate of partner. Professionals in Flex houdt zich uitsluitend bezig met vraagstukken over flexibele arbeid en de invulling van tijdelijke functies in de flexbranche. De dienstverlening varieert van zeer technisch advies over bijvoorbeeld de loonadministratie van een uitzendbureau tot het leveren van een interimdirecteur. Professionals in Flex heeft een eenvoudige missie: Flex is goed, flex kan beter. Bekijk alle berichten van Professionals In Flex