"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Maatschap

Verschillende ondernemers met hetzelfde beroep kunnen een maatschap als rechtsvorm kiezen. De leden van een maatschap heten ‘maten’ en zij brengen allemaal iets in, zoals kapitaal, goederen of arbeid, in de maatschap. Van de inbreng kunnen andere maten profiteren en het voordeel delen. De samenwerking tussen maten is gebaseerd op gelijkwaardigheid. 

Maatschap oprichten

Voor een maatschap oprichten is weinig nodig. Is er sprake van een stille maatschap zonder onderneming dan is het niet eens verplicht om de maatschap in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is aan te bevelen om eerst een maatschapscontract op te stellen. Hierin kan de inbreng, de onderlinge bevoegdheden, de winstverdeling en andere afspraken worden vastgelegd. Het is niet verplicht om een maatschapscontract op te stellen. Staan er geen afspraken op papier, dan kan dit in een later stadium voor problemen of onduidelijkheid zorgen. Na de ondertekening van het maatschapscontract, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voldoende om deze rechtsvorm in het leven te roepen. Direct na de inschrijving kan de maatschap in principe van start.   

Aansprakelijkheid

Een maat van een maatschap is bij schulden en claims privé aansprakelijk. Hij is alleen aansprakelijk voor de verplichtingen die hij zelf is aangegaan en niet voor de verplichtingen die de andere maten zijn aangegaan. Dit is echter niet het geval wanneer maten gezamenlijk handelingen of transacties verrichten of wanneer het anders staat beschreven in het maatschapscontract. In het maatschapscontract wordt dit vrijwel altijd opgenomen dat de maten elkaar een volmacht geven om bepaalde verplichtingen aan te gaan. Een maat is dan alleen aansprakelijk voor een bepaald deel van deze schulden. De schuld wordt verdeeld onder alle maten en iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar deel. Heeft een maat onbevoegd gehandeld, dan hoeven de andere maten geen deel van die desbetreffende schuld op zich te nemen. Die maat is dan alleen aansprakelijk. 

Belastingen

Voor de Belastingdienst worden maten gezien als zelfstandigen.  Een maat kan dus profiteren van het belastingvoordeel wat daarbij hoort. In de eerste vijf jaar van ondernemerschap kan een beginnende maat aanspraak maken op startersaftrek. In de eerste vijf jaar mag er drie keer aanspraak worden gemaakt op deze aftrekpost. Dit is een verhoging van €2.123 op de zelfstandigenaftrek. Het is dus van belang dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een zelfstandigenaftrek.  Er moet in dat jaar minimaal 1225 uur aan de onderneming gewerkt zijn. Daarnaast kan de maat ook een beroep doen op de MKB-vrijstelling. Een maatschap mag personeel aannemen. Er moet dan loonbelasting worden afgedragen.