"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Balkenende-norm voor interim-managers naar bijna € 200 per uur

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximumbedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2021 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende-norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals interim-managers.

In 2013 trad de Wet normering topinkomens (WNT) in werking. Met de WNT zijn de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. Deze wet geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, zoals interim-managers. Concreet houdt dit in dat ook voor zelfstandigen regels gelden voor het maximumtarief, vanaf de eerste dag van de opdracht.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Voor 2021 gelden de volgende normen:

  • Tijdens de eerste zes maanden van de opdracht mag een maandvergoeding niet hoger zijn dan € 27.700.
  • Na die zes maanden geldt een maximum van € 21.000 per maand.
  • Na 12 maanden vallen interim-managers onder de ‘normale’ WNT-norm van maximaal € 209.000 per jaar.
  • Een uurtarief mag daarnaast niet hoger zijn dan € 199.

Overigens is de WNT dit jaar geëvalueerd, waarvoor de Raad voor Interim-Managementbureaus haar visie en input heeft gegeven. Het rapport van deze tweede integrale evaluatie is half december verschenen. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren. Het kabinet ziet mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. De RIM neemt de resultaten tot zich en zal hierop begin januari uitgebreider terugkomen.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de Raad voor Interim-Management (RIM).

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie