"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

KVK Jaaroverzicht 2020: Forse toename in stoppende bedrijven maar groei in aantal zzp’ers

Het totale aantal bedrijven is in 2020 met 4% gegroeid. Het merendeel van de starters bestaat uit zzp’ers. Daarentegen is het aantal stoppende zzp’ers met 26% toegenomen.

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Dat betekent dat afgelopen jaar een toename van 4% heeft laten zien, één procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei van het aantal bedrijven nog 5% bedroeg. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek.

Uit dit overzicht blijkt ook dat de bedrijvendynamiek in 2020 heel anders was dan in 2019. In 2019 waren er 9% meer starters en 2% meer stoppers dan in 2018. In 2020 waren er 3% meer starters en maar liefst 21% meer stoppers dan in 2019. De groei van het aantal starters is daarmee afgelopen jaar enigszins afgeremd en het aantal stoppers is hoger dan in voorgaande jaren.

Meer vrouwelijke ondernemers

Wat opvalt, is dat het percentage vrouwelijke ondernemers met 1% toeneemt tot 37%. Het hoogste percentage vrouwen (85%) is werkzaam in de sector Persoonlijke dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan haarverzorging, schoonheidsverzorging en uitvaartverzorging), het laagste percentage vrouwen is werkzaam in de bouw (5%). De toename van vrouwelijke ondernemers is relatief meer te zien in de sectoren ICT en media, Industrie en Land- en tuinbouw. In de Industrie is de hoogste toename van het aantal vrouwelijke starters, waar sprake was van 29% meer vrouwelijke starters dan in 2019.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van ondernemers is net zoals vorig jaar 46 jaar. De gemiddelde leeftijd van starters is veel lager dan die van gevestigde ondernemers, namelijk 34 jaar.

Veel niet in Nederland geboren starters

Onder de starters is het aandeel niet in Nederland geboren ondernemers hoog, namelijk 23% versus 16% op het hele bestand. Qua geboorteland zien we een relatief hoge toename van het aantal starters dat niet in Nederland is geboren in de sector Cultuur, sport en recreatie (+11%), en een afname van het aantal starters dat niet in Nederland is geboren in de sectoren Detailhandel (-7%) en Industrie (-9%) t.o.v. 2019.

Aantal faillietverklaringen neemt met 15% af

In het coronajaar 2020 nam het aantal faillietverklaringen af met 15%. Waren het er in 2019 nog 3084, in 2020 zijn er 2630 faillissementen. Onder zzp’ers nam het aantal faillietverklaringen zelfs met 20% af.

Vooral in ICT en media was sprake van minder faillietverklaringen (van 143 naar 87; -39%). Juist meer faillietverklaringen waren er in de sectoren Cultuur, sport en recreatie (van 45 naar 65; +44%) en Persoonlijke dienstverlening (van 41 naar 50; + 22%). In de horeca en het toerisme hebben veel bedrijven gebruikgemaakt van de door de overheid verstrekte coronasteun.

Starters en stoppers per sector

Vooral de Detailhandel heeft een sterke groei van het aantal starters, met 39% meer starters dan in 2019. Van afname van het aantal starters is vooral sprake in de sectoren Cultuur, sport en recreatie (-15%) en Horeca (-18%).

Het aantal stoppers neemt vooral toe bij ICT en media (41%) en de Zakelijke diensten (39%). Het aantal starters bleef in deze sectoren nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor.

Groei in aantal zzp’ers, ondanks de stoppers

Het totale aantal zzp’ers is in 2020 met 5% gegroeid naar 1.092.666 zzp’ers. Daarnaast zijn er 300.689 parttime zzp’ers, 7% meer dan het jaar daarvoor. Van het aantal startende ondernemingen bestaat het merendeel uit zzp’ers.

Waar in 2019 nog 71.723 zzp’ers stopten, zijn dat er afgelopen jaar 90.190. Dat betekent dat er afgelopen jaar 26% meer zzp’ers zijn gestopt dan het jaar daarvoor. Het percentage stoppende parttime zzp’ers is nog groter; dit aantal lag afgelopen jaar 44% hoger. Parttime zzp’ers hebben een betrekking in loondienst naast hun eigen onderneming, waardoor ze minder afhankelijk zijn van de inkomsten uit hun eigen onderneming en de drempel om te stoppen lager ligt.

Eén reactie op dit bericht

  1. Mooie cijfers….in een bizarre tijd….
    Ondernemerschap gaat ons land verder brengen dan al het politieke gekonkel en de daarbij behorende besluiteloosheid….