"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Programma van Volt: een ambitieus plan met basiszekerheden voor iedereen

Het pro-Europese programma van Volt is toekomstgericht, met veel aandacht voor jongeren. Zzp’ers en flexwerkers krijgen meer sociale zekerheden, ongeacht hun contractvorm. Dat wordt gefinancierd door hogere inkomens en vermogen zwaarder te belasten.

Volt beoogt met haar pro-Europese standpunten een transformatie naar een duurzame economie. Onderwerpen zoals het klimaat en inclusiviteit zijn hierin belangrijk. De partij pleit voor welzijn in plaats van welvaart.

Herverdeling

Inkomensverschillen worden aangepakt. Zo pleit Volt voor een progressief belastingstelsel waarin topinkomens zwaar worden belast. De partij spreekt zich positief maar voorzichtig uit over het basisinkomen. Met betrekking tot het minimumloon is de partij minder voorzichtig: dit moet met 10% worden verhoogd.

Over de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers laat de partij zich niet uit. Maar plannen voor een basisinkomen zijn meestal gekoppeld aan het afbouwen van fiscale toeslagen, zoals de zelfstandigentoeslag.

Meer ruimte voor werkgevers

Volt is toekomstgericht en wil vooral jongeren meer kansen bieden. Zo biedt de partij meer mogelijkheden voor het mkb om binnen Europa uit te breiden. Er wordt meer geïnvesteerd in innovatief ondernemerschap, fiscaal beleid wordt op Europees niveau afgestemd en digitale portals maken het indienen van grensoverschrijdende belastingaangiften makkelijker. Digitalisering is de fundering van de toekomst.

De partij wil meer flexibiliteit voor werkgevers en noemt hierbij vooral de ruimte om arbeidsovereenkomsten aan te passen bij veranderde omstandigheden. Indien nodig, mogen functie en werktijd worden aangepast, zoals ook de Commissie Borstlap voorstelt.

Volt wil de mogelijkheid voor omscholing voor iedereen (ook zzp’ers), ouderschapsverlof voor beide partners en gratis kinderopvang. Een ambitieus plan.

Onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige zzp’ers

Er zijn kaders nodig om de negatieve gevolgen van de ‘vrije’ markt te voorkomen, vindt Volt. Zo wil de partij onderscheid te maken tussen onvrijwillige en vrijwillige zzp’ers. Hoe dat onderscheid te maken, maakt de partij alleen niet concreet.

In het verkiezingsprogramma staat dat “zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract financieel te afhankelijk zijn van onzeker werk”. Kwetsbaren met een zwakke positie hebben bescherming nodig. Daarom worden flexcontracten voor werkgevers minder goedkoop en minder makkelijk te beëindigen.

Mensen die vrijwillig kiezen voor flexibel werk, behouden hun vrijheid. Het combineren van verschillende werk- en contractvormen wordt makkelijker, zonder verlies van sociale zekerheden. Door meer zekerheden te koppelen aan de persoon in plaats van de contractvorm, krijgen zzp’ers ook toegang tot hypotheken en vangnetten voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De details hiervan heeft Volt niet uitgewerkt, maar de insteek is een basis van nieuwe sociale vangnetten waar ook zzp’ers aan meedoen en meebetalen.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

2 reacties op dit bericht

  1. Geweldig van Volt invoering van een basisinkomen. Een basisinkomen combineren met inkomstenbelasting is echter een minder idee. Immers dat zal het zwarte circuit enorm bevorderen hetgeen onwenselijk is. Een basisinkomen moet je combineren met belasting op grondstoffen, met name op de milieubelastende. Je slecht de drempel naar de arbeid en garandeert werk voor iedereen (die dat wil).

    • Dan moet het basisinkomen wel minimaal op €1000 per persoon per maand liggen.