"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aanvraag verslag ZiPLAB bijeenkomst ‘VAR en verder’

Tijdens een bijeenkomst van ZiPlab op 17 maart 2015, die door ZiPconomy werd georganiseerd, wisselden 35 mannen en vrouwen met elkaar van gedachten over de actuele stand van zaken rond de wet- en regelgeving voor organisaties en de inhuur van zp’ers. De deelnemers zijn allen dagelijks betrokken bij de inhuur en inzet van zelfstandigen. Managers inhuur van 15 tal grote organisaties, bemiddelaars, brokers en natuurlijk zp’ers zelf. De focus lag daarbij vooral op de discussie rond de VAR en een mogelijk alternatief hiervoor.

U kunt een verslag van deze bijeenkomst aanvragen door het invullen van het onderstaande formulier. In dat verslag wordt o.a. context geschetst van de politiek discussie en de dilemma’s waar organisaties tegenaan lopen, wordt informatie gegeven over de huidige voorstellen rondom de VAR en de reacties en staat en een opsomming van een aantal tijdens de bijeenkomst gemaakte constateringen en aanbevelingen ten aanzien van met name de VAR. 

[gravityform id=”14″ title=”true” description=”true”]