"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkgevers in mediabranche nemen afstand van SER-akkoord

De brancheorganisaties voor uitgeverijen en mediabedrijven, verenigd in de Mediafederatie, nemen afstand van het SER-akkoord. Ze vrezen dat freelancers met minimaal 30 tot 35 euro per uur te duur worden. Dat laten ze weten aan werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het is bij de Mediafederatie niet goed gevallen dat VNO-NCW het sociaal akkoord heeft ondertekend, is te lezen op journalistiek platform Villamedia. Het akkoord zet de mediabranche op zijn kop, met regelingen zoals een de-facto minimumtarief. Zodra zzp’ers minder dan 30 à 35 euro per uur in rekening brengen, ontstaat er namelijk een rechtsvermoeden van werknemerschap. Dit heeft grote implicaties voor de branche. Daarom heeft de Mediafederatie een brief geschreven aan VNO-NCW, waarin zij met kracht afstand neemt van het akkoord.

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reageert gepikeerd op de brief van de werkgevers: “De uitgevers isoleren zich met dit standpunt volledig. Het wil blijkbaar niet tot hen doordringen dat de maatschappelijke werkelijkheid is dat concurreren op arbeidsvoorwaarden zijn langste tijd gehad heeft” zo zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ.

Minimumtarief van 30 euro is te hoog

De uitgevers vinden het minimumtarief te hoog, schrijven zij in de brief: “Waarom wordt een tarief van 30 tot 35 euro voorgesteld, terwijl een eerder door minister Koolmees voorgesteld minimumtarief voor zelfstandigen van 15 tot 18 euro het om allerlei redenen niet haalde? Waarom is niet gekozen voor een voorstel waarbij een opslag op cao-lonen wordt geïntroduceerd bij de inzet van freelancers, zoals bijvoorbeeld in de architecten-cao is geregeld? Daarbij geldt voor dat de salarissen in een groot aantal loonschalen van de cao aanzienlijk lagere uurlonen kennen in vergelijking met het voorgestelde tarief van 30 tot 35 euro, zelfs rekening houdend met een toeslag van 50% (de opslag die is opgenomen in de architecten-cao).”

Dagbladbezorging komt in gevaar

Een ander punt van zorg is de inzet van dagbladbezorgers. Het SER-akkoord maakt eerdere afspraken onhoudbaar, waardoor de dagbladbezorging duurder zou worden. De uitgevers pleiten echter voor de voortzetting van de huidige praktijken “waarin al meer dan zestig jaar op dezelfde manier wordt gewerkt”; er is immers geen sprake van schijnzelfstandigheid.

Het minimumtarief en de implicaties voor dagbladbezorging zijn twee punten waarmee de uitgeversvereniging niet in kan stemmen: “De Mediafederatie begrijpt dat er in de politiek en in de polder wensen zijn om de arbeidsmarkt te hervormen, waarbij flex minder flex wordt en vast minder vast. De Mediafederatie onderschrijft dat uitwassen in de arbeidsmarkt moeten worden aangepakt. Ten aanzien van de twee in deze brief genoemde zaken hebben wij echter grote zorgen.”

Bij de Mediafederatie zijn verschillende brancheorganisaties aangesloten, waaronder de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De brancheorganisaties behartigen de belangen van werkgevers in de Nederlandse boekenmarkt en uitgeefwereld.

NVJ heeft een ander standpunt

Thomas Bruning van de NVJ vindt dat de uitgevers zich met dit standpunt isoleren. “Ze keren zich af van een breed gedragen SER-advies dat de positie van werknemers verbetert. En over het alternatief dat ze presenteren, een opslag op de cao, weigeren ze met ons een akkoord te sluiten.” Bij de NVJ zijn bijna 8000 zelfstandige journalisten, fotografen en andere mediamakers aangesloten.

Eerder liet de NVJ zich al positief uit over het SER-rapport, onder andere over het minimumtarief: “De NVJ is verheugd over het feit dat haar langdurige inspanningen voor billijke minimumtarieven voor freelance journalisten hiermee worden beloond.” De NVJ was positief en noemde het ‘baanbrekend’ dat er een akkoord was bereikt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie