"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Modelovereenkomst Wet DBA van Brainnet verlengd

De Belastingdienst heeft de Modelovereenkomst van Brainnet opnieuw beoordeeld en de goedkeuring verlengd voor een periode van 5 jaar. 

Voor opdrachtgevers is het van belang dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed wordt vastgelegd. In het geval van zelfstandigen moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst. Hiervoor wordt, sinds de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), gebruik gemaakt van een Modelovereenkomst.

Voordat een modelovereenkomst gebruikt kan worden, moet deze beoordeeld worden door de Belastingdienst. Na goedkeuring is de overeenkomst te gebruiken voor een periode van 5 jaar. De Modelovereenkomst van Brainnet werd in maart 2016 goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu opnieuw beoordeeld én ongewijzigd goedgekeurd. ‘Met de verlenging van de huidige modelovereenkomst, een eigen set aan beheersmaatregelen en een team van inhuurspecialisten kunnen we onze opdrachtgevers blijven ontzorgen bij het professioneel inhuren van zelfstandig professionals’, stelt Brainnet directeur Anne Meint Bouma.

Bij de introductie van de Wet DBA had de Belastingdienst voor ogen dat marktpartijen in totaal enkele tientallen modelovereenkomsten zouden indienen. Het werden er vele duizenden. De geldigheidsduur van al die overeenkomsten loopt de komende jaren af.

Het kabinet is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of hun opdracht uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Deze online vragenlijst zal een opdrachtgeversverklaring afgeven waarmee de opdrachtgever zekerheid heeft dat er geen sprake is van loondienst. In de vijfde voortgangsbrief van 17 juni jl. informeerden minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief (Belastingdienst) over huidige stand voortgang van de in het regeerakkoord aangekondigd beleid op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. In die brief wordt aangegeven dat de modelovereenkomsten nog gewoon worden gebruikt en verlengd worden als dat nodig is. 

In hoeverre een recente uitspraak van de Hoge Raad, waarbij de ‘intentie’ van partijen een veel minder nadrukkelijke rol krijgt, impact heeft op de modelovereenkomsten is nog niet duidelijk.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

  1. Je zou denken dat dit goed nieuws is. Maar het verbaast me dat de belastingdienst een dergelijke modelovereenkomst kan beoordelen en goedkeuren terwijl daar blijkbaar (nog) geen wettelijke basis voor is. Loopt de belastingdienst hier vooruit op de politiek?

    • @John, de Belastingdienst loopt niet op politiek vooruit. De modelovereenkomsten zijn gekomen met de Wet DBA. Die wordt niet heel actief gehandhaafd, maar geldt wel. Het kabinet wil wel met iets anders komen, maar dat is feitelijk niet gelukt.

      • Maar is het dan zinvol om door te gaan met de huidige Wet DBA zonder een verlenging van het handhavingsmoratorium?

        • De stand van zaken van handhavingsmoratorium komt het Kabinet zeer binnenkort met meer informatie (verlening ligt voor de hand, immers er is nog niets anders, de webmodule is ook maar een pilot).