"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eenmanszaak of Vof

Een eenmanszaak of Vof wordt vaak gekozen door startups en ZZP’ers. Het is eenvoudig en snel geregeld, dus een ondernemer kan direct van start. Hierbij een overzicht van belangrijkste aandachtspunten.

Eenmanszaak of vof oprichten

Voor een eenmanszaak of vof is weinig nodig. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is voldoende om deze rechtsvorm op te richten. Direct na deze inschrijving kan de onderneming van start – en deelnemen aan het zakelijke verkeer.

Wanneer er meerdere vennoten in de onderneming zitten dan wordt er meestal gebruik gemaakt van een vof (vennootschap onder firma). Dit kan, net als bij de eenmanszaak, ook met een simpele inschrijving bij de KvK worden geregeld. Het is namelijk niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen. Staan er geen afspraken op papier, dan kan dit in een later stadium voor problemen of onduidelijkheid zorgen. Het is dus wel verstandig om een vof overeenkomst te maken. In een vof overeenkomst staan zaken die betrekking hebben op wie de vennoten zijn, wat ze inbrengen, de duur van de vennootschap en waarvoor de ondernemers aansprakelijk zijn. Maar ook afspraken over winst verdeling, ziekte, een concurrentiebeding en arbeidsongeschiktheid kunnen hierin worden vastgelegd. Een vof overeenkomst is tegenwoordig ook online op te stellen.

Aansprakelijkheid

In een eenmanszaak of vof zijn de eigenaren privé aansprakelijk voor de risico’s van de onderneming. Wanneer er claims zijn of wanneer er sprake is van faillissement, kan er aanspraak worden gemaakt het privé vermogen van de eigenaren.

In een vof overeenkomst kan een regeling worden opgenomen met betrekking tot bevoegdheid. Hierin kan worden bepaald dat vanaf een bepaald bedrag alle vennoten moeten tekenen voor akkoord. Wanneer deze afspraak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, geldt deze in principe ook tegenover derden, zoals leveranciers. Doordat dit openbaar is voor derden, kunnen deze de vof niet houden aan een overeenkomst die gesloten is door een onbevoegde vennoot. De vennoot die onbevoegd heeft gehandeld, is persoonlijk aansprakelijk, maar de andere vennoten zijn in dit geval privé beschermd.

Belastingen

Als ondernemer van een eenmanszaak of vof kan er gebruik worden gemaakt van belastingvoordeel. In de eerste vijf jaar van ondernemerschap kan een beginnende ondernemer aanspraak maken op startersaftrek. In deze eerste vijf jaar mag er drie keer gebruik worden gemaakt op deze aftrekpost. Dit is een verhoging van €2.123 op de zelfstandigenaftrek. Het is dus van belang dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een zelfstandigenaftrek (€7.280). Er moet in één kalenderjaar  minimaal 1225 uur aan de onderneming zijn gewerkt voor de toepassing van de aftrekposten. Lees hier meer over de verschillen tussen een eenmanszaak en een BV.

Investeerders

Een investeerder zal niet zo snel participeren in een eenmanszaak  of vof. De investeerder wordt namelijk hoofdelijke aansprakelijk voor de risico’s van de onderneming. Een investeerder zal slechts aansprakelijk willen zijn voor zijn ingebrachte kapitaal. De eenmanszaak zal dus moeten worden omgezet naar een BV. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Lees hier meer over.