"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koolmees over aov zelfstandigen: ‘Afspraak is afspraak’

Het kabinet zal na de zomer reageren op het voorstel voor een basisvoorziening voor alle werkenden, maar ondertussen gaat de minister van Sociale Zaken door met de uitwerking van een aov voor alleen zelfstandigen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zal na de zomer ingaan op de nadelen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor alleen zzp’ers ten opzichte van een aov voor alle werkenden. Dat zei hij dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de uitwerking van het pensioenakkoord. Ondertussen gaat hij wel gewoon door met de uitwerking van het voorstel voor een aov voor zelfstandigen.

Motie Stoffer/Tielen

Koolmees reageert op vragen van SGP-kamerlid Chris Stoffer over de aov voor zelfstandigen. Begin februari kwamen Stoffer en Judith Tielen (VVD) met een motie, waarin zij de minister vroegen om in te gaan op de nadelen van een aov alleen voor zzp’ers. Commissie Regulering van werk adviseert namelijk een basisvoorziening voor alle werkenden en ziet nadelen aan een regeling voor alleen zelfstandigen.

In de motie vroegen Tielen en Stoffer de minister ook om het voorstel van de commissie als alternatief te overwegen. Deze motie werd aangenomen.

Afspraak is afspraak

“Deze motie ga ik natuurlijk uitvoeren”, zei Koolmees dinsdag. Hij neemt deze reactie mee in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Borstlap, die na de zomer naar de Kamer komt. “Daar wil ik wel bij gezegd hebben dat ik ook zeer hecht aan de afspraken die ik in het kader van het pensioenakkoord heb gemaakt met de sociale partners en de Stichting van de Arbeid. Een afspraak is ook een afspraak.”

De minister zal dus zo’n aov voor alle werkenden overwegen, maar werkt ook de aov-zzp verder uit. Koolmees: “Ik ga samen met het UWV en de Belastingdienst de komende tijd uitwerken hoe het voorstel van de Stichting van de Arbeid op een uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht.”

Advies overnemen

De aov voor zelfstandigen is onderdeel van het pensioenakkoord. Koolmees vroeg de sociale partners om met een voorstel voor zo’n aov te komen. Vorige week schreef hij dat hij het advies van de Stichting van de Arbeid over wil nemen.

Maar voordat die verplichte zzp-aov ingaat, heeft de minister nog wat werk te doen. In zijn brief over het pensioenakkoord schrijft hij dat de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV bang zijn dat ze de regeling niet kunnen uitvoeren. De twee instanties waarschuwen namelijk dat het voorstel van de sociale partners te ingewikkeld is.

Opt-out verruimen

Zelfstandigen die een eigen private verzekering hebben met minimaal dezelfde dekking als de verplichte aov, hoeven niet mee te doen met de publieke verzekering.

Stoffer pleit tijdens het pensioendebat voor meer ruimte in dat zogenaamde ‘opt-outsysteem’. Er zijn namelijk meer mogelijkheden om te sparen voor pensioen. Koolmees wil daar best over nadenken, zegt hij. Hij benadrukt ook dat het volgens de Stichting van de Arbeid onverstandig is om eigen vermogen toe te staan als alternatieve verzekering.

“Arbeidsongeschiktheid is een risico voor een hele lange periode”, zegt de minister. “Dan moet je echt heel veel vermogen hebben om daarvoor een dekking te hebben. Maar ik ga hiermee aan de slag in de uitwerking, waar ook de opt-out onderdeel van uitmaakt.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

5 reacties op dit bericht

 1. Er staat: “…dat het volgens de Stichting van de Arbeid onverstandig is om eigen vermogen toe te staan als alternatieve verzekering.
  “Arbeidsongeschiktheid is een risico voor een hele lange periode”, zegt de minister.”

  Behalve natuurlijk als je een paar jaar voor het moment staat dat je als zelfstandige wil stoppen met werken. En dat moment wordt door de zelfstandige zelf bepaald, en door niemand anders. Dat moment van stoppen heeft daarom ook geen link met AOW leeftijd.
  Ik ben heel benieuwd hoe de minister dit vorm gaat geven.

  • Deze minister heeft waarschijnlijk een mooie functie bij een verzekeringspartij/pensioenfonds in het verschiet als hij het volgend jaar afzwaait. Hij luistert namelijk niet na de tegenargumenten en andere nadelen van zijn uitgestippeld beleid.

 2. Koolmees koppelt pensioenafspraken aan arbeidsongeschiktheid. Op die manier verruimt hij wel erg eenvoudig een mandaat om zaken op te leggen.
  Daarnaast zal iemand op kantoor een andere ksns op arbeidsongeschiktheid hebben dan iemand in de bouw.
  En als iemand een aov heeft, is deze dan ook direct af van het gelijkstellen aan een mogelijk (fictief) dienstverband ?
  Heeft dhr. Koolmees ook met laatste rekening gehouden zodat achteraf niet gesconcludeerd hoeft te worden dat men (onterecht) dubbel verzekerd was ?
  Hebben al die partijen die NIET de Zelfstandigen vertegenwoordigen dit ook bedacht ?

 3. Ik snap nog steeds niet waarom men zegt dat de zelfstandigenaftrek afgeschaft kan worden want het is voor sociale verzekeringen waar niet gebruik van maakt en men tegelijkertijd deze sociale verzekeringen verplicht maakt terwijl je er toch nauwelijks / geen aanspraak op kunt maken.

  Toen hij aantrad was ik echt blij Koolmees heeft verstand van zaken en snapt de problemen. 4 Jaar later heeft hij eigenlijk niks voor elkaar gekregen, dit ligt zeer zeker niet aan zijn kunde en vakinhoudelijke kennis maar simpelweg aan het feit dat hij een goede inhoudelijke expert is maar geen politicus en wordt hij als een stier door die gasten met een rode lap door de arena gejaagd en ge speerd terwijl het publiek (de lobbyisten en gevestigde orde) hardop lacht en zich prima vermaakt.

  Uiteindelijk gaan wij dit voor niks moeten betalen en krijgen wij minder en de vergaderaars en lobbyisten vullen hun zakken.

  • In eerste aanleg was de zelfstandigenaftrek een bescheiden bedrag van enkele duizenden euro’s, bedoeld voor acquisite en soms zonder opdracht zitten.
   In het kader van de belastingvereenvoudiging werd dat bedrag verhoogd: allerlei aftrekposten voor ondernemers werden geschrapt (zoals de aftrek voor werkruimte in een koopwoning). In ruil daarvoor is de Zelfstandigenaftrek opgetrokken naar het huidige niveau.
   De zelfstandigenafstrek is nooit bedoeld voor AOV of pensioen.