"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat is het verschil tussen de MSP-markt in de VS en Nederland?

In de top-10 lijst van MSP’s van het Amerikaanse HR Today prijkt steevast de naam AgileOne. Maar in Nederland is dit bedrijf veel minder bekend. Hoe komt dat? Wat is het verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse flexmarkt?

Aan het woord Tom Verhoeven, vice president sales & business development Europa bij AgileOne. Verhoeven heeft jarenlang bij Randstad (Yacht), Adecco, Pontoon en IQnavigator (tegenwoordig Beeline) salesfuncties bekleed en ruime werkervaring in de VS opgedaan. Hij kan als geen ander de verschillen duiden tussen de beide continenten.

Volatiele arbeidsmarkt

“Je ziet het duidelijk tijdens deze coronacrisis. In landen als Duitsland en Nederland loopt de werkloosheid weliswaar op, maar lang niet zo hoog als in de VS waar in één keer tientallen miljoenen mensen hun baan verloren.” Dat komt natuurlijk ook door de overheidssteun hier (NOW), maar het ligt volgens Verhoeven ook heel sterk aan de verschillen op de arbeidsmarkt. “De arbeidsmarkt in Amerika is heel volatiel; snelle groei, snelle krimp. Mensen kunnen daar 25 jaar in dienst zijn, de werkgever kan heel gemakkelijk het contract opzeggen. Bedrijven kunnen heel snel af van mensen, maar nemen hen dus ook heel snel weer aan.” (Wat blijkt uit het feit dat het aantal banen in juni en juli alweer is gestegen in de VS.)

Inhuur verder ontwikkeld

De sterk fluctuerende arbeidsmarkt maakt dat de arbeidsmarkt daar nog veel flexibeler is dan in ons land (ondanks dat ook wij een relatief grote flexschil kennen). Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt betekent meer en grotere volumes inhuur van extern personeel en ook meer complexiteit. Professioneel inhuren is volgens Verhoeven hierdoor verder ontwikkeld in de VS. “In Nederland waren we tien jaar geleden al heel trots dat de eerste master vendors opkwamen, maar in Amerika zag ik toen al MSP-programma’s die de volledige inhuur –  blue collars, white collars en 1099 (freelancers) – managen. Het overnemen van de verantwoordelijkheid van de klant bij inhuur ging daar toen al veel verder.”

  • Lees meer nieuws- en achtergrond artikelen over MSP’s in dit overzicht

In de VS is de MSP-markt volgens Verhoeven echt uitgekristalliseerd, helemaal gericht op het zoveel mogelijk voordeel halen uit optimale efficiency van het hele inhuurproces. “Daar is het hoogefficiënt maken van het inhuurproces dus nog veel belangrijker en de opgebouwde expertise veel groter.” En dat is volgens hem precies de propositie waar AgileOne aan de overkant van de oceaan groot mee is geworden. Oprichter/CEO Janice Bryant Howroyd van de ActOne Group, waar AgileOne onderdeel van uitmaakt, startte in 1978 het bedrijf met $1.500 en is uitgegroeid tot een icoon in Amerika. In Amerika kent iedereen AgileOne, in Nederland nog niet.

Veel MSP’s in Nederland doen vaak ook heel veel andere dingen voor zulke klanten, bijvoorbeeld contractbeheer

MSP in Nederland

Toch is AgileOne wel degelijk ook hier actief en bedient onder meer internationale klanten zoals grote farmaceuten en candybar-leveranciers, maar in ons land is AgileOne relatief een kleinere speler dan in de VS. Het Amerikaanse bedrijf valt hier minder op tussen de bekende MSP-aanbieders als Brainnet, Staffing MS (onderdeel van HeadFirst Group), Hays en MSP’s waar een internationale uitzendorganisatie achter zit, zoals Pontoon (Adecco), Tapfin (Manpower) en Randstad Sourceright. Die laatsten zijn vooral de partijen waar AgileOne wereldwijd mee concurreert, zegt Verhoeven. Hij legt het verschil tussen ‘Nederlandse’ MSP’s en AgileOne uit.

