"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vereniging van Detacheerders Nederland (VVDN)

Vereniging van Detacheerders Nederland (i.o.) : Als detacheerder weet u als geen ander dat de detacheringsbranche een cruciale rol in de Nederlandse arbeidsmarkt speelt. Maar liefst 1,6% van de Nederlandse beroepsbevolking is werkzaam als gedetacheerde. Dit maakt detachering een niet meer weg te denken pijler in de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers en gedetacheerden zijn doorgaans goed op de hoogte van de voordelen van detacheren. Toch bestaan bij diverse doelgroepen de nodige misverstanden en onbekendheid. Detachering verdient het om een serieuze rol binnen de arbeidsmarkt te spelen en actief te worden gepromoot.

Oprichting branchevereniging :

13 detacheringsorganisaties hebben het principebesluit genomen een branchevereniging op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Gezamenlijk staan bureaus sterker dan individueel. Bijvoorbeeld in de lobby op wetgingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt. Waarbij het uitgangspunt is dat detacheren een groter aandeel in de moderne, veranderende arbeidsmarkt moet hebben.

Naar website
Terug naar de keuzetool
Vind advies & tooling

Vind uw beste adviesbureau, MSP of broker

Advisering organisaties over flexibele schil, inhuur ZZPers, verhouding vast- en flexibel personeel, brokers, contractmanagement, Managed Service Providors (MSP)

Vind advies & tooling
Vind bemiddelingsbureaus

Ondersteuning bij het vinden van interim professionals

Overzicht van bureaus die bemiddelen tussen opdrachtgever en ZiPer.

Vind bemiddelingsbureaus
Vind websites & apps

Tools en informatie voor zelfstandige professionals

Websites met informatie voor en over flexmarkt en ZP’ers, belangenbehartigers en verwijzingen naar handige app’s en tools voor ZP’ers.

Vind websites & apps

Vind alle interim opdrachten bij organisaties

De ZiPconomy marktplaatsenkaart is een overzicht van meer dan 200 organisaties (non profit en profit) die een (eigen) online marktplaatsen, inhuurdesks of jobboard gebruiken voor het inhuren van zelfstandige interim professionals / zzp’ers .

Vind Marktplaatsen
Vind jobboards

Vind commerciële opdrachten met interim opdrachten

Matching van vraag en aanbod van ZiP-opdrachten

Vind jobboards
VMS tool banner
VMS Selectie tool

Vind uw Vendor Management Systeem

Maak een selectie uit een 15-tal voor de Nederlandse markt beschikbare Vendor Management Systemen (VMS) om uw externe inhuur mee te beheren en te sturen.

VMS Selectie tool
Professioneel inhuren
Voor Gemeente Den Haag zijn zzp’ers blijkbaar tweederangs professionals

De Gemeente Den Haag maakt bij het inhuren van externe experts een opvallende keuze. Eerst komen externen aan bod die in loondienst zijn van een bureau. Pas als daar geen goede kandidaten tussen zitten, komen zelfstandig professionals in aanmerking voor de opdracht. De gemeente gebruikt daarbij de Wet DBA als motief, maar lijkt daarin niet erg consequent. [Lees meer …]