"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fusies, overnames, funding: Terug naar een nieuw normaal

De afgelopen maanden ben ik in mijn columns ingegaan op de relatie tussen de corona-crisis en ondernemerschap in de flexbranche. In mijn vorige column besteedde ik aandacht aan het belang om – na de ‘shock’ – de blik weer vooruit te werpen.

We zijn inmiddels weer een maand verder en het belang van die blik vooruit wordt wat mij betreft alleen maar duidelijker

De afgelopen periode kenmerkte zich door een toenemend besef van de langetermijn-impact van de corona-crisis. We moeten leren hoe we ons als ondernemers gaan verhouden tot het ‘nieuwe normaal’ en dat vereist evenwichtskunst. In dat nieuwe normaal hebben we namelijk zowel te maken met een markt die ingrijpend veranderd is door de corona-crisis, als met het gegeven dat we in zekere zin teruggaan naar ‘business as usual’. 

Dat laatste betekent dat we onszelf weer de ‘normale’ ondernemersvragen gaan stellen, die we ook voor corona al stelden. Ik zie die ontwikkeling om me heen al gebeuren. Ondernemers benaderen ons weer. Lopende trajecten die on hold waren gezet worden weer opgestart. Investeerders kijken weer actief naar mogelijkheden en zien in de flexbranche nog steeds interessante kansen. Zij kijken daarbij zowel naar uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande business als naar het overnemen van spelers die zij zien als startpunt voor hun buy and build-strategie. 

Grillige markt

In zekere zin zien we dus weer de ‘oude dynamiek’, maar dan in een ‘nieuwe wereld’.  En dat geldt voor flex-ondernemers net zo sterk als voor genoemde investeerders. Het vertrekpunt wordt voor jou als ondernemer weer zoals het ook voor corona was: Zorg voor een heldere strategie met een bijbehorend plan. Dat geldt nu meer dan ooit. Het is van groot belang dat je goed weet welke stap je de komende periode wilt gaan zetten. Door te focussen op die stap voorkom je dat je een speelbal wordt in een grillige markt.

Zorg voor een heldere strategie met een bijbehorend plan. Dat geldt nu meer dan ooit.

Kijk in de spiegel en kijk jezelf aan. Wees je bewust van de zaken die voor jou cruciaal zijn en bepaal welke strategie nodig is om die cruciale zaken te realiseren. Dat bewustzijn is essentieel: het zorgt ervoor dat je de piketpalen slaat waarlangs je besluiten kunt nemen. En het zorgt voor een fundament onder je handelen, zodat je niet steeds opnieuw ad hoc antwoorden hoeft te verzinnen op acute vragen. Een te hoog ad hoc gehalte vraagt op de verkeerde momenten veel te veel aandacht en energie. 

Focus

Een van mijn dogma’s is altijd geweest dat buitenkansjes niet bestaan. Want denken in termen van een buitenkansje houdt in dat je je niet aan je eigen uitgangspunten en checklists houdt. Misschien moet je je ook in bochten wringen om te zorgen dat het buitenkansje past in de organisatie. Ongemerkt kun je dan als partij zwak komen te staan in de onderhandelingen. En dat staat haaks op de dingen die belangrijk zijn: Focus, een helder plan, duidelijke doelen en consistentie in het realiseren van die doelen.

Die focus is zowel belangrijk voor een kopende als een verkopende partij. Heeft jouw bedrijf het moeilijk en denk je aan een verkoop? Ook dan is die grip essentieel. Een van de eerste lessen die ik meekreeg toen ik als ondernemer mijn eerste externe investeerder aan boord haalde was dat de onderhandelingen al begonnen zijn voordat er wordt gesproken over prijs en voorwaarden. Als er over en weer een goed gevoel is, wordt er vaak al snel een exclusiviteit vastgelegd. Door genoemde focus voorkom je dat dit gaat voelen als een strop om je nek en dat je het gevoel hebt dat je geen kant meer uit kunt. 

Voor de komende tijd is mijn advies: zorg ervoor dat je een heldere koers uitzet voor de toekomst, want het is duidelijk dat dit ‘nieuwe normaal’ langer gaat duren. En daarnaast, zoals ook in vorige columns gezegd: hou klanten en medewerkers aan boord en zit bovenop de cashflow. Ik wens je bij al deze zaken wijsheid en succes!

Met deze reeks was het initiële idee om je als ondernemer en investeerder meer grip te geven op het verkoop- en koopproces. In de volgende columns gaan we ons hier weer op richten. Minder vanuit corona, meer vanuit jouw ondernemerschap. Ook ik ga wat dat betreft weer terug naar het nieuwe normaal. Wil je alle columns ontvangen in je mailbox? Meld je dan aan via rob.delaat@iriscf.nl. Ik hoop: Tot ziens!

Lunchmeetings

Nog een laatste nieuwtje voor ondernemers in de flexbranche: Binnenkort start ik met een nieuw initiatief: M&A Flex Lunchmeetings. Ik merk dat veel ondernemers het bijzonder prettig vinden om eens in informele sfeer te kunnen sparren over ideeën en mogelijkheden rondom een fusie, een overname of een andere transactie. Daarom nodig ik vanaf komende maand regelmatig ondernemers in de flexwereld uit voor een lunch in klein gezelschap, waar we het nuttige met het aangename kunnen verenigen. Voor de eerste meeting, op 3 juli aanstaande, heb ik nog twee ‘stoelen’ beschikbaar. Ben jij je met je eigen onderneming aan het oriënteren op een stap? Laat het me weten. Wellicht treffen we elkaar over een paar weken. 

Rob de Laat is sinds 1989 actief in de wereld van flexibele arbeid. Sinds 2019 is hij o.a. associate partner bij fusie- en overnamespecialist IRIS Corporate Finance, waar hij zich richt op de flexbranche. Eerder was hij onder andere oprichter/directeur van Staffing Management Services (in 2018 verkocht aan HeadFirst Group) en de Flexgroep en ook voorzitter van de branche-organisatie Bovib. Daarnaast is hij medeauteur van het boek Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid, een handboek voor lijnmanagers, directies, HRM-professionals en inkopers waarin alle aspecten van de Nederlandse flexmarkt aan bod komen. Bekijk alle berichten van Rob de Laat

Eén reactie op dit bericht

  1. Mee eens Rob. Door de crisis en recessie heen kijken naar het begin van de upturn. Nu voorbereiden op de positie in de markt die je in 2021 wil innemen aan het begin van de nieuwe growth cycle.