"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Stichting PayOK introduceert norm voor controle juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeid

Omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt, neemt de complexiteit van het voldoen aan de WAS toe, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de Stichting PayOK.

Het gebruik maken van buitenlandse uitzendbureaus en aannemers van werk via een zogenaamde A1 constructie groeit behoorlijk. Dat bleek onlangs ook uit een onderzoek van ABN AMRO (zie hier).

Om het risico op een loonclaim bij opdrachtgevers te verkleinen, introduceert Stichting PayOK een specifieke norm om te toetsen of buitenlandse ondernemingen die in Nederland arbeid ter beschikking stellen en werk aannemen het juiste loon betalen.

WAS maakt opdrachtgevers aansprakelijk

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) stelt opdrachtgevers aansprakelijk voor het betalen van het juiste loon in de hele keten. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet conform de geldende CAO betaalt kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de opdrachtgever. Juist bij het werken met buitenlandse ondernemingen kan het lastig zijn voor opdrachtgevers om dat te controleren. Er moet immers gekeken worden naar de toepassing van Nederlandse CAO’s tegen de achtergrond van Europese wet- en regelgeving én de wet- en regelgeving van het land waar de buitenlandse onderneming gevestigd is.

De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler, constateert Ger Jaarsma, voorzitter van de Stichting PayOK. “De kansen om personeelsproblemen op te lossen worden daarmee groter, maar de risico’s ook. Hoe houd je zicht op wat er door de buitenlandse aanbieder wordt gedaan? Ga je zelf als opdrachtgever ter plaatse controleren of laat je dat over aan professionele en deskundige inspecteurs?”

Certificering

Stichting PayOK beheert het Nederlandse keurmerk dat ondernemingen toetst op de juiste beloning van hun werknemers. Bij een PayOK – gecertificeerde onderneming weet een opdrachtgever dat dit goed is geregeld en hij niet voor onaangename verrassingen komt te staan. PayOK heeft inmiddels ruim 50 bedrijven gecertificeerd, waaronder uitzendbureaus en aanneembedrijven.

“Na een pilot bij een aantal buitenlandse uitzendbureaus is de norm voor buitenlandse aanbieders tot stand gekomen “, aldus Jaarsma. “Juist bij de inzet van buitenlandse uitzendbureaus worden de risico’s voor Nederlandse opdrachtgevers op overtreding van de wet alleen maar groter. Je weet vaak niet of de verloning juist is en of het uitzendbureau de elementen uit de Nederlandse CAO juist toepast”.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Geachte redactie, aardig artikel over een heikel onderwerp. Dat payokay een norm heeft ontwikkeld in een pilot. Zo en wat is dan die norm en hoe zag die pilot er dan uit? Met vriendelijke groet, Hans van Bakel.

    • Beste Hans,

      De norm kan je vinden op de site van PayOK, http://www.pay-ok.nl. De pilot is gehouden bij een aantal buitenlandse ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen in Nederland. Daarbij is gekeken waar de Nederlandse PayOK norm gewijzigd moest worden om toe te kunnen passen in het buitenland.