“In Amerika is het zo dat een bedrijf of kiest voor een MSP – en dus de gehele inhuur van extern personeel uitbesteedt – of niet.” De markt in Nederland is anders, stelt Verhoeven. “In de praktijk willen Nederlandse bedrijven vaak maar een deel van de inhuur uitbesteden, voor het ene onderdeel wel en het andere niet. Die willen eigenlijk een halve MSP en de overige inhuur weer op een andere manier organiseren.” De reden: inlenende bedrijven hebben hier – in een minder uitgekristalliseerde flexmarkt – een andere inhuurvraag en vinden het lastig om het gehele proces uit te besteden. “Veel MSP’s in Nederland doen vaak ook heel veel andere dingen voor zulke klanten, bijvoorbeeld contractbeheer.”

Vasthouden aan propositie

Door de Amerikaanse signatuur gaat AgileOne volgens Verhoeven anders te werk dan deze ‘Nederlandse’ MSP’s. “Wij houden vast aan onze propositie. We richten ons in de basis alleen op bedrijven die hun externe inhuur volledig willen uitbesteden. Wij doen niet aan sourcing voor functies en leveren bijvoorbeeld geen kandidaten via dochterondernemingen. Wat wij doen is het inhuurproces volledig managen, efficiënt en data-driven, maar wij leveren bijvoorbeeld zelf geen kandidaten. Natuurlijk passen wij ons aan aan de wet- en regelgeving hier, maar in essentie hanteren wij dezelfde propositie als in Amerika.” Of dat de juiste aanpak is voor de Nederlandse markt? “Het is in ieder geval waar wij heel goed in zijn, daar ligt onze kracht. Gelukkig bevestigen onze klanten dat.”

Nederland zet grote stappen

Wouter Waaijenberg, voorzitter van de MSP-cirkel van de Bovib en directeur bij MSP-dienstverlener Staffing MS, onderschrijft de lezing van Verhoeven dat we in Nederland meer diverse vormen van inhuurdienstverlening kennen dan in Amerika: “Met sourcing, zonder sourcing. met contractmanagement, zonder contractmanagement. Op basis van tussenkomst (intermediair) of bemiddeling (agent-model). En dan kennen we nog het Dynamisch Aankoop Systeem voor (semi-)overheid. De meeste MSP-dienstverleners in Nederland sluiten aan op deze diversiteit aan behoeften van opdrachtgevers.”

Amerika mag dan voorop lopen in de volwassenheid van MSP-dienstverlening, dat neemt niet weg dat in Nederland ook grote stappen gezet worden door van oorsprong Nederlandse dienstverleners zo nuanceert Waaijenberg. “Het beheren van Statement of Work, projecten en diensten op basis van resultaat, wordt steeds meer onderdeel van MSP-dienstverlening. Iets wat in Amerika al vanzelfsprekend is. En het tempo waarin we in Nederland steeds beter data inzetten om inhuur te professionaliseren, is opvallend. Betrouwbare benchmarks zijn tegenwoordig goed te maken. Schaarste is goed vooraf in te schatten. Daardoor slagen we erin de plek in te nemen van adviseur, richtinggevend aan het strategisch personeelsbeleid van opdrachtgevers.”


De definitie van een MSP is in Nederland niet anders dan Amerika. Dit is de definitie uit het flexwoordenboek: ‘Een Managed Service Provider (MSP) organiseert de inhuur en sourcing van het personeel van organisaties op strategisch-, tactisch- & operationeel niveau en is daarmee verantwoordelijk voor het beheren van contracten met leveranciers van personeelsdiensten (o.a. uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers, het managen van aanbesteed werk en andere HR-diensten). De MSP voert dit uit door gebruikmaking van reporting tools en een Vendor Management Systeem (VMS) dat voorziet in een strakke proces/workflow.’


Lees ook: 10 aandachtspunten bij een internationale VMS-implementatie