"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Cristel van de Ven voorzitter nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). “Duidelijke definitie van zelfstandige van groot belang”.

Cristel van de Ven is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), een samenwerkingsverband van vier belangenorganisaties. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.

Van de Ven: “Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt heeft de afgelopen 100 jaar enorme ontwikkelingen door gemaakt. Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale regels is hierin onvoldoende meegegroeid. Er is een noodzaak om te komen tot een herinrichting van de gehele arbeidsmarkt. De positie van zelfstandigen moet daarin duidelijk verankerd worden.”

Borstlap

VZN, waarin belangenbehartigers ONL, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw en SoloPartners de krachten bundelen, deelt de analyse van het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken’ en denkt graag mee over aanbevelingen naar aanleiding van deze analyse. Het komende kabinet staat immers voor de opgave om te bepalen hoe de arbeidsmarkt voor zelfstandigen wordt ingericht. Politieke partijen zullen hier in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteden. Daarom is dit volgens Van de Ven het moment om gezamenlijk op te trekken.

Van de Ven hoopt dan ook dat de nieuwe krachtenbundeling zelfstandigen een volwaardige plek aan de overlegtafels in Den Haag geeft, om oplossingsgericht mee te denken. “De tijd is rijp om hen een formele stem in de overlegeconomie te geven. De komende tijd ga ik daarom met energie aan de slag om namens zelfstandigen met alle politieke partijen en de sociale partners het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze arbeidsmarkt.”

Duidelijkheid

Komen tot een duidelijke definitie van een zelfstandige is volgens VZN van groot belang. Van de Ven: “Dit helpt om misstanden te voorkomen en biedt een basis voor beleid”. Daarnaast vindt VZN het belangrijk dat zelfstandigen een buffer hebben voor mindere tijden, perioden van arbeidsongeschiktheid, voor investeringen en ontwikkeling. Fiscale maatregelen en collectieve basisvoorzieningen voor het afdekken van inkomensrisico’s kunnen dit stimuleren. Hoe dat te organiseren? Daarover gaat VZN graag nader in gesprek.

De vier oprichtende organisaties tellen samen ruim 100.000 leden die de agenda van VZN bepalen. Deze leden kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN zegt open te staan voor nieuwe leden en voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandigen in Den Haag te behartigen. Bij de aankondiging van de oprichting van VZN hebben andere grotere belangenorganisaties zal PZO, FNV Zelfstandigen en de Werkvereniging aangeven open te staan voor samenwerking maar geen aanleiding te zien om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Binnenkort komt VZN met een manifest waarin zij haar doelstellingen en punten verder uiteenzet.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie