"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een wachttijd van nul weken: goed werkgeverschap?

Pensioendeskundige Dick Voortman van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is blij dat het kabinet uitzendkrachten sneller pensioen wil laten opbouwen. Maar de wachttijd helemaal opheffen, dat vindt hij onverstandig.

Het debat over het pensioenakkoord in de Tweede Kamer was een mat debat. De cynicus zou zeggen ‘iedereen is murw geslagen na 10 jaar discussies over een nieuw stelsel’. Ik zou het positief willen formuleren. Met het nieuwe stelsel hebben de sociale partners en het kabinet een knap staaltje werk geleverd.

Het biedt oplossingen voor problemen waaronder het oude stelsel bezweek. Zoals de rekenrente, de doorsneesystematiek en de ongelijke verdeling tussen jong en oud. Het nieuwe stelsel lijkt in een aantal opzichten op de basisregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP): individueel en zonder doorsneesystematiek.

Lees ook: Koolmees over aov zelfstandigen: ‘Afspraak is afspraak’

Van 26 naar 8 weken wachttijd

Is de uitzendsector zijn tijd vooruit? Nee, was dat maar zo. Als het gaat om de wachttijd, loopt onze sector achter. Uitzendkrachten mogen namelijk 26 weken bij een nieuw bedrijf werken zonder pensioen op te bouwen. Vaak blijven zij niet zo lang bij dezelfde organisatie en dat betekent dat zij nauwelijks oudedagsvoorziening opbouwen.

Het kabinet neemt dan ook afscheid van de bijzondere positie van de uitzendsector als het gaat om de wachttijd. Deze wordt teruggebracht van 26 naar maximaal 8 weken. Acht weken is een termijn die veel voorkomt in het bedrijfsleven.

De ABU juicht deze stap toe. Het valt in deze tijd niet meer uit te leggen dat uitzendkrachten een halfjaar lang geen pensioen opbouwen. Dat hoort bij goed werkgeverschap.

… en dan van acht naar nul?

De PvdA vond dat niet genoeg en bepleitte in het debat dat de wachttijd voor de uitzendsector verdwijnt, dus dat uitzendkrachten vanaf dag 1 pensioen opbouwen. De minister ging daar niet in mee, maar wil wel de voor- en nadelen van een verdere verkorting laten onderzoeken door de Stichting van de Arbeid. Verstandig.

De ABU is – zoals gezegd – voorstander van een maximale wachttijd van acht weken. Ook een verdere verkorting is bespreekbaar, omdat wij staan voor goed werkgeverschap.

Onverstandig en onverteerbaar

Maar een verkorting tot nul weken lijkt, zoals het zich nu laat aanzien, onverstandig. Het zou leiden tot een grote financiële en administratieve last die niet in verhouding staat tot de opgebouwde pensioenen. Maar belangrijker nog: er zouden tienduizenden heel kleine pensioentjes ontstaan. Zo klein, dat zij op grond van de wet zouden komen te vervallen. Onverteerbaar, omdat een uitzendkracht daarvoor wel betaald heeft.

De ABU is voor een verkorting tot maximaal acht weken, maar bij een verdergaande verkorting moeten de voordelen wel in verhouding staan tot de nadelen. Ook dat is goed werkgeverschap!

Dick Voortman is Senior Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken bij ‎ABU. Hij is gespecialiseerd in cao en pensioenen.

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU