"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib-opleiding inhuurconsultant tilt inhuur naar hoger niveau

Inhuurconsultants hebben geen makkelijk beroep. Aan hen de taak om te zorgen dat zowel de opdrachtgever als de leverancier tevreden zijn. Daarom biedt branchevereniging Bovib een opleiding inhuurconsultant aan, zodat inhuurconsultants zich nog verder kunnen ontwikkelen.

Het werk van de inhuurconsultant verdient veel meer waardering. Want als spil in de keten bepaalt hij of zij de kwaliteit van dienstverlening van intermediairs. De vernieuwde Bovib-opleiding Inhuurconsultant maakt deze professional nog beter in zijn of haar vak.

“Over de functie van inhuurconsultant is nog steeds veel onbekendheid. Dit beroep verdient veel meer aandacht”, stelt Patricia Boer van de werkgroep Kwaliteit van branchevereniging Bovib. Want de inhuurconsultant – de professional die de regie heeft over het inhuurproces – vervult volgens haar een belangrijke rol. En het is bepaald geen gemakkelijk beroep. “Niet alleen moet de inhuurconsultant over kennis van de actuele wet- en regelgeving beschikken, ook communicatieve vaardigheden zijn cruciaal. Als inhuurconsultant ben je de schakel in de keten die alles soepel moet laten verlopen. De leverancier, de afdeling HR en Inkoop, de inhurende manager (lijnmanager) – iedereen handelt vanuit zijn eigen belangen, en daar zit jij als inhuurconsultant middenin. Jij bent de inhuurregisseur die moet zorgen dat zowel de opdrachtgever als de leverancier blij en tevreden zijn.”

Weerstand overwinnen

En dat gaat in de praktijk niet zonder slag of stoot. Want het uitbesteden van het inhuurproces leidt in het begin vaak tot weerstand, vooral bij de inhurende managers, weet Boer uit de praktijk. “De inhuurmanager is gewend te werken met een eigen netwerk van leveranciers en zzp’ers en zit er vaak niet op te wachten dat iemand zijn werk overneemt. Dus die negatieve gevoelens moet je zien weg te nemen als inhuurconsultant. Hoe neem je die managers mee? Hoe overtuig je hen van het belang van de verandering? Het helpt dan als je rol duidelijk is en je zaken met argumenten met kennis kunt onderbouwen.” Ook dat leer je tijdens de opleiding Inhuurconsultant.

Als inhuurregisseur moet je zorgen dat zowel de opdrachtgever als de leverancier blij en tevreden zijn.

Driedaagse training

De Bovib biedt de driedaagse training Inhuurconsultant sinds 2018 halfjaarlijks aan. De eerstvolgende mogelijkheid is in september van dit jaar. “Met de feedback en ervaring van eerdere sessies hebben we de opleiding verder gefinetuned, wat tot een update van het curriculum heeft geleid”, vertelt Boer. De komende editie in september heeft dan ook een iets andere opzet. “Als rode draad door de opleiding loopt de combinatie van theorie en praktijk van de verschillende aspecten van de inhuurketen.” Zo is er de eerste dag aandacht voor het theoretisch kader, de procesinrichting en de wet- en regelgeving, maar wordt ook een switch gemaakt naar toepassing in de praktijk aan de hand van cases. Dag twee staat in het teken van contract- en stakeholdermanagement, waarbij het onderwerp organisatieverandering van alle kanten wordt belicht. De derde dag draait het om persoonlijke vaardigheden waarbij communicatievaardigheden onder meer door rollenspellen worden getraind. Na het volgen van de drie opleidingsdagen ontvangt de deelnemer een certificaat van de Bovib.

Doelgroep is divers

De deelnemers komen (voornamelijk) uit organisaties van de Bovib-leden. Maar de doelgroep is divers en varieert van contractmanagers, accountmanagers, recruiters, inhouse-consultants, HR-professionals tot relatiemanagers. Eigenlijk is de training relevant voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met het voeren van de regie over het inhuurproces. Het is een opleiding die wel voorkennis en een bepaald niveau vereist; deelnemers hebben bij voorkeur minimaal twee tot drie jaar werkervaring.

Dienstverlening verbeteren

Ook omdat het zo’n nieuw beroep is, verschilt de manier van werken en de gebruikte terminologie in de praktijk enorm. De opleiding Inhuurconsultant past in het streven van de Bovib naar het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. De Bovib wil met de opleiding Inhuurconsultant zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en de basisaanpak eenduidiger zijn, zodat iedereen dezelfde taal gaat spreken. “We willen dus de inhuur naar een hoger niveau tillen. Onze leden krijgen na de opleiding medewerkers terug die zich nog professioneler kunnen opstellen in het inhuurproces’, zo vat Patricia Boer het samen.


Opleiding Inhuurconsultant

  • Duur: 3 dagen
  • Start: september 2021
  • Locatie: Dynahouse (De Staffing Groep) Fultonbaan 6, 3439 NE Nieuwegein
  • Tijden: 10.00 – 15.00
  • Prijs: € 1.050,–
  • Beschikbare plaatsen: 12 deelnemers
  • Contact: opleidingen@bovib.nl

 

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib