"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is per 1 mei 2016 van kracht. Deze vervanger van de VAR gooit de contractuele verhoudingen in de driehoek opdrachtgever – bemiddelingsbureaus – zelfstandig professional flink op zijn kop. Dat geldt ook voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder tussenkomst van een bureau.

Ontwikkelingen rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties zijn daarom zeer relevant voor zowel opdrachtgevers, bureaus als zelfstandigen.

Op deze pagina bundelen eerder gepubliceerde artikelen en links naar andere website. Achtereenvolgens zijn dan:

 • Informatie
 • Implementatie: Tips en adviezen voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelaars
 • Actualiteiten
 • Opiniestukken

LET OP:  ALLE INFORMATIE HIERONDER IS ACTUEEL TOT 1 MEI 2016

** ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE OVER WET DBA , DE ONRUST, DE KOERSWIJZIGING VAN WIEBES UIT NOV 2016 EN HET VERVOLG DAAROP  DIT ZIPCONOMY DOSSIER OVER DE WET DBA **

 

Informatie

 • Webinars van de Belastingdienst:  voor opdrachtgevers en opdrachtnemers 
 • Verwijzing naar Factsheet van Belastingdienst, met commentaar van ZiPconomy over een aantal fouten daarin.
 • Alles huidige houders van een VAR kregen in april een brief met daarin uitleg over de Wet DBA. Die brief staat hier.
 • Toetsingskader & Handreiking Beoordelingskader: Deze zijn gepubliceerd door de Belastingdienst en geeft inzicht hoe de Belastingdienst ingezonden concept model/voorbeeld overeenkomsten geoordeeld. Het toetingkader staat in wat verkorte vorm hier. Het vollediger, uitgebreider en vooral concretere uitleg staat omschreven in de Handreiking.  Met name interessant voor diegene die een eigen modelovereenkomst willen gaan opstellen en laten toetsen. Omschreven staat bijvoorbeeld hoe opgegaan kan worden met tremen als ‘vervanging’ en ‘gezag’. eken; het is niet dat bij aanwezigheid van een criterium een overeenkomst gelijk afgewezen wordt. Voer voor specialisten dit.
 • Model- & Voorbeeldovereenkomsten: De Belastingdienst publiceert goed gekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten op hun website. Deze kunnen door opdrachtgevers (en opdrachtnemers) gebruikt worden, waarmee een opdrachtgever niet een eigen overeenkomst hoeft voor te leggen aan de belastingdienst. Ze dienen ook ter inspiratie en kunnen als voorbeeld dienen voor het opstellen van een eigen overeenkomst. Er staan op de website van de Belastingdienst drie categorieën algemene modelovereenkomsten (breed inzetbaar), voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en  – heel specifieke – overeenkomsten op beroepsniveau.
 • Het Wetsvoorstel
 • De Kamerstukken 
 • Uitleg van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties plus bezwaren.

Implementatie: Tips en adviezen voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelaars

 Actualiteit (TOT 1 mei 2016!)

