"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: inkomen zelfstandigen nog steeds wat hoger dan van werknemers

Het gemiddeld inkomen van werknemers en zelfstandigen ligt dicht bij elkaar. Maar onder zelfstandigen is de spreiding veel groter.

Het gemiddeld ‘persoonlijk inkomen‘ van zelfstandig ondernemers was in 2019 44 duizend euro. Iets meer dan werknemers: 43.100 euro. Dat meldt het CBS in haar publicatie “De arbeidsmarkt in cijfers 2020”. Het inkomen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s, waaronder zzp’ers met een BV), een aparte groep in deze cijfers, was het hoogst, namelijk 71 duizend euro. Nederland kent 218 duizend dga’s, waarvan 126 duizend geen personeel heeft anders dan de directeur/grootaandeelhouder zelf. Ook zij worden gerekend tot de groep zzp’ers.

Bron: De arbeidsmarkt in cijfers 2020 (CBS)

Begrippen

Wie wat verder in de CBS cijfers duikt, merkt dat het CBS verschillende begrippen gebruikt voor verschillende rapportages en statistieken. Bij deze inkomenscijfers wordt een onderscheid gemaakt op basis van de rechtsvorm (zelfstandigen met een BV//zelfstandigen met een eenmanszaak/vof/cv). De groep ‘overige zelfstandige’ in de tabel hierboven zijn de ‘resultaatsgenieters’, zelfstandigen zonder formele rechtsvorm.

Het gemiddeld inkomen van een zelfstandige met personeel (23% van alle zelfstandigen, ze kunnen dus ook een eenmanszaak hebben), ligt zo’n 50% hoger dan het persoonlijk inkomen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’er, kan ook een BV hebben). Zzp’ers die diensten verkopen (‘eigen arbeid’, 81% van alle zzp’ers) verdienen gemiddeld dan weer duidelijk meer dan zzp’ers die producten verkopen. Zzp’ers ‘eigen arbeid’ actief in de financiële dienstverlening en ICT branche behoren tot de best verdienende zelfstandigen.

Grote spreiding

Zelfstandigen mogen dan gemiddeld een hoger inkomen hebben dan werknemers, dat geldt natuurlijk niet voor alle zelfstandigen. Zoals de onderstaande tabel laat zien, is de spreiding van inkomens onder zelfstandigen veel groter dan bij werknemers. Zelfstandigen zijn flink oververtegenwoordigd in zowel de lage inkomens als in de inkomensklassen boven de 50 euro per jaar.

Meer fluctuatie

Ook in 2011 lag het ‘persoonlijk inkomen’ van zelfstandigen (38.800 euro) boven dat van werknemers (37.200 euro). Onder invloed van de nasleep van de financiële crisis daalde het inkomen van zelfstandigen in de jaren daarop licht, om daarna weer te herstellen. Het gemiddeld inkomen van zelfstandigen is tussen 2010 en 2019 wat harder gestegen (+18,8%) dan van werknemers (+15,9%). Alhoewel de Covid-19 crisis zeker niet alle zelfstandigen even hard raakt, lijkt het logisch om te veronderstellen dat de rode lijn in de grafiek hieronder in 2020 weer wat naar beneden zal gaan.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts