"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waarom freelance pools net zo belangrijk zijn als talent pools

“Denk ook eens aan andere kanalen om specifieke professionals te bereiken”, raadt Lars Evers van freelancenetwerk Jellow aan. Op 9 februari vond een webinar plaats over freelance pools. Evers vertelt het belang hiervan en hij legt uit hoe je eenvoudig een freelance pool opbouwt.

De schaarste aan professionals met specifieke skills zal na de coronacrisis verder toenemen. Lars Evers, medeoprichter van freelancenetwerk Jellow, vertelt: “Talent vinden is lastig. Zogenaamde talent pools zijn niet voldoende. Het loont om ook naar andere wervingskanalen te kijken, zoals freelance pools.” Susan Mulder, verantwoordelijk voor communicatie bij Jellow, vult aan: “Freelance platforms gaan een doorbraak opleveren voor de arbeidsmarkt, door de nadruk op persoonlijk contact.”

Freelancers zijn makkelijker te vinden

In het webinar presenteert Evers cijfers die Jellow in samenwerking met Intelligence Group heeft verzameld. Het moeilijkst te vinden, zijn systeembeheerders en webdevelopers. Op gebied van IT is er namelijk sprake van extreme schaarste, denk aan slecht één geschikte kandidaat op minstens 10 vacatures.

Ook is er wat vaste banen betreft een schaarste aan talent in HRM en finance. Opvallend is dat de schaarste aan freelancers niet een op een gelijk is aan de schaarste op de vaste markt. Ook freelance IT’ers zijn schaars, maar met freelance professionals zijn lacunes in HRM en finance makkelijker op te vullen.

 • Bekijk het gehele webinar hier terug (het onderdeel ‘Freelance poules’ begint op minuut 06:42)

Nieuwe wervingsstrategieën

Om de schaarste op te vullen, raadt Evers aan om out-of-the-box te denken. Hij noemt meerdere slimme oplossingen:

 • intern onderzoeken of personeel onbenutte talenten bezit
 • intern opleiden
 • near-shore outsourcen naar een nabijgelegen land
 • onderling talent uitwisselen met partners
 • talent pools opbouwen
 • vacatures kritisch bekijken: vast of flex?

“Kijk verder dan de vaste markt en het vaste kanaal. Denk in rollen of projecten,” luidt het advies van Evers, “kijk naar andere wervingsstragieën en pak dit net zo professioneel aan als je huidige strategie.” 

Toestroom naar flex

Veel bedrijven werken al met een hybride model; een vaste kern aan personeel met een externe schil eromheen van freelance professionals met skills die op bepaalde momenten nodig zijn en ontbreken in het vaste team. Vast wordt echter minder vast en flex minder flex.

“De meeste freelancers kiezen bewust voor het freelancen.” vertelt Evers. “Als bedrijf kun je altijd het gesprek aangaan en een vast contract aanbieden, maar het is de vraag of ze daarvoor openstaan. Sinds corona is de toestroom van vast naar flex groter geworden, juist in de vakgebieden waar veel schaarste heerst en mensen de vrijheid en zekerheid voelen om te gaan freelancen.”

In een poll vraagt Mulder of bedrijven en inhuurspecialisten al verder kijken dan vaste banen om talent te vangen. 90% geeft aan dit al te doen, waarvan de helft met succes en de andere helft nog niet optimaal. Slechts 10% doet dit nog niet, maar hiervan staat de helft daar wel voor open.

Vooruitkijken

Bedrijven stoppen vaak het merendeel van de tijd die besteed wordt aan werving in de procedure nadat de vacature is uitgezet. Deze tijd kan beter besteed worden, vindt Evers.

“Er is een switch nodig naar een andere manier van denken, van ‘Post & Pray’ naar ‘Pick & Post’. Voorheen plaatsten bedrijven vacatures op willekeurige sites en waren ze blij met zoveel mogelijk reacties. Omgedraaid kost dit proces minder tijd, door vacatures alleen aan relevante mensen met bepaalde skills bloot te stellen. Dan ligt de slagingskans hoger.”

“Bekijk vooraf welke grote jaarprojecten eraan komen en welke groei je ziet aankomen. Dan kun je tijdig het juiste talent aantrekken en eventueel projecten zelfs eerder starten, want het is talent dat voor een geslaagd project zorgt.”

Hoe bouw je een freelance pool op?

“Een freelance pool opbouwen is makkelijker dan een talent pool,” vertelt Evers, “Omdat freelancers vaak hun eigen netwerk attenderen op nieuwe mogelijkheden.”

In het webinar worden twee praktijkvoorbeelden besproken.

 • GoFastForward, een coachingsbedrijf voor scale-ups, vond naar aanleiding van de behoefte aan een SEO-expert ongeveer zestig freelancers via Jellow. Vervolgens is GoFastForward met ongeveer de helft een eigen freelance pool gestart.
 • Nationale Nederlanden maakte via social media bekend een freelance pool op te willen bouwen. Binnen enkele maanden bestond de freelance pool uit ongeveer vijfhonderd freelancers. Waaronder schaarse profielen, zoals developers en online specialisten.

“Er zijn verschillende manieren om een freelance pool te starten, en elk bedrijf doet dit anders,” aldus Evers, “bijvoorbeeld met toegang voor iedereen en screening achteraf of kritisch vanaf het begin.”

Relevante mensen aan je binden

Zodra de pool is opgestart, is de volgende vraag: hoe onderhoud je een freelance pool? Hier zit een bepaalde spanning in, zeker op momenten waarop er niet direct opdrachten zijn.

“Hier zouden bedrijven meer aandacht aan moeten schenken,” geeft Evers toe. “Freelancers willen ook betrokken zijn bij een bedrijf, en dat kan veelal online. Hiervoor is ritme nodig, aandacht, visie en structuur. Ook zonder directe opdracht loont het om freelancers aan je te binden, omdat ze als ambassadeurs voor je bedrijf functioneren. Je gaat van een transactie-gedreven strategie, naar een relatie-gedreven strategie.”

Niet meer blindstaren op postcode

Freelance pools zijn in opkomst. In een poll tijdens het webinar geeft 93% van de ondervraagden aan dit jaar gebruik te gaan maken van freelance pools.

“Mede door corona en het thuiswerken is er een doorbraak gaande. De postcodes van de freelancer en van de opdrachtgever maken minder uit. Hierdoor durven mensen ruimer te zoeken,” vertelt Evers. “Ook werken vanuit een zonnig oord behoort tot de mogelijkheden, maar vaak vinden opdrachtgevers het fijn als een freelancer qua taal en cultuur dichtbij ze staat.”

Loskomen van vast

De commissie-Borstlap zette in op de vaste baan als ideale manier van werken. Hoe kunnen mensen dit idee loslaten? Evers: “De aanleiding voor de meeste mensen om als zelfstandige te beginnen, is grip krijgen op hun eigen leven. Freelancers doen precies wat ze zelf willen en hebben de volledige regie over welke opdracht ze voor wie uitvoeren.”

“Obstakels hierbij zijn het kopen van een huis en afsluiten van een hypotheek,” geeft Evers toe, “toch starten steeds meer mensen als zelfstandige. Dit zijn niet alleen jonge mensen, ook steeds meer mensen van 40-45 nemen de stap om te gaan freelancen.”

 • Meer inzicht krijgen in de bovengenoemde cijfers? Via Jellow is een whitepaper op te vragen met de uitkomsten van het onderzoek in samenwerking met Intelligence Group. 
 • Meer informatie over freelance pools? Via Jellow is ook deze brochure op te vragen met meer uitleg over wat freelance pools inhouden en hoe je ermee begint.

Terugkijken

 

 

Bekijk het gehele webinar hier terug (het onderdeel ‘freelance poules’ begint op minuut 06:42)