 • 17 april:  Staatssecretaris Wiebes en zijn eigen Belastingdienst hanteren verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid. Opiniestuk van Hugo-Jan Ruts
 • 13 april. De Belastingdienst faalt hopeloos in communicatie richting opdrachtgevers. Zzp’ers de klos.
 • 3 maart: Belastingdienst publiceert Handreiking beoordelingskaders Waarin uitgelegd wordt waar BD naar kijkt bij beoordelen ingestuurde modelovereenkomsten.
 • 9 febr.: Staatssecretaris Wiebes erkent dat in reeds gepubliceerde overeenkomsten juridische onjuistheden staan, die gaat hij repareren.
 • 2 febr.: De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met de wet. Alleen D66, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdD stemde tegen.
 • 26 jan.: In het debat werd duidelijk dat Wiebes een ruime meerderheid krijgt tijdens de stemming op 2 februari. De wet gaat dus per 1 mei 2016 in, met een transitieperiode van een jaar.
 • 26 jan.: Een verslag van het debat in de Eerste Kamer is terug te lezen op dit liveblog op ZiPconomy.
 • 18 jan.: De antwoorden van Staatssecretaris Wiebes op de kamervragen zijn hier te vinden. Wiebes weerlegt daarin alle geuite zorgen.
 • 13 jan.: Om dat het wachten is op antwoorden van de Staatssecretaris wordt het debat uitgesteld naar 26 januari. Stemming is (op dit moment) voorzien op 2 februari.
 • 5 jan.: Planning is als volgt. Voor 11 januari geeft Staatssecretaris Wiebes antwoord op onderstaande vragen. 19 januari plenair debat. 26 januari stemming (al zijn er ook geluiden dat de Kamer toch meer tijd wenst, wat zou betekenen dat de Wet niet per 1 april in kan gaan).
 • 18 dec.: De Eerste Kamer fracties van D66, CDA en VVD stellen – in aanloop naar de behandeling op 19 januari – een reeks kritische vragen. Centrale punt: proportionaliteit (staat probleem van schijnzelfstandigheid wel in verhouding met deze ingreep) en ontbreken van draagvlak. Zie hier.
 • 10 dec.: Belastingdienst publiceert Toetsingskader (zie hier ), de criteria waarmee zij ingediende voorbeeldovereenkomsten beoordeelt.
 • 1 dec.: De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt komende weken nog eenmaal een schriftelijke vragenronde met Staatssecretaris Wiebes. Het wetsvoorstel wordt op 19 januari plenair besproken in de Eerste Kamer en een week later (26 januari) volgt de stemming. Dat zou nog net op tijd zijn om de Wet per 1 april van kracht te laten worden.
 • 16 nov : Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer. Lees hier een artikel daarover. Het plan waar belangenorganisaties op hebben aangedrongen: zie hier. De weg staat hiermee open voor laatste behandeling in Eerste Kamer.
 • 19 okt : Staatssecretaris Wiebes gaat meer tijd nemen. Behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld. Wiebes streeft nu naar invoering per 1 april 2016. Zie hier.
 • 19 okt : Gelijktijdig met bericht omtrent uitstel is ook duidelijk geworden dat er een doorbraak is omtrent de positie van de bemiddelingsbureaus die met het zogenaamde ‘tussenkomst’ model werken (en dat zijn bijna alle bureaus). Voor die bemiddelingsbranche is er een aparte voorbeeld overeenkomst.
 • 17 okt: Toch uitstel? Gisteren had Wiebes eigenlijk de Eerste Kamer antwoord moeten geven op hun vragen. Er is de hele dag koorstachtig overleggevoerd met zowel de intermediairs als de zzp-organisaties (zie hun brief). Het resultaat daarvan is nog niet bekend, maar niet ondenkbaar is dat de behandeling van de wet toch wordt uitgesteld of dat de wet wel ingaat per 1 januari, maar dat daarna nog een overgangstijd komt op de modelovereenkomsten goed in te regelen, incl ruimte om intermediairs zzp’ers in te huren.
 • 16 okt.: Na de eerste sectorale overeenkomst (voor de bouw) is er nu een eerste generieke overeenkomst verschenen op site belastingdienst. De externe deskundige. Mooi generiek en daarmee toepasbaar voor grote groepen, waaronder interim managers, interim professionals en zelfstandige organisatieadviseurs. Wel opletten voor zp’ers: het risico van een naheffing wordt bij de zp’er neergelegd.
 • 13 okt.: in een brandbrief aan staatssecretaris Wiebes pleiten vier grote zzp-organisaties voor een transitieplan. Uitstel in volgens hen nodig om afstel te voorkomen.
 • 12 okt.: Eerste Kamer zet nieuwe vraagtekens bij afschaffing VAR
 • 12 okt.: Het aantal gepubliceerde modelcontracten groeit langzaam. Er staan er nu vijf. Maar nog steeds allemaal voor zeer specifieke opdrachten.
 • 8 okt. : In het commissie overleg van de Eerste Kamer op 6 oktober zijn opnieuw vragen gesteld aan Staatssecretaris Wiebes, deze vragen worden 12 oktober bekend gemaakt. Een plenaire behandeling staat nog steeds op de rol op 27 oktober.
 • ‘Te snelle afschaffing van de VAR leidt tot chaos op de zzp-markt’ (6 okt), interview met Bovib voorzitter Rob de Laat
 • 1 okt: De eerste voorbeeld modelcontracten zijn op 1 oktober gepubliceerd. Deze voorbeelden zijn door opdrachtgevers te gebruiken als inspiratie en kunnen als voorbeeld dienen voor het opstellen van een eigen overeenkomst. Momenteel (1 oktober) staat er twee goedgekeurde voorbeelden online: Een voor ‘coordinerend stralingsdeskundige‘ en een voor ‘gastdocent masterclass (waarbij niet te hopen is dat voor elke type opdracht er een aparte overeenkomst komt, maar dat terzijde). Opvallend is dat in het voorbeeld van de ‘coördinerend stralingsdeskundige’ – een aardig voorbeeld is voor interim opdrachten  – niets vermeld staat over heikele punten als gezag, persoonlijke arbeid, wel/niet mogen vervangen. Binnenkort volgen verdere klankbordgroep gesprekken en werkgevers, ZZP organisaties en brancheorganisaties (bemiddelaars) spreken volgende week verder met Ministerie van Financiën om tot bredere en generieke overeenkomsten te komen
 • update 30 sept: Eerste Kamer gaat nog niet akkoord met het antwoord van Wiebes (zie hier onder) en wil een tweede ronde met schriftelijke vragen. De plenaire behandeling volgt waarschijnlijk op 27 oktober, wat nog net op tijd is om de wet per 1 januari 2016 in te laten gaan.
 • Wiebes standvastig. Wil VAR weg per 1 januari. (28 september)
 • Eerste Kamer uit grote zorgen over vervanging VAR. Mogelijk uitstel DBA. (17 september)
 • “Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kost 100.000 zzp’ers hun opdracht. Rol intermediairs onwerkbaar” (2 september)
 • Tweede Kamer akkoord met plan Wiebes vervanging VAR. Intermediairs mogen puzzel bemiddelen zzp’ers zelf oplossen. (30 juni)
 • Wiebes beantwoordt kamervragen nieuwe VAR. Positie intermediairs blijft lastig. (16 juni)
 • Wet “Deregulering beoordeling arbeidsrelaties” naar de Kamer. Rol intermediairs blijft onduidelijk. (19 mei)
 • Wiebes’ plan ter vervanging van de VAR: vier addertjes onder het gras (29 april)
 • Kogel door de zzp-kerk: Wiebes schaft VAR af. Modelovereenkomsten per sector. Opdrachtgever verantwoordelijk. (20 april)
 • Wiebes bespreekt VAR/BGL-alternatieven voor zzp-organisaties. Grotere verantwoordelijkheid opdrachtgevers blijft overeind. (20 feb)
 • Kamer stelt behandeling BGL voorstel Wiebes uit (maar de VAR gaat verdwijnen…). (18 dec 2014)

Opiniestukken voorafgaande aan Wet DBA.

** LET OP:  ALLE INFORMATIE OP DEZE PAGINA IS ACTUEEL TOT 1 MEI 2016 **

** ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE OVER WET DBA , DE ONRUST, DE KOERSWIJZIGING VAN WIEBES UIT NOV 2016 EN HET VERVOLG DAAROP  DIT ZIPCONOMY DOSSIER OVER DE WET DBA **