"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Draagvlak voor wetgeving zelfstandigen noodzakelijk’

Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om in deze moeilijke tijd af te zien van beperkende maatregelen en zelfstandigen juist te ondersteunen in hun strijd om als ondernemer te overleven.

De zzp-wetsvoorstellen Minimumtarief en Zelfstandigenverklaring worden niet verder uitgewerkt. Dat staat in de brief d.d. 15 juni jl. van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Het kabinet erkent daarmee de eerdere argumenten van de zelfstandigenorganisaties: ondoelmatig, onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en een disproportioneel zware administratieve last voor alle ondernemers. “Daardoor is er voor deze wetgeving volstrekt geen draagvlak onder zelfstandigen en wetgeving zonder draagvlak gaat niet werken”, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland.

In aanloop naar het zzp-debat op 17 juni in de Tweede Kamer hebben PZO en ZZP Nederland in een brief aan de Vaste Commissie SZW (pdf) hun standpunten ten aanzien van de “zzp-regelingen”, zoals eerder verwoord in de internetconsultatie nog eens toegelicht.

Webmodule gaat in deze vorm niet werken

Ook de invoering van de eveneens omstreden Webmodule moet worden herzien. Deze Webmodule is bedoeld als instrument om duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen bieden aan opdrachtnemers en opdrachtgevers. “In deze vorm gaat dat niet werken”, zegt Post, “Te veel administratieve rompslomp, te veel juridische onduidelijkheid en te weinig rechtszekerheid.” ZZP Nederland vindt dan wel, dat goedgekeurde modelcontracten dienen te worden verlengd, totdat er een werkbaar alternatief is, zodat zelfstandigen niet weer ineens opdrachten kwijtraken.

Geen beperkende maatregelen, maar overlevingsplan

Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om in deze moeilijke tijd af te zien van beperkende maatregelen en zelfstandigen juist te ondersteunen in hun strijd om als ondernemer te overleven. Er moet snel een overlevingsplan komen voor zelfstandigen in sectoren die langdurig worden getroffen door de coronamaatregelen en misschien wel met een ander verdienmodel op zoek moeten gaan naar nieuwe kansen. Het project Nederland Leert Door kan met een substantiële investering ook soelaas bieden voor zelfstandige ondernemers. Beperkende maatregelen met onnodige administratieve lasten en kosten voor ondernemers helpen de economie en de werkgelegenheid niet verder.

Draagvlak zelfstandige organisaties noodzakelijk

Stichting ZZP Nederland vindt het noodzakelijk, dat vertegenwoordigers van zelfstandigen direct betrokken zijn bij de komende discussie over hun positie op de arbeidsmarkt (juridisch, fiscaal, sociaal). “Daarom vragen wij een formele positie van representatieve zelfstandigenorganisaties in het maatschappelijk overleg”, aldus Post.

ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Bekijk alle berichten van ZZP Nederland

2 reacties op dit bericht

  1. Goed gesproken Maarten….

    Stoppen met de smeerolie van de maatschappij af te romen…
    ZELFSTANDIGE ondernemers zijn bittere noodzaak…nu en in de toekomst….!!!

  2. De politiek behandelt ZZP-ers als onkruid wat bestreden moet worden. Wet DBA en de mogelijke opvolger is hier een goed voorbeeld van. Een nieuw puntensysteem dat de echte ZZP-er van de niet ZZP-er (als dat al bestaat) moet onderscheiden is niets meer dan spreadsheet management. Welk probleem wil de Politiek eigenlijk oplossen? Het lijkt er op dat de politiek op dit punt een oplossing zoekt voor een probleem dat zeer beperkt bestaat. Bedrijven die medewerkers ontslaan om ze daarna als ZZP-er opnieuw in te huren of ZZP-ers uitbuiten lijkt de basis om alle ZZP-ers gelijk te willen behandelen.
    Indien de ZZP-ers door de nieuwe maatregelen massaal in de handen van uitzendbureaus of detacheringsbureaus worden gedwongen, ontstaat er voor het merendeel van de ZZP-ers die het prima voor elkaar hebben, een situatie die ze eigenlijk niet willen. De vrijheid van arbeid en ondernemen zou een grondrecht moeten zijn. Dat daarvoor maatregelen genomen moeten worden (mn aan de onderkant van de markt) om uitbuiting te voorkomen is evident. Indien ZZP-ers massaal door nieuwe wetgeving worden gedwongen voor een uitzendbureau of detacheerder te gaan werken – vaak tegen een (nog) lager tarief – zal dit de economie opnieuw raken, omdat de aandelen van de meeste uitzendbureaus en detacheerders in buitenlandse handen is. Daardoor verdwijnt er een opnieuw veel geld richting aandeelhouders. Aandeelhouders die de grote bedrijven zwak hebben gemaakt voor tijden van tegenspoed en waar reserves (die door aandeelhouders uit de onderneming zijn ontrokken) niet meer bestaan en vaste medewerkers ook al lang geen zekerheden meer hebben. Loondienst wordt in de discussies rondom bestaansrecht van ZZP-ers te veel als ideaal gezien. Het ideaal rondom arbeid zou een bijdrage van iedereen in elke mogelijke vorm moeten zijn. Met daaraan verbonden wetgeving die uitbuiting voorkomt. Iedereen die zijn eigen werk en ontwikkeling organiseert zou juist beloond moeten worden.