"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fors meer extern inhuur bij ministeries

De Rijksoverheid gaf in 2020 280 miljoen meer uit aan extern personeel.

Alle ministeries gaven in 2020 € 1.994 miljoen uit aan extern personeel. Dat is € 280 miljoen meer dan in 2019. Het extern personeel, van interim-management, ICT tot uitzendkrachten wordt ingezet voor beleidsontwikkeling, beleidsondersteuning en uitvoerende functies. 

In totaal werd 12,2% van de totale kosten aan personeel uitgegeven aan externen. Daarmee is de ‘Roemer-norm’, een gewenst maximum van 10% externe inhuur, weer wat verder uit het zicht geraakt. In 2019 lag dat percentage op 10,2%. In 2016 op 10,7%. 

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

Een verklaring voor de toename ligt voor de hand: de corona crisis. Zo gaf het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bijna 60% meer uit aan extern personeel. In een handvol gevallen werd bij dat ministerie overigens de maximale norm van € 225 per uur overschreden. Ook bij andere ministeries die nauw betrokken zijn bij het bestrijden van de coronacrisis of het economische steunpakket, nam de externe inhuur bovengemiddeld toe. De inhuur van extern personeel bij gemeenten en bijvoorbeeld de GGD zit niet in deze cijfers. 

Overigens is niet alle groei aan uitgaven aan externen toe te rekenen aan de corona crisis. De advieskosten omtrent automatisering nam wederom flink toe: € 140 miljoen meer dan in 2019. De inhuur bij het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) nam het meest toe. Vooral vanwege de inhuur bij een aantal agentschappen die onder BZK vallen en onder meer door het ‘ingewikkelde karakter van de werkzaamheden rondom de Omgevingswet’, zo staat in de toelichting te lezen. 

Een kwart meer interim-management 

De uitgave voor interim-managers nam toe van 42 miljoen naar 55 miljoen. Die groei past in een lijn dat de uitgaven voor externen verschuift van de categorie ‘uitvoering’ naar ‘beleid’. De groei van het aantal interim-managers bij de ministeries van Binnenlands Zaken en Justitie & Veiligheid springen in het oog. 

De uitgaven aan ‘beleidsadvies’ verdubbelde en er werd 35% meer uitgegeven aan communicatieadviseurs. Vooral bij VWS namen die kosten toe. In 2021 werd er voor 31 miljoen aan organisatieadviseurs ingehuurd. Het ministerie van Justitie & Veiligheid is in deze categorie traditioneel grootgebruiker. Bijna een derde van deze post wordt door dat ministerie uitgeven. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Wat mij blijft verbazen is de vraag van de overheid naar overheidservaring. In mijn vakgebied is dat echt niet zo relevant, maar maak daardoor geen kan op een opdracht, wat ik raar vind van een overheid in crisistijd.