"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Coöperatie voor zelfstandigen

Een coöperatie is een speciale vereniging bestaande uit leden waarvoor één of meerdere overeenkomsten worden aangegaan. In een coöperatie kunnen verschillende zelfstandige ondernemers een samenwerkverbond oprichten. Dit is een ondernemerscoöperatie. Een bedrijfscoöperatie behartigt zakelijke belangen van de leden. Denk hierbij aan de aankoop, verkoop of levering van diensten. 

Coöperatie oprichten

Om een coöperatie op te richten zijn er minimaal twee leden nodig. De leden betalen voor de kosten van de oprichting van de coöperatie. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn, want om een coöperatie op te richten is een gang naar de notaris voor een notariële akte noodzakelijk. Vervolgens dient de coöperatie te worden ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Om de financiële kosten te beperken, is het mogelijk om dit proces online te regelen.  De zeggenschap van de coöperatie ligt bij de leden in stemmen in een Algemene Ledenvergadering. 

Aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon. Hierdoor zijn de leden niet privé aansprakelijk. Wanneer een coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden of claims, de leden voor een gelijk deel hier aansprakelijk voor. De aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of beperkt, door een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) op te richten. Wanneer het bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid, kunnen alsnog de schulden worden verhaald op het privé vermogen van deze bestuurders. 

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Dit is een heffing van 20% bij winsten tot €200.000 en 25% voor hogere winsten. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen winst gegenereerd door leden (bij ZZP-ers) en winst dat toerekenbaar is aan de coöp zelf. De winst gegenereerd door de coöp-leden wordt aan henzelf toegerekend en betrokken in de inkomstenbelasting (indien natuurlijk persoon) of vennootschapsbelasting (ingeval het coöp-lid een BV is).

Opvallend is dat de deelnemingsvrijstelling voor BV.-leden van een coöp van toepassing is op participaties die worden gehouden in een coöp. Ook indien het lid minder dan 5% van de lidmaatschapsrechten heeft.

Daarnaast wordt een coöperatie wordt veel gebruikt in buitenlandse structuren omdat er geen inhoudingsplicht is voor de dividendbelasting.

Investeerders

Bij de coöperatie wordt met name gedacht aan bedrijven als Friesland Campina en de Rabobank. Maar ook voor een startende onderneming, is een coöperatie een geschikte en flexibele rechtsvorm. Met name in een holdingstructuur is de coöperatie vanuit een belastingperspectief aantrekkelijk. De investeerder (BV-lid) heeft deelnemingsvrijstelling ongeacht de omvang van zijn belang in de coöperatie en geen dividendbelasting op uitkeringen van winst.