"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Raad voor Werk en Inkomen

In de Raad voor Werk en Inkomen zijn werkgevers, werknemers en gemeenten verenigd. Samen overleggen zij hoe zij er voor kunnen zorgen dat de arbeids- en re-integratiemarkt beter functioneren. Ondanks hun verschillende invalshoeken en belangen zijn deze partijen immers gebaat bij samenwerking. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Op de golven van de economische conjunctuur verandert het beeld van werkgelegenheid en werkloosheid continu. De arbeidsmarkt kent zo zijn eigen dynamiek, maar laat zich toch ook bijsturen. Efficiënt en effectief beleid is daarvoor een eerste voorwaarde; draagvlak en gezamenlijke aanpak een tweede. Door zijn bijzondere samenstelling kan de RWI aan beide voorwaarden voldoen. Praktijkervaringen en kennis op basis van onderzoeken, analyses en bijeenkomsten leveren binnen de RWI de expertise op die noodzakelijk is om de arbeids- en re-integratiemarkt de goede kant op te duwen.De RWI bedient met zijn producten de spelers op de arbeidsmarkt. Allereerst natuurlijk de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar soms ook de Tweede Kamer of een ander ministerie.

Naar website
Terug naar de keuzetool
Vind advies & tooling

Vind uw beste adviesbureau, MSP of broker

Advisering organisaties over flexibele schil, inhuur ZZPers, verhouding vast- en flexibel personeel, brokers, contractmanagement, Managed Service Providors (MSP)

Vind advies & tooling
Vind bemiddelingsbureaus

Ondersteuning bij het vinden van interim professionals

Overzicht van bureaus die bemiddelen tussen opdrachtgever en ZiPer.

Vind bemiddelingsbureaus
Vind websites & apps

Tools en informatie voor zelfstandige professionals

Websites met informatie voor en over flexmarkt en ZP’ers, belangenbehartigers en verwijzingen naar handige app’s en tools voor ZP’ers.

Vind websites & apps

Vind alle interim opdrachten bij organisaties

De ZiPconomy marktplaatsenkaart is een overzicht van meer dan 200 organisaties (non profit en profit) die een (eigen) online marktplaatsen, inhuurdesks of jobboard gebruiken voor het inhuren van zelfstandige interim professionals / zzp’ers .

Vind Marktplaatsen
Vind jobboards

Vind commerciële opdrachten met interim opdrachten

Matching van vraag en aanbod van ZiP-opdrachten

Vind jobboards
VMS tool banner
VMS Selectie tool

Vind uw Vendor Management Systeem

Maak een selectie uit een 15-tal voor de Nederlandse markt beschikbare Vendor Management Systemen (VMS) om uw externe inhuur mee te beheren en te sturen.

VMS Selectie tool
Professioneel inhuren
Voor Gemeente Den Haag zijn zzp’ers blijkbaar tweederangs professionals

De Gemeente Den Haag maakt bij het inhuren van externe experts een opvallende keuze. Eerst komen externen aan bod die in loondienst zijn van een bureau. Pas als daar geen goede kandidaten tussen zitten, komen zelfstandig professionals in aanmerking voor de opdracht. De gemeente gebruikt daarbij de Wet DBA als motief, maar lijkt daarin niet erg consequent. [Lees meer …]