"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap, ook wel cv, is een constructie die ideaal is wanneer er een samenwerkingsverband moet ontstaan tussen inbreng van arbeid enerzijds- en inbreng van kapitaal anderzijds. Degene die voorziet in kapitaal wordt een stille vennoot in de onderneming. De daadwerkelijke ondernemers zijn beherende vennoten. De stille vennoot is slechts geldschieter en bemoeit zich niet met de verder gang van zaken van de onderneming. 

Commanditaire vennootschap oprichten

Een cv wordt op dezelfde manier opgericht als een eenmanszaak of vof. Met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan een cv eenvoudig worden opgericht. Direct na deze inschrijving kunnen de ondernemers van start.

Het is verstandig om een vennootschapscontract op te stellen. Dit is echter niet verplicht. In de overeenkomst staan de afspraken tussen de beherende vennoot en de stille vennoot beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op wie de vennoten zijn, wat ze inbrengen, de duur van de vennootschap, waarvoor de ondernemers aansprakelijk zijn, de winstverdeling en de medezeggenschap van de stille vennoot. Een vof overeenkomst is tegenwoordig ook online op te stellen.

Aansprakelijkheid

In een cv zijn de vennoten privé aansprakelijk voor de risico’s van de onderneming. Wanneer er claims zijn of wanneer er sprake is van faillissement, kan er aanspraak worden gemaakt het privé vermogen van de eigenaren. In het contract kan een regeling worden opgenomen met betrekking tot bevoegdheid. Vanaf een bepaald belang moeten alle vennoten tekenen voor akkoord. Wanneer deze bevoegdheidsverdeling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, geldt deze in principe ook tegenover derden. De vennoot die onbevoegd heeft gehandeld, is persoonlijk aansprakelijk, maar de andere vennoten zijn in dit geval privé beschermd. De stille vennoot is in de meeste gevallen enkel zakelijk aansprakelijk en kan enkel het ingebrachte kapitaal kwijt raken.

Belastingen

Een beherende vennoot van een cv kan profiteren van belastingvoordeel over de loonbelasting. In de eerste vijf jaar van ondernemerschap kan een beherende vennoot aanspraak maken op startersaftrek. In deze eerste vijf jaar kan er drie maal gebruik worden gemaakt van deze aftrekpost. Dit is een verhoging van €2.123 op de zelfstandigenaftrek waar een beherende vennoot ook recht op heeft. Het is dus van belang dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een zelfstandigenaftrek: de vennoot moet in dat jaar minimaal 1225 uur aan de onderneming hebben besteed.

De stille vennoot kan niet profiteren van belastingvoordeel door middel van de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek. Een stille vennoot wordt namelijk niet gezien als ondernemer. Hij kan wel gebruik maken van investeringsaftrek en bedrijfsmiddelen afschrijven. Lees hier meer over het financiële omslagpunt van een BV ten opzichte van een CV.

Investeerders

Een cv is een veel gebruikte rechtsvorm onder investeerders. De investeerder is namelijk bij een cv niet hoofdelijke aansprakelijk voor de risico’s van de onderneming. Een voorwaarde is wel dat hij zich niet bemoeit met de gang van zaken. Doet hij dit wel kan ook hij hoofdelijk worden aangesproken.