"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koolmees reageert op advies Commissie Borstlap. Laat uitwerking aan opvolger.

Het kabinet is het eens met de analyse en aanbevelingen van de Commissie Borstlap. Minister Koolmees (Sociale Zaken) ‘treft voorbereidingen’, maar het volgende kabinet moet bepalen hoe het nu verder gaat.

Het kabinet deelt in hoofdlijnen de analyses van de Commissie Regulering van Werk (‘Borstlap’) en het rapport ‘Het Betere Werk‘ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het ministerie van Sociale Zaken doet voorbereidend onderzoek, maar laat het aan het volgend kabinet over om te oordelen over die adviezen en er beleid van te maken.

Dat schrijven minister Wouter Koolmees  en staatssecretaris Bas van ‘t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag. Zij reageren op de aanbevelingen van de Commissie Borstlap, die in opdracht van het kabinet advies uitbracht over hoe de regels rond werk er in Nederland uit moeten zien om toekomstbestendig te zijn. Dit advies verscheen begin dit jaar, door de coronacrisis is deze kabinetsreactie er nu pas.

“Een nieuw toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid vraagt om een lange adem”, schrijft de minister. “Alleen al om het mogelijk te maken dat de uitvoeringsinstanties die de sociale zekerheid uitvoeren dit bij kunnen benen. Het kabinet treft daarom de komende maanden voorbereidingen zodat een nieuw kabinet de aanbevelingen verder ter hand kan nemen.”

Pilot webmodule en onderzoek platformwerk

Twee van die voorbereidingen zijn de pilot met de webmodule en de uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. Verder laat het kabinet vast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de formatie gebruikt kunnen worden. Zo bekijkt het ministerie onder andere hoe vaak mensen eigenlijk ergens werken terwijl degene voor wie ze werken niet hun baas is.

Ook onderzoekt het kabinet of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via platformen in beginsel als loondienst aan te merken. Wie werkt in de platformeconomie zou dan per definitie werknemer zijn, tenzij anders bewezen.

Het kabinet wijst er ook op dat bijvoorbeeld via de afbouw van de zelfstandigenaftrek er al stappen gezet zijn in het verkleinen van de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

Aanbevelingen betrokken bij corona-steunpakket

Verder schrijven Koolmees en Van ‘t Wout dat de conclusies van de Commissie Borstlap tijdens de coronacrisis evident werden. “Zo blijkt het verschil in bescherming tussen verschillende vormen van werken groot en is er een andere manier van werken nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt,” staat in de brief.

Veel van die tweedeling ontstaat door onze eigen wet- en regelgeving, schrijft de minister. Hij benadrukt dat hij deze kabinetsperiode al dingen heeft gedaan om die verschillen te verkleinen, bijvoorbeeld met de wet Arbeidsmarkt in Balans.

Verder heeft het kabinet ‘waar mogelijk’ de aanbevelingen van de beide rapporten betrokken bij het noodpakket om ondernemers en werkenden te steunen tijdens de covid-crisis. “De uitdaging is om die aanbevelingen ook een plek te geven in hervormingen voor de lange termijn.”

‘Nooit 100% zekerheid vooraf’

Daarbij is een afbakening tussen werknemers en zelfstandigen heel belangrijk, schrijft Koolmees. Maar hij benadrukt ook hoe ingewikkeld het is om een ‘hanteerbare en eigentijdse’ afbakening te bepalen. “De werkende zal ook met de voorstellen van de Commissie op voorhand nooit 100% zekerheid hebben over de aard van de arbeidsrelatie”, concludeert Koolmees.

Ook schrijft Koolmees dat het handhavingsmoratorium van de Wet DBA op 1 januari 2021 afloopt en het kabinet ‘dit najaar’ een beslissing neemt over verdere verlenging daarvan. Dat hangt ook af van de pilot met de webmodule, die minstens een half jaar duurt. “Na dit halfjaar zal bezien worden in hoeverre met handhaving begonnen kan worden”, schrijft de minister.

Tot slot beperkt de minister zich in de brief (zie hier met door ZiPconomy aangebrachte gele accenten) vooral tot ‘reflecties’ op het advies. Hij deelt bijvoorbeeld ‘de analyse op hoofdlijnen’ en ‘onderschrijft het belang van het afremmen van het gebruik van externe flexibele contracten waar de rekening van flexibiliteit betaald wordt door werkenden’.

8 reacties op dit bericht

 1. Wat een brevet van onvermogen. Jaren prutsen om uiteindelijk de rotzooi aan een opvolger over te geven, zonder resultaat te boeken. Bedankt dat jullie ons jarenlang aan het lijntje hebben gehouden en het werk onmogelijk hebben gemaakt, incompetente knutselaars. Al eens nagedacht bij de plantsoenendienst te gaan werken? Dan kan je ook rommel van de ene kant van de straat naar de andere vegen.

  • Beste Hans,
   ik had het niet beter kunnen verwoorden….. zo triest, maar ik had eigenlijk niet anders verwacht.
   Hun tactiek is nog steeds verdeel en heers, zolang de opdrachtgever geen zekerheid vooraf heeft zal hij kritisch zijn met inhuren, maar mensen in vaste dienst nemen zal hij nu ook niet doen.
   Met dat riante wachtgeld kunnen zij inderdaad straks bij die plantsoenendienst gaan gaan werken, maar zelfs daar krijgen zij dan nog teveel betaald…. Nee die afgelopen 4 jaar hebben zij goed voor zichzelf gezorgd, maar de rest kan letterlijk creperen….

 2. Het is werkelijk in en in triest zoals het kabinet omgaat met de onzekerheid van ZZP-ers. De afgelopen jaren heeft dit tot zoveel ellende geleid in de markt voor externe inhuur. In plaats van het bedenken van goede oplossingen kiest de minister er voor om dit hoofdpijndossier door te schuiven. Een laf besluit en een teken van totale incompetentie. Misschien moeten we de verantwoordelijke partij (D66) maar afrekenen door anders te stemmen volgend jaar.

 3. @Hans en Daniel : Het blijft moeilijk. Maar dit is geen reden om ongenuanceerd tekeer te gaan via dit medium

 4. Invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen waar je (krap) van kunt leven is de enige oplossing die èn onderhandelingsvrijheid (armslag) geeft aan de werkende en tevens de zelfstandige de mogelijkheid geeft om te ondernemen als hij dat wil. Arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan uiteraard vrijwillig evenals pensioen. Er loopt momenteel in de Eu een referendum voor het basisinkomen…tekenen !!