"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Geef Bovib aan de voorkant een plaats aan tafel, dan zorgen wij dat implementatie van een wet soepeler verloopt”

Een vernieuwde website en een nieuw logo onderstrepen de ambitie van Bovib om de stem van de inhuur-intermediair krachtig naar buiten te brengen. Dat is harder nodig dan ooit, vindt Frederieke Schmidt Crans: “Er worden nu vanuit de politiek regels bedacht waarmee ons land op slot gaat. Als intermediairs willen we juist bijdragen aan een wendbare en flexibele arbeidsmarkt.”

“Wij zetten in de richting van de politiek vooral in op keuzevrijheid. Het begrip vrijheid staat heel hoog aangeschreven in Nederland, maar zodra het over de arbeidsmarkt gaat mogen we niet bepalen hoe we willen werken en hoe we de arbeidsmarkt willen organiseren.” zegt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans. Zij verbaast zich over de hardnekkigheid waarmee veel politieke partijen blijven denken vanuit oude dogma’s: “Waarom is het zo moeilijk om de arbeidsmarkt te organiseren vanuit die gedachte van vrijheid voor werkenden en opdrachtgevers om gebruik te maken van de contractvorm die zij het prettigst vinden? Alleen: om dat te kunnen doen is er wel een ander fundament noodzakelijk dat meer gelijkwaardigheid onder werkenden creëert. Deze discussie moet eerst gevoerd worden voordat we met man en macht regels gaan bedenken om een ontwikkeling tegen te gaan. Natuurlijk hoort er ook dan wetgeving bij, maar wel één die eenduidig, eenvoudig en stimulerend is en die past bij een moderne arbeidsmarkt. Er worden nu regels op regels bedacht om werkenden terug te krijgen in vaste contractvormen. Naast dat het onnodig complex wordt, zetten we ons land hiermee op slot. En dat is nou net niet de bedoeling kijkend naar de roep om wendbaarheid en flexibiliteit van de arbeidsmarkt.

Niet alles is in de wet te vangen en dat wil je ook niet. Daarom vinden wij vanuit Bovib zelfregulering een belangrijke verantwoordelijkheid die bij ons ligt om eventuele misstanden tegen te gaan. Dat laten wij zien door ons keurmerk. Enerzijds ziet dit toe op naleving van wet- en regelgeving en anderzijds op een eerlijke en transparante arbeidsmarkt met betrouwbare en stabiele spelers. Een mooie poortwachtersfunctie dus!

Werk en werkenden goed afstemmen

Voor onze leden én voor de arbeidsmarkt is het dan ook belangrijk dat de waarde van de intermediair door de politiek eindelijk erkend wordt. Te vaak wordt het intermediaire speelveld als negatief bestempeld, terwijl er zo veel behoefte aan is. We nemen als intermediairs een belangrijke rol in om werk en werkenden goed op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan het lerende vermogen van zowel werkgevers als de werkenden. Daarmee leveren we een grote bijdrage aan juist die wendbaarheid en flexibiliteit van de arbeidsmarkt.”

Intermediairs dragen bij aan lerend vermogen van zowel werkgevers als werkenden

De dynamiek rondom de Covid-pandemie heeft de waarde van de intermediaire branche op dat punt van wendbaarheid sterk aangetoond, aldus Frederieke Schmidt Crans: “Toen het allemaal op slot ging hebben onze leden dat natuurlijk gevoeld. Maar we hebben ook veel toegevoegde waarde kunnen laten zien. Dat zit bijvoorbeeld aan de technische kant van onze dienstverlening zoals opdrachtgevers ondersteunen bij de mogelijkheden in afschalen, maar ook door werkenden aan het werk te houden op andere plekken. Zeer belangrijk was het zorgen dat mensen die schaars zijn niet in rook opgaan als je ze straks weer nodig hebt. Denk hierbij aan het afschalen van reguliere zorg, dit trekt straks toch in veelvoud weer aan, terwijl niet iedereen even goed inzetbaar is geweest het afgelopen jaar. Samen met onze opdrachtgevers en werkenden kijken we naar oplossingen die beiden helpt. Dáár zijn wij voor.”

Sterker geluid

Hoe groter de Bovib is, hoe sterker het geluid dat de organisatie kan laten horen richting Den Haag, zegt Schmidt Crans: “Daarom willen we ook het aantal leden uitbreiden. Zo kunnen we onze slagkracht vergroten. We zoeken voortdurend naar de beste vorm om zo goed mogelijk impact te maken en daarbij grijpen een aantal dingen in elkaar: Inzetten op meer leden, inzetten op betere zichtbaarheid en het door ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden in de markt. Om die reden hebben we ook een nieuwe, verbeterde website en een nieuw logo ontwikkeld, die deze week beide zijn gelanceerd. We hebben ook inhoudelijk naar het keurmerk gekeken en onze opleiding tot inhuurconsultant sluit nu nog beter aan op de praktijk. Verder zetten we actief in op de samenwerking met andere branche- en belangenorganisaties om meer gezamenlijk als gesprekspartner op te treden. Je ziet heel duidelijk dat het fundament en keuzevrijheid een grote gemeenschappelijke deler is. Ik ben altijd al groot voorstander geweest van een bredere samenwerking, maar de politiek heeft hier nu ook om gevraagd, dus het is mooi om te zien dat hier beweging in zit.”

Kijken naar uitvoerbaarheid

In het rapport Borstlap wordt richting de politiek het belang om met elkaar in gesprek te gaan ook aangegeven. “Ik denk dat wij als Bovib een waarde kunnen toevoegen aan de discussie. Juist doordat wij een intermediaire rol vertegenwoordigen zijn wij niet zozeer voor het één of het ander, maar kijken wij vooral ook naar de uitvoerbaarheid. Wij doen immers niet anders dan inhuur regelen, ongeacht de contractvorm. De praktijktoets vindt nu vaak pas plaats als een wet al in werking is getreden, met alle gevolgen van dien, denk aan de wet DBA. Door ons aan de voorkant een plaats aan tafel te geven kunnen wij zorgen dat die praktijktoets vooraf gebeurt, zodat de implementatie van een wet veel soepeler verloopt. Maar het kan ook zijn dat blijkt dat regulering niet thuis past in een wet omdat het te beperkt mee kan evolueren in een snel veranderende arbeidsmarkt en dan kunnen wij het vervolgens weer opnemen in de vorm van zelfregulering.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie