"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Talent Monitor brengt inzichten over arbeidsmarkt (vast en flex) in beeld: versnelling groei zzp

De werkzame Nederlandse beroepsbevolking moderniseert, digitaliseert en flexibiliseert in rap tempo. Corona jaagt dit sinds vorig jaar verder aan, wat resulteert in een versnelde groei van het aantal zzp’ers. Dit geldt voor zowel beroepen waar door COVID-19 veel vraag naar was, als voor beroepen waarop de impact van de crisis groot was. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group en specialist in arbeidsmarkt data Intelligence Group.

Groei zzp’ers zet door

Tussen 2018 en nu groeide de Nederlandse beroepsbevolking van 8,8 miljoen naar bijna 9 miljoen personen. Op dit moment is ongeveer 16,6 procent daarvan zzp’er. Mede door COVID-19 is de groei van het aantal zzp’ers het afgelopen jaar versneld. Er was een verschuiving zichtbaar van uitzenden naar het inhuren van zelfstandigen. Daarnaast was de groei van het aantal zzp’ers binnen een aantal beroepsgroepen bovengemiddeld, omdat hier door COVID-19 extra vraag naar is ontstaan, zoals bouwarbeiders, tuinders en lassers. Er zijn ook veel zzp’ers bij gekomen binnen een aantal beroepsgroepen waar COVID-19 juist hard ingeslagen is, bijvoorbeeld koks. Met hun skills bleken zij in staat op andere manieren hun geld te verdienen, bijvoorbeeld als thuiskok, in de catering of flexibel werkend voor restaurants die thuis zijn gaan bezorgen.”

Schaarste voelbaar bij vast en flex

Een groei waar de coronacrisis ook voor heeft gezorgd, maar van totaal andere aard is die van automatisering, robotisering en digitalisering. Daaruit voortkomend is er meer vraag naar specialistische kennis en zorgt voor een tekort aan hooggeschoolde vakmensen, vooral in de IT en techniek. Deze tendens brengt dat organisaties een voortdurende behoefte hebben aan hulp bij het werven van kandidaten en dwingt uit te gaan van de mensen zelf, om wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat daar een contractuele vastlegging en een betaling bij hoort wordt daarmee bijzaak.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group: “De economie trekt snel aan, maar tijdens deze groei gebeurt ook iets anders: de arbeidsmarkt kantelt volledig en het vinden van geschikt talent is moeilijker dan ooit. Voorheen werd de flexibele schil ingezet om tekorten aan de vaste kant op te vangen. Nu zijn zzp’ers, maar ook uitzendkrachten nagenoeg net zo schaars als werkenden in vaste loondienst. Een unieke situatie die zich nog eerder heeft voorgedaan.”

Lancering Talent Monitor

Nu vacatures weer naar nieuwe records stijgen, is het de verwachting dat de traditionele aanpak om met schaarste om te gaan, plaats moeten gaan maken voor datagedreven en doelgroepgericht werven. Han Kolff, CEO HeadFirst Group: “Steeds meer organisaties kloppen aan om aan de slag te gaan met data. Met als doel: de eigen prestaties af te zetten tegen die van de markt, om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen en de HR-strategie te optimaliseren.”

Om hier richting aan te geven, stellen Intelligence Group en HeadFirst Group vanaf nu elk kwartaal op basis van recruitment- en inhuurdata unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking in een nieuw rapport die de naam ‘Talent Monitor’ draagt. Daarin is de stand van de arbeidsmarkt, specifiek de verhouding en verbanden tussen vast en flex, nauwkeurig in kaart gebracht en biedt daarmee inzicht in de ontwikkeling rondom het integraal managen van personeel, in vakjargon ook wel Total Talent Management genoemd.

Een aantal constateringen uit deze Monitor zijn:

  • Veel uitzendkrachten die hun baan zijn kwijtgeraakt gedurende corona, zijn zzp’er geworden of in vaste dienst gaan werken.
  • De groei van zzp’ers lijkt te versnellen. Dit bevestigt het vermoeden van een verschuiving van uitzend naar de inhuur van zzp’er.
  • Payrolling is tien keer zo klein geworden in de laatste vier jaar.
  • Vanwege de onrust rondom de wet DBA kiezen opdrachtgevers vaker voor de inzet van professionals via leveranciers, in plaats van zzp’ers.
  • Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er minder aanbiedingen per opdracht en meer bureaus actief zzp’ers aan het benaderen.
  • Het tekort aan recruiters, gecombineerd met het tekort aan kandidaten en uitzendkrachten, maakt dat werkgevers meer moeten vertrouwen op werving op eigen kracht.
  • Platforms hebben momenteel weinig impact in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van zzp’ers. Bureaus, social media en eigen netwerk spelen een grotere rol. De game changer moet nog opstaan.
  • Het zoekgedrag van zzp’ers naar werk is vrijwel hetzelfde als werknemers.
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie