"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Stichting

Een stichting wordt opgericht wanneer het gaat om ideële, maatschappelijke of sociale doelen. Bij het oprichten van een stichting speelt er geen winst motivatie. De stichting heeft namelijk een ander doel: een goed doel. Dit doel kan worden nagestreefd doordat de stichting bijvoorbeeld giften ontvangt. Er mag zeker wel geld worden verdiend in een stichting maar de winst moet gaan naar het naar dit goede doel. 

Stichting oprichten

Eén van de eerste vragen die komt kijken bij een stichting oprichten is, wat voor soort stichting is het? De statuten van de verschillende soorten stichtingen zijn namelijk niet geheel hetzelfde. Een stichting derdengelden is iets anders dan een stichting sociaal of maatschappelijk belang. In statuten leg je het doel van de stichting vast en de belangrijkste regels. Een notaris zorgt er voor dat ze definitief vast komen te liggen. Een paar zaken die je moet opnemen in de statuten: Het doel van de stichting en wat er gebeurt met een financieel overschot. Om een stichting op te richten is in een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een notariële akte nodig. Om de financiële kosten te beperken, is het mogelijk om de oprichting van de stichting online te regelen

Aansprakelijkheid

Een stichting is net als een BV een rechtspersoon. Dit betekent dat een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden of claims. Net zoals bij een BV zijn er ook bij een stichting uitzonderingen waardoor bestuurders wel privé aansprakelijk zijn voor deze schulden of claims. Denk hierbij aan wanbeleid door de bestuurders of, wanneer bij starten van de stichting deze niet bij de KvK wordt ingeschreven. 

Belastingen

Stichtingen kunnen te maken krijgen met belastingen, maar dit is wel afhankelijk van waar de stichting zich mee bezig houdt. Het is niet automatisch zo dat een stichting oprichten belastingvoordeel oplevert, maar er kan wel wat voordeel inzitten.

Een stichting zonder onderneming betaalt geen vennootschapsbelasting. Een stichting met een onderneming betaalt wel vennootschapsbelasting. Een onderneming probeert namelijk winst te maken. De winst moet echter wel in het goede doel van de stichting worden gestoken.

Of een stichting Btw-plichtig is hangt af of de Belastingdienst de stichting Btw-plichtig acht. Wanneer de stichting namelijk opereert als een onderneming en concurreert met andere ondernemingen, zal de Belastingdienst jouw stichting hoogstwaarschijnlijk aanmerken als Btw-plichtig. In het geval van schenkingen en erfenissen kan een stichting vrij worden gesteld van de bijbehorende belastingen: successie- en schenkingsrecht. Dit kan echter alleen wanneer de stichting voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

Investeerders

Een stichting oprichten heeft een duidelijk nadeel namelijk het winstuitkeringsverbod. Voor investeerders met een commerciële drijfveer is dit nadeel onoverkomelijk. Een stichting is dan ook niet op zoek naar investeerders maar naar giften. De gever krijgt hier niets anders voor terug dan het realiseren van het doel van de stichting. Wanneer het gaat om een Stichting Maatschappelijk Belang is het onder voorwaarden wel mogelijk voor de gever om de gift af te trekken van de belasting. 

Soorten stichtingen

Er zijn verschillende soorten stichtingen. De meest voorkomende zijn:

  • de “gewone” stichting met een of meer bestuursleden;
  • de ANBI stichting;
  • de SBBI stichting;
  • een stichting administratiekantoor (STAK);
  • een stichting derdengelden;
  • claimstichting.

Het is alleen mogelijk om een stichting op te richten via een notaris. Dit kan tegenwoordig ook online geregeld worden.